Category: PSSS Padinska Skela
Strana 1 od 12
Order Files by:
Default | Name | Author | Date | Hits
   
   
Files:

1. Zasnivanјe lucerišta u letnјe-jesenјoj setvi - mr Anka Kačarević
2. Suzbijanјe skladišnih štetočina - mr Eleonora Onć-Jovanović
3. Ostvarivanјe prava na regres za osiguranјe - mr Mladen Pavlović
4. Zašto treba rezati trešnјu u letnјem periodu? - mr Dejan Marinković
5. Eriofidna grinјa lista maline - mr Eleonora Onć-Jovanović

Date 2017-08-30
File Size 955.65 KB
Download 7

1. Rezultati ogleda ozimih strnih žita SSPP Padinska Skela 2016/17 - mr Anka Kačarević
2. Cena pšenice - mr Mladen Pavlović
3. Plodosmena kao neophodni uslov uspešne poljoprivredne proizvodnje - Zlatko Vampovac
4. Kako prodati organski proizvod? - Todo Terzić

Date 2017-07-31
File Size 760.18 KB
Download 14

1. Ostvarivanje prava na kreditnu podršku - Todo Terzić
2. Zasušenje kod mlečnih krava - Dragoljub Krajnović
3. Zašto osigurati useve i plodove? - Mladen Pavlović
4. Plamenjača krastavca - Eleonora Onć Jovanović
5. Navodnjavanje krompira - Anka Kačarević
6. Ekonomski pokazatelji u proizvodnji organskog voća - Mladen Pavlović

Date 2017-06-28
File Size 943.49 KB
Download 15
 1. Plodored - Kačarević Anka
 2. Bolesti paradajza - Onć Jovanović Eleonora
 3. Ishrana muznih krava od vrhunca do kraja laktacije - Krajnović Dragoljub
 4. Vinogradarski registar i upis u obrazac VV 1 - Marinković Dejan
 5. Novi Zakon o zadrugama u Srbiji i međunarodni dan zadrugarstva - Pavlović Mladen
Date 2017-05-30
File Size 813.95 KB
Download 16
 1. Aktuelne mere podrške ruralnom razvoju - Terzić Todo
 2. Peletirana organska đubriva - Kačarević Anka
 3. Primena herbicida u kukuruzu nakon nicanja - Onć Jovanović Eleonora
Date 2017-05-03
File Size 1.29 MB
Download 34
 1. Ekonomski pokazatelji u proizvodnji organskog voća - Pavlović Mladen
 2. Primena herbicida u strnim žitima - Onć Jovanović Eleonora
 3. Setva kukuruza - Kačarević Anka
 4. Stona sorta šljive NADA - Marinković Dejan
 5. Ishrana u pčetnom periodu laktacije kod mlečnih krava - Krajnović Dragoljub
Date 2017-03-28
File Size 1.13 MB
Download 35
 1. Popravka kiselih zemljišta-kalcifikacija - Kačarević Anka
 2. Zimska rezidba leske - Marinković Dejan
 3. Obična kruškina buva- Cacopsyla pyri - Onć Jovanović Eleonora
Date 2017-02-20
File Size 1095779
Download 23
 1. Zadrugarstvo više od alternative - Pavlović Mladen
 2. Osiguranje u poljoprivredi - Terzić Todo
 3. Uzgajanje koka nosilja - Krajnović Dragoljub
Date 2017-01-27
File Size 954729
Download 28
Bilten za mesec Decembar 2016. godine
Date 2016-12-26
File Size 766276
Download 17
Bilten za mesec Novembar 2016. godine
Date 2016-11-28
File Size 1090102
Download 21