Category: Materijali sa edukacija
Strana 1 od 4
Order Files by:
Default | Name | Author | Date | Hits
   
   
Files:

1. Vinogradarski registar
2. Vinarski registar
3. Praktične vežbe sa rešenjima
4. Jaka alkoholna pića
5. Upis u registar proizvođača JAP

 

 

Date 2017-10-16
File Size 5.17 MB
Download 11

Grupe za rešavanje problema u poljoprivredi (prezentacija)

Date 2017-10-12
File Size 430.5 KB
Download 20

1. Proizvodnja kajmaka i paprike u pavlaci
2. Uticaj kvaliteta sirovog mleka na kvalitet mlecnih proizvoda
3. Proizvodnja svezih i belih salamurenih sireva
4. Proizvodnja sireva parenog testa,trapista i livanjskog sira
5. Znacaj izrade proizvoda sa dodatom vrednosti kod malih proizvodjaca

Date 2017-10-03
File Size 71.6 MB
Download 26

1. Zakonska regulativa i osnovni principi FADN sistema
2. Osnovni principi bencmarkinga Analiza konkurentnosti
3. Razumevanje, objašnjenje i vrednovanje rezultata poslovanja u povratnoj informaciji
4. Priprema za posetu polj. gazdinstvu

Date 2017-10-03
File Size 5.12 MB
Download 0

1. Znacaj seoskog turizma
2. Osnovni pojmovi vezani za turizam
3. Pravilnici o kategorizaciji seoskih tirist. domacinstava
4. Kreiranje proizvoda
5. Promocija proizvoda
6. Dodatni sadrzaji u prirodi
7. Seoski turizam II deo
8. Pravilnik o nacinu obavljanja ugostiteljske delatnosti i pruzanja usluga, 2016
9. Pravilnik o minimalno tehnickim i sanitarno higijenskim uslovima u domacoj radinosti
10. Pravilnik-evidencija gostiju-domaca radinost
11. Pravilnik-evidencija gostiju-std
12. Pravilnik o standardima za kategorizaciju ugostiteljskih objekata
12.1. Standardi za razvrstavanje kuća i soba u kategorije - Prilog 8 i 10
12.2. Standardi za razvrstavanje apartmana i seosk. turist. domaćinstva - Prilog  9 i 11

Date 2017-10-03
File Size 17.23 MB
Download 32
 1. Uvod - Mome Mladenovski
 2. Principi upravljanja cenama - Mome Mladenovski
 3. Liderstvo - Mome Mladenovski
 4. Ciljevi modula – SRB - Mome Mladenovski
 5. Rizici ljudskih resursa - SRB - Mome Mladenovski
Date 2017-06-07
File Size 4.28 MB
Download 71
 1. Ocena isplativosti investicija u poljoprivredi I deo - prof. dr Sanjin Ivanović
 2. Ocena isplativosti investicija u poljoprivredi II deo - prof. dr Sanjin Ivanović
Date 2017-06-07
File Size 1.59 MB
Download 84
 1. Obezbedjivanje kvaliteta podataka - prof. dr Rade Popović
 2. Validacija podataka FADN sistema - mr Mirjana Bojčevski, Zorica Kukić
Date 2017-06-05
File Size 1.4 MB
Download 30
 1. FADN baza podataka - FADN  softverska aplikacija za unos podataka - Mirjana Bojcevski, Zorica Kukić, Aleksandar Pavlović
 2. Ciljevi i principi unosa i validacije FADN podataka - Najčešće greške - dr Slavica Čolić, Nikola Ljiljanić, Robert Radišić
Date 2017-05-18
File Size 4.51 MB
Download 60
 1. PROMOCIJA I ODNOSI SA MEDIJIMA ZA MALE I SREDNJE POLJOPRIVREDNE PROZIVOĐAČE I FARME - DR DARKO TADIĆ
Date 2017-05-18
File Size 3.59 MB
Download 80