Upis u vinogradarski registar

Više
27 sep 2019 12:31 #38768 od Svetozarević Goran
Glavni razlog upisa u vinogradarski registar jeste tačno utvrdivanje površina pod vinogradima, odnosno vinovom lozom ( sa svim svojim karakteristikama i specifičnostima) kao utvrđivanje proizvodnog potencijala, što ujedno predstavlja obavezu u procesu usklađivanja sa standardima EU. Zakonom o vinu takođe je predviđena obaveza upisa u Vinogradarski registar svih pravnih, odnosno fizičkih lica i preduzetnika koji proizvode grožđe namenjeno prometu, a imaju više od 10 ari pod vinovom lozom. Obaveza upisa u Regista odnosi se i na vinogradare koji imaju manje od 10 ari vinograda ali svoje grožđe stavljaju u promet. Upis u Registar izvršiti na osnovu zahteva koji podnosi pravno lice, preduzetnik, odnosno fizičko lice nekoj od najbližih kancelarija Stručne organizacije za vođenje Vinogradarskog registra „Centra za vinogradarstvo i vinarstvo Niš“ prema sedištu proizvođača grožđa- pravnog lica, preduzetnika ili prebivalištu proizvođača grožđa, odnosno fizičkog lica. Kancelarije su u Beogradu tel. 011/3061-498, Novom Sadu tel. 060/6010-187, Kragujevcu tel. 034/331-663, Aleksandrovcu tel. 037/751-294,Negotinu tel. 019/570-292, Nišu tel. 018/4541-128 Zahtev podneti na Obrascu VV 1- Zahtev za upis u Vinogradarski registar, koji dobijaju uz dokumentaciju za obnovu registracije od Uprave za trezor kao i:- ugovor o zakupu, odnosno korišćenju za vinogradarsku parcelu na kojoj se vinograd nalazi, ako podnosilac zahteva nije vlasnik te vinogradarske parcele, odnosno ako je zakupac ili korisnik- dokument kojim se dokazuje pravo svojine na katastarskoj parceli na kojoj se nalazi vinogradarska parcela, ako pravo svojine nije upisano u katastar nepokretnosti, rešenje o raspodeli komasaione mase, rešenje o nasleđivanju. Pri upisu u registar dodeljuje se registarski broj i izdaje izvod iz registra sa brojem vinogradarske parcele i grafički prikaz tih parcela a može da ima samo jedan registarski broj koji jednom dodeljen se ne može menjati niti može biti dodeljen nekom drugom proizvođaču u slučaju njegovog brisanja iz registra. Briše se iz registra ako podnese zahtev za brisanje na osnovu odluke o prestanku obavljanja dužnosti. Ukoliko dođe do promene podataka upisanih u registar prijavljuju se u roku od 15 dana Promenu podataka o godišnjoj proizvodnji grožđa sa rodnih vinogradskih parcela, u cilju određivanja proizvodnog potencijala, proizvođač grožđa prijavljuje Ministarstvu svake godine posle berbe.
Goran Svetozarević,dipl.inž.polj.

Molimo vas Prijava da se pridružite konverzaciji.

Vreme kreiranja strane: 0.279 sekundi
Powered by Kunena Forum