Институт за примену науке у пољопривреди у 2017. години за физичка и правна лица организује едукације за модуле:
1.    Земљишта у органском и конвенционалном систему гајења ратарских и повртарских биљака
2.    Добробит домаћих животиња
3.    Берба и чување воћа
4.    Инвазивне врсте – интродукција, ширење и утицаји на животну средину
5.    Технологија пчеларске производње
6.    Управљање пољопривредним газдинством – Фарм менаџмент 1
7.    Презентационе и комуникационе вештине у раду са произвођачима
8.    Интерперсонална комуникација између саветодавца и пољопривредних произвођача
9.    Израда бизнис планова за пољопривредна газдинства


Позив за пријављивање заинтересованих за едукације за све модуле (1 - 7),  који су наведени оквиру обавештења о едукацијама за физичка и правна лица је отворен све до пријаве довољног броја учесника за формирање групе. Едукације ће бити организоване одмах по формирању групе.