Category: PSSS Negotin
Strana 1 od 12
Order Files by:
Default | Name | Author | Date | Hits
   
   
Files:
 1. Trulež korena drvenastih biljaka (Armillaria mellea) - Nenad Ilić
 2. Podloge za orah - Teodor Prvulović
 3. Izbor mesta za pčelinjak - Vladica Stefanović
 4. Makroelementi i značaj za vinovu lozu - Dejan Stefanović
 5. Ishrana jagnjadi - Dragan Radosavljević
 6. Setva belog luka - Vladica Gavrilović
 7. Organska proizvodnja maline - Vladimir Stanković
 8. Proizvodnja kupusa iz rasada - Zorica Petkanić
 9. Prvi poziv za IPARD - Vladimir Stanković
Date 2017-12-28
File Size 4.43 MB
Download 13
 1. Šta se sve finansira iz prve mere IPARD-a? - Vladica Gavrilović
 2. Vino od meda – medovina - Zorica Petkanić
 3. Zaštita voćaka na kraju vegetacije - Nenad Ilić
 4. Naturalna razmena merkantilnog kukuruza za tovne svinje i junad - Vladica Stefanović
 5. Crni orah - Teodor Prvulović
 6. Odabir podloge za vinovu lozu - Dejan Stefanović
 7. Dobra higijenska praksa u proizvodnji mleka - Dragan Radosavljević
Date 2017-11-30
File Size 6 MB
Download 5

1. Gajenje leske - Teodor Prvulović
2. Tehnologija čuvanja lešnika - Zorica Petkanić
3. Mere ruralnog razvoja - Vladica Stefanović
4. Oktobarska prijava brojnog stanja pčelinjih zajednica - Dragan Radosavljević
5. Zaštita semena za setvu-Nenad Ilić
6. Proizvodnja kupusa – obrada zemljišta, navodnjavanje, ishrana - Vladica Gavrilović
7. Gorke pege (Bitter pit)- Dejan Stefanović

Date 2017-10-31
File Size 2.77 MB
Download 16

1.Načini obrade zemljišta - Vladica Gavrilović
2.Proizvodna 2017. u voćarstvu i vinogradarstvu - Dejan Stefanović
3.Berba grožđa - vreme berbe - Zorica Petkanić
4.Izbor najpovoljnijeg vremena za osemenjavanje - Dragan Radosavljević
5.Rđa luka (Puccinia porri) - Nenad Ilić
6.Podsticaji za udruženja poljoprivrednika - Vladica Stefanović
7.Vinogradarski registar - Teodor Prvulović
8.Zaštita voćaka od zečeva - Teodor Prvulović

Date 2017-09-19
File Size 7.22 MB
Download 25

1. Afrička kuga svinja - Dragan Radosavljević
2. Berba šljive u Borskom okrugu -Zorica Petkanić
3. Dopunska obrada zemljišta - Vladica Gavrilović
4. Štetne posledice paljenja strnjike - Vladica Gavrilović
5. Suzbijanje Ambrozije - Nenad Ilić
6. Način i dubina sadnje - Teodor Prvulović
7. Podloge za krušku - Dejan Stefanović
8. Berba, sušenje, pakovanje lekovitog bilja - Vladica Stefanović

Date 2017-08-31
File Size 2.56 MB
Download 21

1. Pоdsticајi zа krаvе zа uzgој tеlаdi zа tоv - Dragan Radosavljević
2. Lubenica-Omiljeno letnje povrće - Zorica Petkanić
3. Obradite blagovremeno vaše njive-ne čekajte poslednji trenutak - Vladica Stefanović
4. Kalemljenje na spavajući pupoljak - Dejan Stefanović
5. Suzbijanje Viline kosice - Nenad Ilić

