Category: PSSS Požarevac
Strana 1 od 12
Order Files by:
Default | Name | Author | Date | Hits
   
   
Files:
 1. Zaštita crnog luka od korova - Zvezdana Jovanović
 2. Zaštita ječma i uljane repice - Jovica Jurišić
 3. Suzbijanje korova u usevu kukuruza u PRE-EM tretmanu (posle setve, a pre nicanja gajene biljke) - Dragana Urošević
 4. Proizvodnja raži – Aleksandar Stojanović
 5. Hleb od raži – Ana Đorđević
 6. Uslovi za držanje goveda - Jovan Grozdić
 7. Bosiljak kao lek - Jorgovanka Vlajkovac
Date 2018-04-25
File Size 1.07 MB
Download 10
 1. Subvencije za podizanje višegodišnjih zasada voća, vinove loze i hmelja - Milena Zafirović Stojanović
 2. Faktori koji utiču na izbor životinja za tov – Nenad Vujčić
 3. Mogućnosti suzbijanja žičnjaka na gajenim kulturama – Zvezdana Jovanović
 4. Hranljiva i lekovita vrednost cvekle – Ana Đorđević
 5. Kovrdžavost lišća breskve (Taphrina deformans) - Dragana Urošević
 6. Suzbijanje viline kosice u lucerištima i deteliništima - Nevena Ristić
 7. Značaj unošenja kalcijuma u zemljište - Jorgovanka Vlajkovac
 8. Prisustvo male i velike repičine pipe u uljanoj repici - Jovica Jurišić
 9. Smeštaj krava - Jovan Grozdić
Date 2018-03-16
File Size 1.41 MB
Download 14

1. Prihrana pšenice - Aleksandar Stojanović
2. Limun – Ana Đorđević
3. Štete u rasadu od puževa golaća – Zvezdana Jovanović
4. Uzgajalište za prasad – Nenad Vujčić
5. Zdravsteno stanje ozimog ječma i pšenica -Jovica Jurišić
6. Združeni usevi u organskoj proizvodnji – Jorgovanka Vlajkovac
7. Suzbijanje korova u pšenici – Dragana Urošević
8. Štetnost štitastih vašiju – Nevena Ristić
9. Odgoj jagnjadi – Jovan Grozdić

Date 2018-02-22
File Size 1.15 MB
Download 18

1. Održivo upravlјanje polјoprivrednim gazdinstvom - Ana Đorđević
2. Štete na mladim zasadima zbog prisustva divlјači –Zvezdana Jovanović
3. Surutka u ishrani svinja – Nenad Vujčić
4. Naklijavanje krtola krompira – bolјi rod – Jorgovanka Vlajkovac
5. Pojave kruškine buve (Cacopsylla pyri)- Jovica Jurišić
6. Kovrdžavost lista breskve (Taphrina deformans) – Nevena Ristić
7. Mrežasta pegavost ječma (Pyrenophora teles) – Dragana Urošević
8. Kako do novog traktora preko IPARD programa – Milena Zafirović Stojanović
9. Dokumentacija uz zahtev za odobravanje projekta za nabavku novog traktora – Aleksandar Stojanović
10.Ishrana Teladi – Jovan Grozdić

Date 2018-01-19
File Size 1.19 MB
Download 20

1. Značaj jesenjeg dubokog oranja - Vlajkovac Jorgovanka,
2. Čičoka – kvalitetno povrće - Aleksandar Stojanović
3. Čuvanje jabuke u hladnjačama - Ana Đorđević
4. Bela trulež belog luka - Jovanović Zvezdana
5. Ishrana krmača - Nenad Vujčić
6. Zdravstveno stanje uljane repice - Jovica Jurišić
7. Suva trulež uljane repice (Phoma lingam) - Nevena Nikolić
8. Žitni bauljar uništava listove I smanjuje prinos - Dragana Urošević
9. Spisak ovlašćenih kontrolnih organizacija za obavljanje poslova kontrole i sertifikacije u organskoj proizvodnji za 2018. Godinu - Milena Zafirović Stojanović
10. Linearno ocenjivanje goveda – Jovan Grozdić

Date 2017-12-21
File Size 944.77 KB
Download 15

1. Mogućnosti  razvoja seoskog turizma u Srbiji -Jovanović Zvezdana
2. Ishrana ovnova - Nenad Vujčić
3. Cikade i vaši na pšenici i ječmu – Dragana Urošević
4. Interesno udruživanje - Zemljoradnička zadruga- Vlajkovac Jorgovanka
5. Iskustva razvijenih zemalja u vođenju knjigovodstva na poljoprivrednom gazdinstvu - Aleksandar Stojanović
6. Organska proizvodnja – Ana Đorđević
7. Pravilna sadnja voća – Milena Zafirović Stojanović
8. Ishrana i držanje ovaca - Jovan Grozdić
9. Jesenji tretman zaštite u voćnjacima - Jovica Jurišić
10. Štetnost poljskih glodara -  Nevena Nikolić, mast.ing.

