Category: PSSS Prokuplje
Strana 1 od 12
Order Files by:
Default | Name | Author | Date | Hits
   
   
Files:

1.Đubrenje vinigrada u plodonošenju- Tonić Dejan
2.Faktori koji utiču na sadržaj masti u mleku- Petrović Duška
3.Kako upravljati rezistentnošću na pesticide- Jović Snežana

Date 2018-04-30
File Size 902.25 KB
Download 8

1. Dve važne operacije pre sadnje voćaka- Tonić Dejan
2. Uticaj različitih faktora na količinu i sastav mleka –Petrović Duška
3. Novi prouzrokovač smeđe truleži koštičavog voća – američka smeđa trulež plodova - Monilinia fructicola – Jović Snežana
4. Vremenska prognoza

Date 2018-04-03
File Size 771.78 KB
Download 20

1. REZIDBA KORENA VOĆAKA - Tonić Dejan
2. SISTEMI IZĐUBRAVANJA TEČNOG STAJNJAKA- Petrović Duška
3. OZNAKE NA SREDSTVIMA ZA ZAŠTITU BILJA - Jović Snežana

Date 2018-03-01
File Size 1.13 MB
Download 19

1. Vinogradarski registar - Tonić Dejan      
2. Ishrana i napajanje pilića - Petrović Duška
3. Biopreparati koji se koriste u organskoj poljoprivredi,a koje možete napraviti sami - Jović Snežana
4. Pravilnik o registraciji, odnosno o odobravanju objekata za uzgoj,držanje i promet životinja - Petrović Duška  
5. Uredba o evidenciji izvoznika voća i povrća u Rusku Federaciju - Jović Snežana 

Date 2018-02-01
File Size 1.6 MB
Download 17

1. VAŽNOST MIKROELEMENATA ZA RAZVOJ VOĆAKA - Tonić Dejan
2. PRIRODNI NAČIN PARENJA KOD OVACA - Petrović Duška
3. AMINOKISELINE I NJIHOVA ULOGA U RASTU I RAZVOJU BILJAKA - Jović Snežana

Date 2018-01-04
File Size 641.95 KB
Download 16

1. Pravilna sadnja voća - Tonić Dejan
2. Matičenje grla - Petrović Duška
3. Prisustvo virusa u povrću u 2017 godini  - Jović Snežana

Date 2017-12-01
File Size 563.26 KB
Download 22

1. KAKO ODREDITI BROJ SADNICA PO HEKTARU - Tonić Dejan
2. KAKO OSNOVATI ZADRUGU - Petrović Duška
3. REZULTATI MONITORINGA AZIJSKE VOĆNE MUŠICE U PROŠLOJ  2016. GODINI I MERE KONTROLE - Jović Snežana

Date 2017-10-31
File Size 1008.31 KB
Download 34

1. Kako đubriti zasade na osnovu hemijske nalize zemljišta - Tonić Dejan
2. Tov jaradi - Petrović Duška
3. Pravilnik o IPARD podsticajima za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava - Jović Snežana

Date 2017-10-02
File Size 666.31 KB
Download 40

1. Šta je to pH vrednost zemljišta i zbog čega je ona bitna - Tonić Dejan
2. Obaveza upisa u vinogradarski registar - Todorović Magdalena
3. Prerada sirovog mleka u polu-tvrdi sir u tipu kačkavalja - Petrović Duška
4. Toplotni stres - Petrović Igor
5. Rak korena i izdanaka maline i kupine - Jovičić Marinko
6. Zaštita kupusa od biljnih bolesti i štetočina -Jović Snežana

Date 2017-08-31
File Size 748.79 KB
Download 32

Voćarstvo i vinogradarstvo

  1. BERBA KUPINE - Tonić Dejan
  2. GAJENjE I PODIZANjE ZASADA JAGODE - Todorović Magdalena


Stočarstvo

  1. PRIPREMANjE KABASTE HRANE (SENA) - Duška Petrović
  2. NAJČEŠĆI UZROCI NEPLODNOSTI GOVEDA - Igor Petrović


Zaštita bilja

  1. ERIOFIDNA GRINjA LISTA MALINE – PHYLLOCOPTES GRACILIS - Jović Snežana
  2. SUZBIJANjE KOROVA NA STRNIŠTIMA NAJEFIKASNIJE JE TOKOM LETA - Jovičić Marinko
Date 2017-08-01
File Size 1.79 MB
Download 51