Date 2017-08-01
File Size 5.58 MB
Download 26
 1. Suzbijanje plamenjače krompira - Nenad Ilić
 2. Pulpa - Teodor Prvulović
 3. Dozvoljeni registrovani preparati u borbi protiv varoe - Dragan Radosavljević
 4. Čuvanje voća i grožđa – objekti - Dejan Stefanović
 5. Nemojte paliti strnjiku – zaorite je - Vladica Stefanović
 6. Dinja – oprašivanje, zalivanje i đubrenje - Vladica Gavrilović
Date 2017-06-27
File Size 5.79 MB
Download 24
 1. Programi podrške za podizanje proizvodnih zasada -Teodor Prvulović
 2. Suzbijanje korova u kukuruzu - Nenad Ilić
 3. Kalkulacija proizvodnje suncokreta - Vladica Gavrilović
 4. Berba trešanja - Zorica Petkanić
 5. Podsticaji vinogradarstvu – 100% za nove zasade vinove loze - Dejan Stefanović
 6. Podsticaji organskoj proizvodnji (povraćaj od 100%) - Vladica Stefanović
 7. Podsticaji za stočarstvo lokalne samouprave - Dragan Radosavljević
Date 2017-06-05
File Size 7.55 MB
Download 32
 1. Prаvilnik о pоdsticајimа  prоgrаmimа zа divеrzifikаciјu dоhоtkа i unаprеđеnjе kvаlitеtа živоtа u rurаlni pоdručјimа krоz pоdršku mlаdimа u rurаlnim pоdručјimа (tumačenje Pravilnika) - Stefanović Dejan
 2. Prаvilnik о pоdsticајimа zа invеsticiје u fizičku imоvinu pоlјоprivrеdnih gаzdinstаvа zа izgrаdnju i оprеmаnjе оbјеkаtа zа unаprеđеnjе primаrnе pоlјоprivrеdnе prоizvоdnjе (tumаčеnје Prаvilnikа) - Stefanović Vladica
 3. Prаvilnik о pоdsticајimа zа invеsticiје u fizičku imоvinu pоlјоprivrеdnih gаzdinstаvа zа nаbаvku nоvih mаšinа i оprеmе kао i kvаlitеtnih priplоdnih grlа zа unаprеđеnjе primаrnе pоlјоprivrеdnе prоizvоdnjе (tumаčеnjе Prаvilnikа) - Gavrilović Vladica
 4. Prаvilnik о pоdsticајimа zа invеsticiје u prеrаdu i mаrkеting pоlјоprivrеdnih i prеhrаmbеnih prоizvоdа i prоizvоdа ribаrstvа zа nаbаvku оprеmе u sеktоru mlеkа, mеsа, vоćа, pоvrćа i grоžđа (tumаčеnjе dеlа vеzаnоg zа pоlјоprivrеdnе prоizvоđаčе) - Petkanić Zorica
 5. Prаvilnik о pоdsticајimа zа invеsticiје u prеrаdu i mаrkеting pоlјоprivrеdnih i prеhrаmbеnih prоizvоdа i prоizvоdа ribаrstvа zа nаbаvku оprеmе u sеktоru mlеkа, mеsа, vоćа, pоvrćа i grоžđа (kаkо sе оstvаruјu pоdsticајi?) - Petkanić Zorica
 6. Prelazak sa zimske na letnju ishranu - Radosavljević Dragan
 7. Prаvilnik о pоdsticајimа zа invеsticiје u prеrаdu i mаrkеting pоlјоprivrеdnih i prеhrаmbеnih prоizvоdа i prоizvоdа ribаrstvа zа nаbаvku оprеmе u sеktоru mlеkа, mеsа, vоćа, pоvrćа i grоžđа (kаkо sе оstvаruјu pоdsticајi?) - Prvulović Teodor
 8. Suzbijanje korova u usevu pšenice - Ilić Nenad
Date 2017-05-03
File Size 5.77 MB
Download 44
 1. Vinogradarski registar - Podsetnik za poljoprivredne proizvođače - Stefanović Dejan
 2. Program pomoći poljoprivrednicima istočne Srbije - Stefanović Vladica
 3. Phomopsis viticola - Ilić Nenad
 4. Zasnivanje sejanih travnjaka - Gavrilović Vladica
 5. Sušenje šljiva bez koštice - Petkanić Zorica
 6. Gajenje lucerke-obrada zemljišta, đubrenje - Radosavljević Dragan
 7. Gajenje lucerke-vreme setve - Radosavljević Dragan
 8. Način i dubina sadnje - Prvulović Teodor
 9. Organoleptičko ocenjivanje vina - Prvulović Teodor
Date 2017-04-21
File Size 8.08 MB
Download 72