Подстицаји за изградњу и опремање објеката за примарну пољопривредну производњу

Više
19 jun 2019 14:09 #37788 od Petrić Slađana
Подстицаји за изградњу и опремање објеката за примарну пољопривредну производњу

Право на подстицаје остварују лица која су уписана у Регистар пољопривредних газдинстава и налазе се у активном статусу, и то:
- физичко лице – носилац регистрованог комерцијалног породичног пољопривредног газдинства
- предузетник;
- привредно друштво;
- земљорадничка задруга која има најмање пет чланова задруге који су уписани у Регистар, као носиоци или чланови пет различитих комерцијалних породичних пољопривредних газдинстава у активном статусу;
- средња школа.
Право на субвенцију се остварује ако је инвестиција за коју се подноси захтев реализована у периоду од 16. октобра претходне календарске године, а најкасније до дана подношења захтева и није предмет подстицаја по неком другом основу.
Поступак за остваривање права на подстицаје покреће се подношењем захтева Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде – Управи за аграрна плаћања, за сваку календарску годину, у периоду од 15. јуна до 15. октобра текуће године.
Подносилац може поднети само један захтев за остваривање права на подстицаје у оквиру једног програма, при чему захтев може обухватити један или више подстицаја, односно једну или више прихватљивих инвестиција из Табеле која је саставни део правилника.
Највиши укупни износ подстицаја по подносиоцу захтева је 8.000.000 динара за подстицаје програму за подршку инвестицијама за изградњу и опремање објеката за чување и складиштење воћа и поврћа и 3.500.000 динара за подстицаје програму за подршку инвестицијама за изградњу и опремање објеката за унапређење примарне сточарске производње.
Слађана Петрић
саветодавац за агроекономију

Molimo vas Prijava da se pridružite konverzaciji.

Vreme kreiranja strane: 0.438 sekundi
Powered by Kunena Forum