Category: PSSS Loznica
Strana 1 od 12
Order Files by:
Default | Name | Author | Date | Hits
   
   
Files:


1.Radovi u pčelinjaku u maju mesecu–Gordana Vujaklija
2.Zahtevi pasulja prema agroekološkim činiocima-Milica Popadić    
3.Mehanizacija za pripremu kabaste stočne hrane-Milenko Đurić
4.Značaj međuredne obrade u jarim usevima-Dušan Despotović  
5.Primena dobre higijenske prakse u proizvodnji maline-Zlatica Krsmanović
6.Trulež korena maline-Verticillium sp.– Radmila Ćalić
7.Ostvarivanje prava na podsticaje u stočarstvu za krave za uzgoj teladi za tov-Živko Stefanović

Date 2018-05-07
File Size 965.86 KB
Download 2


1.Zeleni konvejer- Milica Popadić    
2.Setva kukuruza–problemi sa nicanjem - Milenko Đurić
3.Strna žita–period nakon bokorenja - Dušan  Despotović  
4.Đubrenje zasada maline u rodu-Zlatica  Krsmanović
5.Zaštita strnina od bolesti, štetočina i korova–Radmila Ćalić
6.Ocenjivanje stočnih hraniva–Gordana Vujaklija
7.Podsticaji u poljoprivredi i ruralnom razvoju u 2018.godini-Živko   Stefanović

Date 2018-04-30
File Size 1.23 MB
Download 1

1. Primena dobre poljoprivredne prakse u proizvodnji luka – Radmila Ćalić
2. Pasulj - Dušan  Despotović  
3. Plodored u integralnoj biljnoj proizvodnji - Milica Popadić    
4. Agrotehnika kukuruza kokičara - Milenko Đurić
5. Načini obrade zemljišta u organskoj proizvodnji - Zlatica  Krsmanović
6. Ponašanje ovaca – Gordana Vujaklija
7. Odgovornost poljoprivrednih gazdinstava u proizvodnji zdravstveno bezbedne hrane - Živko   Stefanović

Date 2018-03-06
File Size 1.37 MB
Download 17
  1. Rezidba šljive - Zlatica Krsmanović
  2. Radovi u zaštićenom prostoru - Dušan Despotović  
  3. Osnove dobre poljoprivredne prakse - Milica Popadić    
  4. Semenarstvo soje - Milenko Đurić   
  5. Proizvodnja zdravog rasada – Radmila Ćalić
  6. Aktuelni poslovi u pčelinjaku – Gordana Vujaklija
  7. Lakše do tržišta hrane životinjskog porekla za male poljoprivredne proizvođače - Živko Stefanović
Date 2018-02-06
File Size 1.6 MB
Download 28

1.IPARD u voćarstvu - Zlatica Krsmanović
2.Praziluk - Dušan Despotović  
3.Tehnologija gajenja krmnog sirka i sudanske trave - Milica Popadić    
4.Agrotehnika  jarog  stočnog  graška - Milenko Đurić   
5.Mesto i značaj prognozno-izveštajne službe u sistemu zaštite zdravlja biljaka – Radmila Ćalić
6.Primer udruživanja poljoprivrednih proizvođača – Gordana Vujaklija
7.IPARD podsticaji u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava – Živko Stefanović

Date 2018-01-11
File Size 1.81 MB
Download 18

1. Značaj uvođenja soje u plodored - Milica Popadić     
2. Osnovna obrada zemljišta - Dušan  Despotović  
3. Perspektive gajenja soje - Milenko Đurić   
4. Preventivne mere u organskoj proizvodnji - Zlatica  Krsmanović
5. Suzbijanje glodara na otvorenom polju – Radmila Ćalić
6. Osnivanje i upravljanje zemljoradničkom zadrugom – Gordana Vujaklija
7. IPARD podsticaji za nabavku novog traktora – Živko   Stefanović

Date 2017-12-06
File Size 1.34 MB
Download 18

1. Promocija proizvoda domaćinstava u seoskom turizmu - Milica Popadić     
2. Gajenje krastavca na slami u zaštićenom prostoru - Dušan  Despotović  
3. Proizvodnja suncokreta u 2017. godini na području PSSS ,,Poljosavet“ doo Loznica - Milenko Đurić   
4. Sušenje voća - Zlatica  Krsmanović
5. Preventivno  suzbijanje zemljišnih štetočina u plasteniku - Radmila Ćalić
6. Autohtone rase svinja - Gordana Vujaklija
7. PDV i  PDV nadoknada poljoprivredniku - Živko   Stefanović

Date 2017-11-09
File Size 800.56 KB
Download 45

1. Preporuke za proizvođače o načinu pregleda u polju, preventivnim merama i čuvanju kukuruza u klipu i zrnu - Milica Popadić  
2. Oktobarski poslovi na poljoprivrednom gazdinstvu - Dušan  Despotović  
3. Postupak sa žetvenim ostacima soje i kukuruza - Milenko Đurić   
4. Pripreme za jesenju sadnju voća - Zlatica  Krsmanović
5. Plodosmena redukuje pojavu bolesti i štetočina – Radmila Ćalić
6. Mikotoksikoze  svinja - Gordana  Vujaklija
7. IPARD podsticaji - Živko Stefanović

Date 2017-10-12
File Size 1.12 MB
Download 17

1.Optimalno vreme đubrenja stajnjakom - Milica Popadić     
2.Priprema zemljišta za setvu ozimih strnih žita - Dušan Despotović  
3.Konzervacijska obrada zemljišta - Milenko Đurić   
4.Rezidba kupine - Zlatica Krsmanović
5.Mere borbe i suzbijanje puževa golaća u kupusu – Radmila Ćalić
6.Mastitis – obolenje vimena – Gordana Vujaklija
7.Podsticaji za osnivanje novih zadruga i investicione projekte postojećih zadruga u 2017. godini – Živko Stefanović

Date 2017-09-08
File Size 795.28 KB
Download 27

1. Značaj vođenja knjige polja- Milica Popadić  
2. Avgust u Podrinju- Dušan  Despotović  
3. Korišćenje inokulanata u silaži kukuruza- Milenko Đurić   
4. Kupinjaci u vrelim danima- Zlatica  Krsmanović
5. Sovice i kukuruzni plamenac na povrću– Radmila Ćalić
6. Postupak pri prašenju krmača- Gordana  Vujaklija
7. Da li ćemo poljoprivredno zemljište prodavati strancima?- Živko Stefanović

Date 2017-08-11
File Size 1.12 MB
Download 23