Category: PSSS Kruševac
Strana 1 od 12
Order Files by:
Default | Name | Author | Date | Hits
   
   
Files:


1.Priprema silaže od jednogodišnjih leguminoza–Radojka Nikolić
2.Pripremanje silaže i senaže od lucerke–Dragan Gunjak
3.Navodnjavanje jagode–Snježana Vujinović
4.Aktuelna zaštita voćaka-Sandra Miletaković
5.Lačenje – očenjivanje mladih lastara-Radomir Bušatović
6.Organsko ratarstvo–Nemanja Konstantinović

Date 2018-05-10
File Size 741.56 KB
Download 3


1.Preporuke za setvu kukuruza- Radojka Nikolić             
2.Nedostatak vode u organskoj proizvodnji – Nemanja Konstantinović  
3.Prstenovanje debla kod voćnih stabala – Živomir Nikolić
4.Primena zeolita u poljoprivrednoj proizvodnji - Snježana Vujinović        
5.Zaštita povrća u fazi rasada - Sandra Miletaković
6.Uticaj ishrane na promenu sadržaja mlečne masti i proteina u mleku – Dragan Gunjak

Date 2018-04-12
File Size 740.17 KB
Download 15

1. Предсетвена обрада земљишта – Сњежана Вујиновић
2. Помотехничке мере при формирању узгојног облика воћака – Момир Недић
3. Сено у исхрани крава – Драган Гуњак
4. Производња раног кромпира- Радојка Николић
5. Појава, развиће и мере сузбијања мољца кромпира – Сандра Милетаковић
6. Органско ратарство – Немања Константиновић

Date 2018-03-05
File Size 811.96 KB
Download 12

1. Upis u vinogradarski registar – Živomir Nikolić
2. Prihranjivanje ozimih žita – Radojka Nikolić
3. Ishrana krava u ranoj laktaciji – Dragan Gunjak
4. Mikroklimat u ovčarniku - Boban Rosić
5. Značaj plodoreda u povrtarskoj proizvodnji – Snježana Vujinović
6. Zaštita useva pšenice – Sandra Miletaković
7. Zadrugarstvo – Radomir Bušatović

Date 2018-02-13
File Size 554.85 KB
Download 13

1. Jare leguminoze – Radojka Nikolić         
2. Vreme sadnje ribizle – Živomir Nikolić  
3. IPARD fondovi- Nabavka novog traktora – Zoran Starinac           
4. Azotna đubriva – Snježana Vujinović     
5. Pregled voćaka na prisustvo štetočina tokom perioda mirovanja – Sandra Miletaković 

Date 2018-01-10
File Size 730.87 KB
Download 41

1. Kalcizacija kiselih zemlјišta - Radojka Nikolić       
2. Zaštita voćaka od glodara - Sandra Miletaković  
3. Održavanje opreme za mužu - Boban Rosić        
4. Rana laktacija – Dragan Gunjak
5. Pravilnik o IPARD podsticajima za investicije u fizičku imovinu - Zoran Starinac
6. Sertifikacija organsko-stočarske proizvodnje – Nemanja Konstantinović
7. Zadrugarstvo - Radomir Bušatović

Date 2017-12-04
File Size 1.05 MB
Download 40

1. Značaj zimskog prskanja voćaka - Dipl.inž.Sandra Miletaković            
2. Značaj osnovne obrade zemlјišta- Dipl.inž Radojka Nikolić
3. Period rane laktacije - Dipl.inž.Boban Rosić
4. Higijena muzne opreme- Dil.inž Dragan Gunjak
5. Sertifikacija organskog pčelarstva - Dipl.inž.Nemanja Konstantinović
6. Izbor sadnica za podizanje višegodišnjih zasada- Dipl.inž.Radomir Bušatović

Date 2017-11-06
File Size 602 KB
Download 37

1. Važne praktične preporuke za ishranu krava - Dragan Gunjak
2. Setva ozimih žita - Radojka Nikolić
3. Obrada zemlјišta u vinogradu - Snježana Vujinović
4. Preporuke za proizvođače o preventivnim merama od pojave mikotoksina i čuvanju kukuruza u klipu - Sandra Miletaković
5. Osetlјivost voćaka na hlor- Momir Nedić.

Date 2017-10-09
File Size 753.27 KB
Download 28

1. Karakteristike procesa proizvodnje silaže i senaže – Boban Rosić
2. Ishrana junica od jedne do dve godine starosti – Dragan Gunjak
3. Stočni grašak i grahorica – Radojka Nikolić
4. Uticaj nedostatka vode u organskoj proizvodnji - Nemanja Konstantinović
5. Priprema skladišta za čuvanje kukuruza – Sandra Miletaković
6. Određivanje optimalnog vremena berbe jabuke – Radomir Bušatović
7. Dominantne cene voća (kvantaške pijace)
8. Dominantne cene žive stoke  (stočne pijace)

Date 2017-09-06
File Size 975.56 KB
Download 110

1. Povrće kao postrni usev – Snježana Vujinović
2. Zaštita uskladištenog lekovitog bilja – Sandra Miletaković
3. Priprema zemljišta u organskoj proizvodnji – Nemanja Konstantinović
4. Značaj kontrole plodnosti zemljišta – Radojka Nikolić
5. Nega jagodnjaka nakon sadnje - Momir Nedić
6. Uklanjanje površinskih žila i prandusa kod mladih vinograda – Živomir Nikolić
7. Priprema silaže kukuruza u uslovima visokih temperatura – Dragan Gunjak

Date 2017-08-03
File Size 898.85 KB
Download 149