Порез на додату вредност-Ко су обвезници овог пореза

Više
05 jun 2019 13:07 - 05 jun 2019 13:53 #37582 od Petrović Snežana
Порез на додату вредност-Ко су обвезници овог пореза


Обвезници пореза на додату вредност су она пољопривредна газдинства чији је промет од прихода остварених продајом пољопривредних производа и услуга прелази 8.000.000 динара у претходних 12 месеци.
Пољопривредна газдинства се добровољно могу определити и евидентирати у систем ПДВ-а уколико процене да је то за њих повољно иако немају промет преко осам милиона.
Пољопривредна газдинства која до сада нису пратила своје промете треба обавезно то да ураде,како би проверила износ својих прихода у последњих 12 месеци и уколико је то потребно изврше евиденцију газдинства у систем ПДВ-а
Након евидентирања за систем ПДВ-а газдинство је дужно да испуњава све Законом прописане обавезе:
- Издаје рачуне /фактуре/ за продате производе
- Води књиге по систему простог или двојног књиговодства
- Обрачунава и плаћа ПДВ
-Подноси пореске пријаве у законски утврђеном року
Пољопривредно газдинство мора пословати искључиво преко рачуна у банци – дакле настојати да све своје обавезе плаћа безготовински.
То наравно не значи да не може подизати готовину уколико има ваљан основ за подизање готовине тј. уговор, одлуку, фактуру и сл. Може подићи до 150.000 динара , преко овог износа је дужан да документ на основу кога врши исплату достави банци на увид и оверу.
Исто тако је дужан да новац примљен у готовини по било ком основу у року од 7 дана уплати на свој рачун у банци.
Обвезник ПДВ-а најмање две године мора остати у систему ПДВ-а,а по истеку рока уколико не испуни обавезан услов за останак у систему може да поднесе захтев за престанак обавезе плаћања ПДВ-а.
Обвезник је дужан да на дан подношења захтева за брисање :
- Изврши попис добара, укључујући и опрему , објекте за вршење делатности и улагања у објекте , по основу којих је имао право на одбитак претходног пореза у складу са законом.
-Изврши исправку одбитка претходног пореза и утврди износ претходног пореза који исказује као дуговни у пореској пријави коју подноси заједно са захтевом за брисање.
- Износ дуговоног пореза / повраћаја ПДВ које остварио за набавку опреме, објеката и добара/ наравно дужан је платити при изласку из система.
Пољопривредна газдинства поред редовних послова која се тичу производње на газдинству морају водити рачуна и о поштовању законских прописа.
Неинформисаност и незнање не ослобађа од одговорности уколико дође до прекршаја.

Петровић Снежана
ПССС Смедерево
Last edit: 05 jun 2019 13:53 by Petrović Snežana.

Molimo vas Prijava ili Napravite nalog da se pridružite konverzaciji.

Vreme kreiranja strane: 0.308 sekundi
Powered by Kunena Forum