Date 2017-11-16
File Size 1.14 MB
Download 58

1. Preporuke Komisije za ocenu stanja useva kukuruza i praćenje sadržaja mikotoksina u  kukuruzu roda 2017. Godine - Aleksandar Stojanović
2. Obaveštenje o razmeni semenske za merkantilnu pšenicu - Milena Zafirović Stojanović
3. Mogućnosti korišćenja IPARD sredstava - Jovanović Zvezdana
4. Uzgoj prasadi - Nenad Vujč
5. Parenje ovaca - Jovan Grozdić
6. Orah - Ana Đorđević
7. Pravilna primena agrotehničkih mera - visoki prinosi ozime pšenice - Vlajkovac Jorgovanka
8. Skladišne štetočine - Nevena Nikolić
9. Pregled stanja useva uljane repice na teritoriji Braničevskog okruga - Jovica Jurišić
10. Tretiranje semena žitarica fungicidima - Dragana Urošević

Date 2017-10-12
File Size 1.15 MB
Download 32

1. Pravilnik o uslovima, načinu I obrascu zahteva za ostvarivanje prava na podsticaje za premiju osiguranja useva, plodova, višegodišnjih zasada, rasadnika i životinja - Aleksandar Stojanović
2. Pregled prinosa hibrida suncokreta u demoogledu 2017. god. – Vlajkovac Jorgovanka
3. Upotreba silaže u tovu junadi - Nenad Vujčić
4. Plesnivost klipa kukuruza prouzrokovana prisustvom gljiva iz roda Aspergillus - Nevena Nikolić
5. Rak korena - Jovanović Zvezdana
6. Upotreba sudova u  tehnologiji proizvodnje jakih alkoholnih pića - Ana Đorđević
7. Veliki kupusar - Pieris brassicae - Dragana Urošević
8. Azijska voćna mušica (Drosophila suzukii)- stanje u voćnjacima i vinogradima - Jovica Jurišić
9. Izbor lokacije za podizanje voćnjaka - Milena Zafirović Stojanović
10. Ovčije mleko - Jovan Grozdić

Date 2017-09-18
File Size 1.41 MB
Download 39

1. Kajsijevača - Ana Đorđević
2. Suzbijanje korova u sirku za zrno - Jovanović Zvezdana
3. Tov junadi silažom - Nenad Vujčić
4. Suzbijanje korova na strništu - Dragana Urošević
5. Bela ili medena cikada (Metclfa pruinosa) - Božanić Monika
6. Komercijalni kvalitet zrnastih proizvoda - Vlajkovac Jorgovanka
7. Sadnja jagoda - Milena Zafirović Stojanović
8. Crvenilo kukuruza - Nevena Nikolić
9. Proizvodnja silaže u sušnim uslovima - Jovan Grozdić
10. Pravilnik o podsticajima za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednog gazdinstva za izgradnju i opremanje objekata za unapređenje primarne poljoprivredne proizvodnje - Aleksandar Stojanović

Date 2017-08-15
File Size 1.09 MB
Download 95

1. Lubenica - Ana Đorđević
2. Zlatasto žutilo vinove loze–(Flavescence doree) –Božanić Monika,
3. Fuzariozno uvenuće dinje - Jovanović Zvezdana
4. Rezultat demoogleda ozimih strnih žita u 2016/2017. godini - Vlajkovac Jorgovanka
5. Značaj livada i pašnjaka- Nenad Vujčić
6. Đubrenje voćaka azotom - Milena Zafirović Stojanović
7. Crna pegavost lista i krastavost plodova paradajza – Pseudomonas syringae pv. Tomato - Dragana Urošević
8. Zaoravanjem žetvenih ostataka čuvamo plodnost zemljišta – Aleksandar Stojanović
9. Moljac paradajza (Tuta absoluta) - Nevena Nikolić
10. Ishrana koza u organskoj proizvodnji - Jovan Grozdić

Date 2017-07-14
File Size 1.3 MB
Download 122