Uticaj abiotičkih i biotičkih činilaca na razmnožavanje kukuruzne zlatice

Više
25 sep 2019 10:03 #38707 od Manojlović Marko
Na prisustvo kukuruzne zlatice u usevu kukuruza veliki uticaj imaju abiotski činioci(zemljište,klima..)i biotički činioci(Biljka domaćin, prirodni neprijatelji, čovekova poljoprivredna aktivnost).TTip zemljišta ima značajnu ulogu u opredeljivanju ženke kukuruzne zlatice pri izboru mesta za polaganje jaja. Za ovipoziciju pogodna su rastresita zemljišta sa više organske materije(černozem, organsjka crnica)što je slučaj u Vojvodini . Na ovim zemljištima larve se lakše kreću i brže pronalaze hranu.
Klima je takođe značajan faktor:razmnožavanju kukuruzne zlatice pogoduju blaže zime i vlažnije proleće te više temperature vazduha za aktivnost imaga i vlažnije zemljište tokom avgusta i septembra.Najviše mu odgovara 600-1000 mm padavina. Optimum za polaganje jaja je 15,5-210C.Za razmnožavanje kukuruzne zlatice povoljno je prisustvo kukuruza na velikim površinama. drasli insekti se hrane na svili,dok korenov sistem kukuruza napadaju larve.U suzbijanju kukuruzne zlatice veoma je važan plodored. Prirodni neprijatelji kukuruzne zlatice kod nas još nije dovoljno proučena.U SAD je utvrđeno da postoji maniji broj vrsta parazitoida u okviru pregljeva nematoda, i insekata kao i neke vrste parazita prouzrokovača oboljenja koje izazivaju bakterije i virusi.Uticaj čovekove poljoprivredne aktivnosti na dinamiku populacije kukuruzne zlatice je veliki.Razmnožavanju pogoduju gajenje ba velikim površinama na dobrim tipovima zemljišta, monokultura kukuruza, ranija setva, gušći biljni sklop,đubrenje azotom, i navodnjavanje ove biljke.

Molimo vas Prijava da se pridružite konverzaciji.

Vreme kreiranja strane: 0.333 sekundi
Powered by Kunena Forum