Category: PSSS Valjevo
Strana 1 od 13
Order Files by:
Default | Name | Author | Date | Hits
   
   
Files:

1. Prihrana pšenice na kiselim zemljištima – Snežana Stojković Jevtić
2. Uticaj snega na biljnu proizvodnju – Svetlana Jerinić
3. Suzbijanje glodara u ratarskim usevima– Vesna Janković
4. Samo zdrava žita daju dobar rod – Slađana Gavrilović
4. Uticaj hrane na uskus i miris mleka – dr Radosav Vujić
5. Otpornost vinove loze na niske temperature – Jovan Milinković
6. Formiranje poboljšane piramidalne krune – Đorđe Sovilj

Date 2018-01-19
File Size 1.05 MB
Download 2

1. Stanje useva ozime setve u Kolubarskom okrugu – Snežana Stojković Jevtić
2. Kada je vreme za pravi momenat obrade zemljišta – Svetlana Jerinić
3. Agrotehničke mere u zaštiti biljaka – Vesna Janković
4. Ishrana krava u završnoj fazi laktacije – dr Radosav Vujić
5. Nega ovaca u zinskom periodu – Slavica Petrović
6. Aktuelni radovi u voćarstvu – decembar – Đorđe Sovilj
7. Izveštaj  o rodu voća u 2017. godini – Srđan Stanojlović

Date 2017-12-21
File Size 962.54 KB
Download 32
 1. OBRADA ZEMLJIŠTA – Snežana Stojković-Jevtić
 2. PREPORUKE PROIZVOĐAČIMA O PREGLEDIMA U POLJU, PREVENTIVNIM MERAMA I ČUVANJU KUKURUUZA U KLIPU ILI ZRNU – Vesna Janković
 3. REPINI REZANCI - dr Radosav Vujić
 4. PREVENTIVNA ZAŠTITA I BOLESTI OVACA – Slavica Petrović
 5. ANTIBIOTICI U NAMIRNICAMA ŽIVOTINJSKOG POREKLA – Svetislav Marković
 6. SADNJA ŠLjIVE – Đorđe Sovilj
 7. ZAŠTO SE ORGANIZOVATI U ZADRUGE – Svetlana Jerinić
Date 2017-11-20
Download 0

1.Redukovana obrada zemljišta- Snežana Stojković-Jevtić
2.Pravilno vreme i način primene đubriva za postizanje visokih prinosa – Svetlana Jerinić    
3.Zaštita semena ratarskih kultura od štetočina u skladištima - Vesna Janković
4.Metiljavost ovaca – dr RadosavVujić    
5.Zaštita mladih voćaka od divljači – Đorđe Sovilj    
6.Diversifikacija u poljoprivredi našeg sela – Radiša Panić

Date 2017-10-19
File Size 1.04 MB
Download 32

1. Radovi u ratarstvu u septembru mesecu – Snežana Stojković-Jevtić
2. Primena koprive u organskoj proizvodnji – Svetlana Jerinić
3. Šimširov plamenac (CYDALIMA PERSPECTALIS) - Vesna Janković
4. Upis u vinogradarski registar- Jovan Milinković
5. Spoljašnji izvori kontaminacije mleka – dr Radosav Vujić
6. Priprema ovaca za zimu – Slavica Petrović
7. Održavanje aparata za mužu – Svetislav Marković
8. Mere IPARD programa u Republici Srbiji – Srđan Stanojlović
9. Klasifikacija zadruga i zadružni principi - Đorđe Sovilj

Date 2017-09-21
File Size 4.02 MB
Download 63

1. Agrotehnika lucerke – Snežana Stojković - Jevtić
2. Drosophila Suzukii – nova pretnja voću – Vesna Janković
3. Berba šljive – Đorđe Sovilj
4. Zaštita životinja od suviše intenzivnog sunčevog zračenja i posledice nedostatka sunčeve svetlosti - dr Radosav Vujić
5. Sve o maticama – Što ste znali ili želite da znate – Svetislav Marković
6. Kvalitet vode za napajanje životinja – Slavica Petrović
7. Uslovi za korišćenje sredstava iz IPARD fondova Evropske Unije – Svetlana Jerinić
8. Zemljoradnička  zadruga – Radiša Panić

Date 2017-08-21
File Size 598.46 KB
Download 27

1.RADOVI NA STRNIŠTU NAKON ŽETVE - Snežana Stojković-Jevtić
2.KISELOST ZEMLjIŠTA – OGRANIČAVAJUĆI FAKTOR BILjNE PROIZVODNjE - Svetlana Jerinić
3.ZAŠTITA ZASADA MALINE POSLE BERBE - Vesna Janković
4.RADOVI U MALINjAKU POSLE BERBE - Đorđe Sovilj
5.UPOTREBNA VREDNOST PLODA ORAHA - Jovan Milinković
6.TOPLOTNI UDAR - dr Radosav Vujić
7.ISHRANA KRAVA MUZARA - Slavica Petrović

Date 2017-07-17
File Size 609.94 KB
Download 64
 1. U susret žetvi pšenice – Snežana Stojković-Jevtić
 2. Crvena detelina - zaboravljеna krmna kultura - Svetlana Jerinić
 3. Trulež korena maline- Phytophthora fragariae var. rubi – Vesna Janković
 4. Rakijske sorte šljive- Đorđe Sovilj
 5. Održavanje zemljišta u zasadima voća- Jovan Milinković
 6. Bolesti ovaca- Svetislav Marković
 7. Hronično zapaljenje materice - dr Radosav Vujić
 8. Spremanje i čuvanje sena – Slavica Petrović
Date 2017-06-21
File Size 1.16 MB
Download 32
 1. Pravilna kosidba lucerke za visok prinos i dugovečnost - Jerinić Svetlana
 2. Ishrana priplodnih ovnova - Vujić Radosav
 3. Mere nege useva kukuruza nakon setve - Stojković-Jevtić Snežana
 4. Polifagne štetočine ( dudovac i pamukova sovica) - Janković Vesna
 5. Zelena rezidba voćaka - Sovilj Đorđe
 6. Zelena rezidba vinograda - Milinković Jovan
Date 2017-05-22
File Size 1.22 MB
Download 56
 1. Spravljanje komposta na gazdinstvu - Jerinić Svetlana
 2. Podizanje zasada leske - Stanojlović Srđan
 3. Izbor hibrida kukuruza i gustina setve - Stojković-Jevtić Snežana
 4. Ishrana ovaca u laktaciji - Vujić Radosav
 5. Suzbijanje korova u usevu kukuruza - Janković Vesna
 6. Aktuelni radovi u zasadu maline - uklanjanje prve serije izdanaka - Sovilj Đorđe
Date 2017-04-21
File Size 1.28 MB
Download 92