Category: PSSS Novi Pazar
Strana 1 od 12
Order Files by:
Default | Name | Author | Date | Hits
   
   
Files:

1. Uslovi u oblasti zdravlja bilja i sredstava za zaštitu bilja za IPARD podsticaje - Svetlana Šućević
2. Autohtone stare sorte jabuka - Silvia Hodžić
3. Napajanje domaćih životinja - Safet Vesnić
4. Varenje hrane kod preživara - Zumreta Trtovac
5. Cink u ishrani životinja - Bilal Tajić
6. Azot-simptomi nedostatka i viška kod biljaka - Smail Ejupović

Date 2018-03-28
File Size 1.15 MB
Download 9

1. Prisustvo virusa u povrću - Svetlana Šućević
2. Izbor voćne vrste i sorte za organsku proizvodnju - Silvija Hodžić
3. Ishrana koka nosilja - Safet Vesnić
4. Ishrana jagnjadi - Zumreta Trtovac
5. Zasušenje krava - Bilal Tajić
6. Sudanska trava - Smail Ejupović

Date 2018-02-21
File Size 1.02 MB
Download 15

1. Suzbijanje žičara u organskoj proizvodnji krompira - Svetlana Šućević
2. Javni poziv za nabavku traktora iz IPARD sredstava - Silvija Hodžić
3. Kontrola mlečnosti ovaca - Safet Vesnić
4. Tov junadi - Zumreta Trtovac
5. Jod u ishrani domaćih ovaca - Bilal Tajić
6. IPARD aplikacije za nabavku traktora - Smail Ejupović

Date 2018-02-20
File Size 1.17 MB
Download 15

1. Bordovska čorba kao fungicid i baktericid  - Svetlana Šućević
2. Oštećenja na voćkama  - Silvia Hodžić
3. Ishrana ovaca u zimskom periodu  - Safet Vesnić
4. Osnivanje zemljoradničke zadruge  - Zumreta Trtovac
5. Ishrana priplodnih ovaca  - Bilal Tajić
6. Finalne pripreme za ipard aplikacije  - Smail Ejupović

Date 2017-12-26
File Size 1.07 MB
Download 34

1. Primena pomoćnih sredsatva biljnog porekla u zaštiti bilja - Svetlana Šućević
2. Sušenje voća - Silvia Hodžić
3. Značaj silaže u ishrani goveda - Safet Vesnić
4. Vime i stvaranje mleka - Zumreta Trtovac
5. Karakteristike i upotreba stajskog đubriva - Bilal Tajić
6. Bundeva - Smail Ejupović


Date 2017-11-13
File Size 1.08 MB
Download 18

1. Žuta rđa pšenice - Svetlana Šućević
2. Osiguranje poljoprivredne proizvodnje - Silvia Hodžić
3. Potencijali pešterske visoravni za razvoj seoskog turizma - Safet Vesnić
4. Vrsta hraniva za ovce i njihova priprema - Zumreta Trtovac
5. Uzroci povećanja somatskih ćelija u mleku - Bilal Tajić
6. Vađenje i skladištenje krompira - Smail Ejupović

Date 2017-11-13
File Size 1.1 MB
Download 16

1. Šljivin smotavac - Svetlana  Šućević
2. Diverzifikacija poljoprivredne proizvodnje - Silvia Hodžić
3. Ishrana visokoproduktivnih krava - Safet Vesnić
4. Uzgoj priplodnih grla - Zumreta Trtovac
5. Dopunska hraniva u ishrani ovaca - Bilal Tajić
6. Zaoravanje strništa - Smail Ejupović

Date 2017-09-29
File Size 1.11 MB
Download 22

1. Rđa šljive – Svetlana Šućević
2. IPARD - Specifični kriterijumi prihvatljivosti za investicije u preradu – Silvia Hodžić
3. Domaći brdski konj – Savet Vesnić
4. Korišćenje sena – Zumreta Trtovac
5. Veštačko osemenjavanje ovaca – Bilal Tajić
6. Postrna (naknadna) setva – Smail Ejupović

Date 2017-08-30
File Size 1.39 MB
Download 18

1. Plamenjača krompira i paradajza - Svetlana Šućević
2. IPARD i bezbednost hrane - Silvia Hodžić
3. Uslovi finansiranja i korisnici IPARD programa u Srbiji – Safet Vesnić
3. Spravljanje sena – Zumreta Trtovac
4. Bilansiranje obroka u ishrani ovaca – Bilal Tajić
5. Apel za ne spaljivanje zetvenih ostataka – Smail Ejupović

Date 2017-08-30
File Size 1.06 MB
Download 19

1. Preventivne mere u zaštiti maline od najprisutnih bolesti - Svetlana Šućević
2. Povijanje grana - Silvia Hodžić  
3. Silaža - Safet Vesnić
4. Striža ovaca - Zumreta Trtovac
5. Dobrobit goveda - Bilal Tajić  
6. Jari stočni grašak - Smail Ejupović

Date 2017-06-29
File Size 1.08 MB
Download 41