Category: PSSS Čačak
Strana 1 od 12
Order Files by:
Default | Name | Author | Date | Hits
   
   
Files:

1. Uticaj veličine i starosti komponenata na uspeh kalemljenja voćaka - Branko Tanasković
2. Kvalitet materijala za kalcizaciju - Milan Damljanović
3. Bremenitost ovaca - Ljljana Ćurčić
4. Opšti uslovi za odobravanje projekata u okviru IPARD program - Biljana Janjić

Date 2017-10-31
File Size 930.02 KB
Download 8

1.Formiranje krune voćaka - Mr Branko Tanasković
2.Izbor i priprema sadnica za sadnju voća - Snežana Dragićević-Filipović
3.IPARD investicije u fiziču imovinu- Radovan Ševarlić
4.Međunarodni zadružni principi - Radovan Ševarlić
5.Proizvodnja ozimog belog luka - Milan Damljanović

Date 2017-09-29
File Size 730.69 KB
Download 45

1. Uloga važnijih mikroelemenata u životu voćaka - Mr.Branko Tanasković
2. Alternativno rađanje voćaka - Snežana Dragićević-Filipović
3. Faktori u službi prinosa pšenice - Borko Ivanović
4. Siliranje cele biljke kukuruza-  Ljiljana Ćurčić
5. Kreditiranje poljoprivrede - Radovan Ševarlić

Date 2017-09-01
File Size 1.11 MB
Download 40

1. Berba plodova šljive - Mr Branko Tanasković
2. Priprema skladišta pre skladištenja žitarica - Vesna Nišavić-Veljković
3. Ventilacija u staji - Ljiljana Ćurčić

Date 2017-08-02
File Size 663 KB
Download 58

1. Gotovinski tok na poljoprivrednim gazdinstvima – Radovan Ševarlić
2. Uticaj ishrane na sastav mleka – Ljiljana Ćurčić
3. Ribizla – Snežana Dragićević
4. Formiranje cvetnih pupoljaka kod voćaka – Branko Tanasković
5. Pregled dominantnih cena za jun 2017

Date 2017-06-29
File Size 1.27 MB
Download 71
  1. Stajnjak – hrana i lek u organskoj biljnoj proizvodnji - Milan Damljanović
  2. Drugo prskanje pšenice -  Vesna Nišavić-Veljković
  3. Uslovi da zadruga bude uredna i napredna – mr Branko Tanasković
  4. IPARD programa - prihvatljive investicije za preradu voća i povrća - Snežana Dragićević-Filipović
  5. Procena rizika u poljoprivredi - Radovan Ševarlić
Date 2017-05-29
File Size 2.7 MB
Download 58
  1. Razmnožavanje voćaka reznicama - mr Branko Tanasković
  2. Proizvodnja pasulja (PHASEOULUS VULGARIS) - Borko Ivanović
  3. Prolećna ishrana krava - Ljiljana Ćurčić
Date 2017-04-27
File Size 1016.82 KB
Download 115

1. Optimalni uslovi za gajenje višnje - mr Branko Tanasković
2. Agrotehničke mere u zasadima voća tokom marta - Snežana Dragičević Filipović
3. Podsticajna sredstva za podizanje zasada kruške i kupovinu nove mehanizacije - Radovan Ševarlić
4. Jabukovo sirce (dodatak u ishrani goveda) - Ljiljana Ćurčić

Date 2017-03-31
File Size 1.24 MB
Download 84

1. Oštecenja debla i grana voćaka od mrazeva - mr Branko Tanasković
2. Uspevanje voćaka u odnosu na tipove zemljišta - mr Branko Tanasković
3. Početak zaštite breskve - Vesna Nišavic Veljković
4. Kalkulacija troškova podizanja zasada kruške - Radovan Ševarlic
5. Uzroci steriliteta kod krava - Ljiljana Ćurčić

Date 2017-02-28
File Size 1.04 MB
Download 74

1. Zimska rezidba - Snežana Dragičević Filipović
2. Tržište organskih poljoprivrednih proizvoda u EU - Radovan Ševarlic
3. Uticaj ishrane na proizvodne i reproduktivne osobine kod goveda simentalske i Holštajn frizijske rase - Miroslav Jaćimović

Date 2017-01-31
File Size 594440
Download 80