Rak-rane (Nectria galligena)-Siniša Nedeljković

Više
25 sep 2019 09:19 #38706 od Nedeljković Siniša
N.galligena izaziva rak-rane na granama, najviše jabuke a manjoj meri i kruške.Bolest je rasprostranjena u starijim i zapuštenim zasadima.Naročito se uočava na voćkama koje su izložene stresnim faktorima.Obolele voćke daju manji prinos i lošiji kvalitet plodova.Vremenom se najpre suše grančice i grane,a kasnije i cela voćka.
Najkarakteristični simptomi se javljaju na granama,dok lišće i plodovi su retko napadnuti.Na kori,na mestu odvajanja lista ili pupoljaka javljaju se prvi simptomi u vidu braonkastih pega.U okviru pega dolazi do ulegnuća tkiva i nastaju rak-rane.Vremenom mlade rak-rane se povećavaju i postaju eliptične.Ivice rak-rana nadrastaju okolno zdravo tkivo i nastaje serija neravnih koncentričnih krugova.Pošto se patogen širi i rak-rane uvećavaju često napadnuta grana biva prstenasto zahvaćena i suši se.Pored otvorenog javlja se i zatvoreni tip rak-rana,iznad kojih je kora neravna,ispucala ali ostaje u celosti nekoliko godina.
Patogen prezimljava u rak-ranama na granama gde formira peritecije sa askusima i askosporama i konidije.Primarne zaraze od konidija mogu nastati u proleće ili u jesen.U proleće se ostvaruje preko pukotina na kori,a u jesen po opadanju lišća kroz ožiljke koji nastaju na mestu odvajanja lista od letorasta.
Konidije mogu da se formiraju tokom cele godine u uslovima povećane vlažnosti vazduha.Najintezivnije se formiraju u septembru i oktobru mesecu.Konidije se rasejavaju kišnim kapima i kada dospu na otvore u kori grana,proklijaju i ostvare infekciju.Na mestima infekcije javljaju se rak rane.
Područja sa umerenom temperaturom,sa više padavina i povećanom relativnom vlažnošću vazduha su povoljna za intezivniji razvoj N.galligena.
Rak-rane se mogu jedino otkloniti odsecanjem grana na kojima se nalaze i njihovim spaljivanjem.U vreme opadanja lišća voćke u zasadima i sadnice u rasadnicima se mogu tretirati fungicidima na bazi bakra.

Siniša Nedeljković dipl.inž.

Molimo vas Prijava da se pridružite konverzaciji.

Vreme kreiranja strane: 0.297 sekundi
Powered by Kunena Forum