Category: Materijali sa edukacija
Strana 1 od 3
Order Files by:
Default | Name | Author | Date | Hits
   
   
Files:
 1. Uvod - Mome Mladenovski
 2. Principi upravljanja cenama - Mome Mladenovski
 3. Liderstvo - Mome Mladenovski
 4. Ciljevi modula – SRB - Mome Mladenovski
 5. Rizici ljudskih resursa - SRB - Mome Mladenovski
Date 2017-06-07
File Size 4.28 MB
Download 56
 1. Ocena isplativosti investicija u poljoprivredi I deo - prof. dr Sanjin Ivanović
 2. Ocena isplativosti investicija u poljoprivredi II deo - prof. dr Sanjin Ivanović
Date 2017-06-07
File Size 1.59 MB
Download 56
 1. Obezbedjivanje kvaliteta podataka - prof. dr Rade Popović
 2. Validacija podataka FADN sistema - mr Mirjana Bojčevski, Zorica Kukić
Date 2017-06-05
File Size 1.4 MB
Download 24
 1. FADN baza podataka - FADN  softverska aplikacija za unos podataka - Mirjana Bojcevski, Zorica Kukić, Aleksandar Pavlović
 2. Ciljevi i principi unosa i validacije FADN podataka - Najčešće greške - dr Slavica Čolić, Nikola Ljiljanić, Robert Radišić
Date 2017-05-18
File Size 4.51 MB
Download 37
 1. PROMOCIJA I ODNOSI SA MEDIJIMA ZA MALE I SREDNJE POLJOPRIVREDNE PROZIVOĐAČE I FARME - DR DARKO TADIĆ
Date 2017-05-18
File Size 3.59 MB
Download 52
 1. Izrada_biznis_planova UVOD - prof. dr Zorica Vasiljević
 2. Investicije osnovni pojmovi i definicije - prof. dr Zorica Vasiljević
 3. Ekonomsko-finansijska analiza u pripremi biznis planova i investicionih projekata - prof. dr Zorica Vasiljević
 4. Metode za ocenu ekonomske efektivnosti (profitabilnosti) investicija - prof. dr Zorica Vasiljević
 5. Dinamičke metode za ocenu ekonomske efektivnosti investicija - prof. dr Zorica Vasiljević
 6. BP_proizvodnja mleka - primer - prof. dr Zorica Vasiljević
 7. BP_proizvodnja jabuke - primer - prof. dr Zorica Vasiljević
 8. BP_1_model - prof. dr Zorica Vasiljević
 9. BP_2_model - prof. dr Zorica Vasiljević
 10. FINANSIRANJE I FINANSIJSKI ASPEKTI BIZNIS PLANA - MOGUĆI OBLICI FINANSIRANJA U PRAKSI - prof. dr Zorica Vasiljević
 11. Finansiranje poljoprivrednog sektora u R.Srbiji - prof. dr Zorica Vasiljević
 12. RIZIK I NEIZVESNOST U PROJEKTOVANJU INVESTICIJA - prof. dr Zorica Vasiljević
 13. Primer za vezbu 1 BP_mehanizacija - prof. dr Zorica Vasiljević
 14. Primer za vezbu 4 BP_povrće - prof. dr Zorica Vasiljević
 15. Primer za vezbu 2 BP_mehanizacija i osnovno stado - prof. dr Zorica Vasiljević
 16. Primer za vezbu 3 BP_tov junadi - prof. dr Zorica Vasiljević
Date 2017-05-18
File Size 31.33 MB
Download 87
 1. GreenSeeker - Utvđivanje potrebe biljaka za azotnim đubrivom pomoću optičkih senzora - Bogdan Garalejić
 2. Nitraček 404 - Uputstvo za rukovanje i održavanje
 3. N- TESTER MINOLTA SPAD 520 PLUS - Uređaj za merenje potrebe useva za azotnim hranivom (korišćenje u proizvodnji) - Bogdan Garalejić
Date 2017-05-18
File Size 25.52 MB
Download 55
 1. Interakcija biljke insekti i Dvv - dr Snežana Tanasković
 2. Ostrinia nubilalis - poznata ili nepoznata štetočina - dr Snežana Tanasković
 3. Mogućnosti primene ekološkog menadžmenta u suzbijanju štetočine kukuruza - Diabrotica virgifera virgifera LeConte - dr Slađan Stanković
 4. ZAVRŠNA UPUTSTVA - dr Snežana Tanasković
Date 2017-05-16
File Size 23.43 MB
Download 61
 1. Metodologija sprovođenja pilot istraživanja o voćnjacima - Jelena Perać
Date 2017-04-24
File Size 1.47 MB
Download 99
 1. Pravni okvir - jaka alkoholna pića - Kolinda Hrehorović, Milan Ćuprić
 2. Proizvodnja voćnih rakija vrhunskog kvaliteta - prof. dr Ninoslav Nikićević
 3. Voćne rakije u Evropi - proizvodnja, kvalitet, propisi - Branko Popović
 4. Tržište i plasman robe Mogućnost udruživanja i zajedničke proizvodnje - dr Ivan Urošević
Date 2017-04-24
File Size 41.28 MB
Download 106