Značaj kontrole plodnosti zemljišta

Više
27 mar 2019 09:52 #36862 od Stanković Vladimir
Značaj kontrole plodnosti zemljišta

Prinosi koje želimo da postignemo u biljnoj proizvodnji zavise od uticaja brojnih faktora, od kojih pored klimatskih uslova i primenjivanja potrebnih agrotehničkih mera veliki značaj ima i plodnost poljoprivrednog zemljišta. Pošto zemljište predstavlja osnovu same poljoprivredne proizvodnje, njegovo očuvanje i povećanje njegove plodnosti kroz pravilnu upotrebu mineralnih i organskih hraniva dužnost je svakog poljoprivrednog proizvođača. Plodnost zemljišta je vrlo kompleksna, pošto zavisi od njegovih različitih fizičkih, hemijskih, bioloških osobina i vodno-vazdušnog režima. Svake godine se sa proizvodnih parcela iznese određena količina hranljivih materija, a njihova količina zavisi od biljne vrste koju gajimo, i visine prinosa. Samim tim te iznete elemente iz zemljišta je neophodno vratiti đubrenjem u odgovarajućim količinama. Samo na ovaj način ćemo održati hranljive elemente na određenom nivou i sačuvati plodnost i kvalitet zemljišta. Kako bi se u zemljište unela odgovarajuća količina hranljivih materija putem mineralnih i organskih đubriva neophodnih za normalan rast i razvoj gajenih biljaka, najpre moramo uzorkovati zemljište za agrohemijsku analizu kako bi se na taj način uvidelo kolika količina hraniva nedostaje gajenim biljkama.
Parcele koje imaju nizak sadržaj hranljivih materija u zemljištu sprečavaju biljke da ispolje svoj genetski potencijal, dok povećan sadržaj pojedinih elemenata može štetno uticati na rast i razvoj gajenih biljaka. Bez kontrole plodnosti zemljišta jednostavno je nemoguće odrediti količinu i formulaciju mineralnih i organskih hraniva koje je neophodno primeniti.
U cilju zaštite i očuvanja plodnosti zemljišta i obezbeđenja pravilne upotrebe đubriva kao obaveza proizvođača je da na svake četri godine vrše ispitivanja svojih proizvodnih parcela, gde će nakon završene laboratorijske analize imati uvid u količinu osnovnih parametra plodnosti zemljišta. Osnovni parametri plodnosti zemljišta koji se utvrđuju na osnovu kontrole plodnosti zemljišta su: pH u vodi, pH u KCL – u, CaCO3, Humus, N- ukupni, P2O5, K2O.
Pored navedenih parametara koji se analiziraju, zbog racionalne primene mineralnih đubriva na zemljištima koja su izložena zagađenjima kao što su poplave, izlivanje otpadnih voda sa farmi ili blizina raznih hemijskih i industrijskih postrojenja, potrebno je povremeno ispitati zemljište i na sadržaj štetnih elemenata kao što su teški metali.
Vladimir Stanković, PSSS Negotin

Molimo vas Prijava da se pridružite konverzaciji.

Vreme kreiranja strane: 0.292 sekundi
Powered by Kunena Forum