Category: PSSS Kragujevac
Strana 1 od 12
Order Files by:
Default | Name | Author | Date | Hits
   
   
Files:

1.Kompostiranje-Dragana Jelić
2.Gajenje cvekle-Ljiljana Vuksanović
3.Agroekološki uslovi za gajenje lešnika-Biljana Milosavljević
4.Senaža u ishrani goveda-Goran Joksić
5.Uloga PIS-a u integralnoj zaštiti bilja-Lidija Vulović
6.Razvoj srpskog zadrugarstva-Suzana Nešković
7.Uticaj visokih temperatura na goveda-Violeta Petrović-Luković
8.Sadnja loznih kalemova metodom Hidrobura-Danko Petrović
9.Agrotehnika kao vid profilaktičkih (preventivnih) mera u suzbijanju fitopatogenih bakterija-Marija Ivanović

Date 2018-05-07
File Size 3.16 MB
Download 7
 1. Dobrivoje Popović: Predsetvena priprema oranica
 2. Biljana Milosavljević: Zelena rezidba voćaka
 3. Suzana Nešković: Kako do stabilnosti u poljoprivrednoj proizvodnji
 4. Danko Petrović: Period zimskog mirovanja vinove loze
 5. Dragana Jelić: Izrada biznis plana
 6. Goran Varjačić: Neizvesna dalja upotreba neonikotinoida
 7. Lidija Vulović: Monilioza šljiva
 8. Ljiljana Vuksanović: Prihrana ozimih useva, prolećna nega useva i priprema za prolećnu setvu 2018. god
 9. Marija Ivanović: Breskvina crna vaš - Anuraphis (Brachycaudus) persicae
 10. Marija Ivanović: Patogeni na sadnom materijalu jabučastog voća
 11. Violeta Petrović-Luković: Ishrana zalučene jagnjadi
Date 2018-03-30
File Size 6.88 MB
Download 8

1. Upis u vinogradarski registar - Biljana Milosavljević
2. Subvencionisani krediti za reg.polj.gazd - Dragana Jelić
3. IL D Frans rasa ovaca - Goran Joksić
4. Planiranje rezidbe prema zeljenom prinosu grozdja - Danko Petrović
5. Aktivne motode u borbi protiv mraza - Lidija Vulović
6. Primena pasivnih metoda u borbi protiv mraza - Lidija Vulović
7. Izrada jednostavnog biznis plana - Violeta Petrović Luković
8. Gajenje pokrovnih useva - Ljiljana Vuksanović
9. Obicna kruskina buva - Goran Varjačić
10. Uslovi za koriscenje predpristupnih fondova EU za razvoj I unapredjenje poljoprivredu - Suzana Neskovic
11. Agroponuda
12. Stips

Date 2018-03-02
File Size 3.46 MB
Download 18

1. Motivi za kupovinu organskih proizvoda, Dragana Jelić
2. Đubrenje voćnjaka, Biljana Milosavljević
3. Đubrenje vinograda, Danko Petrović
4. Uticaj temperature vazduha na domaće životinje, Goran Joksić
5. Pesticidna rezistentnost, Goran Varjačić
6. Mraz, Lidija Vulović
7. Gajenje luka u organskoj bašti, Ljiljana Vuksanović
8. Krvava vaš, Marija Ivanović
9. Reproduktivni poremećaji goveda, Violeta Petrović Luković
10. PSSS – NOSIOCI PRIMENE STRUKE, Suzana Nešković
11. Selekcija u govedarstvu, Violeta Petrović Luković
12. Objaljeni javni pozivi za IPARD program, Violeta Petrović Luković

Date 2018-01-29
File Size 1.48 MB
Download 44
 1. Violeta Petrović-Luković: Kako do IPARD sredstava
 2. Lidija Vulović: Biljne vaši - Aphidide
 3. Goran Joksić: Kauterizacija (paljenje)
 4. Biljana Milosavljević: Proređivanje plodova breskve
 5. Dragana Jelić: Program podrške države u finansijskim podsticajima za razvoj zadruga
 6. Goran Varjačić: Pepelnica strnih žita - Brumelija graminis
 7. Ljiljana Vuksanović: Sertifikacija organskog proizvoda
Date 2017-12-28
File Size 1005.8 KB
Download 25

1. Podsticaji za investicije u fizicku imovinu poljoprivrednih gazdinstava preko IPARD programa - Dragana Jelic
2. Kakvo seme treba sejati - Lidija Vulovic
3. Pesticidi - izvor zagadjenja zivotne sredine - Lidija Vulovic
4. Skladistenje kukuruza - Marko Veljkovic
5. Duznosti korisnika IPARD fonda - Violeta Petrovic Lukovic
6. Intergalno suzbijanje korova  - Goran Varjacic
7. Faktori koji uticu na prinos mleka - Marko Veljkovic
8. Sistemi gajenja breskve - Biljana Milosavljevic
9. Postupci sa krmacama u priplodu - Goran Joksic
10. Gajenje lucerke u stresnim uslovima suse - Ljiljana Vuksanovic

Date 2017-12-06
File Size 1.03 MB
Download 31

1. Cuvanje reznica u periodu mirovanja - Biljana Milosavljevic
2. Motivi koji uticu na kupovinu organskih prehrambenih proizvoda - Dragana Jelic
3. Specificnosti digestivnog trakta prezivara - Goran Joksic
4. Znacaj kontrole karantinskih stetocina u nedjunarodnoj trgovini biljnim proizvodima - Goran Varjacic
5. Dezinfekcija skladista - Lidija Vulovic
6. Proizvodnja paradajza u organskom povrtarstvu - Ljiljana Vuksanovic
7. Somatske celije u mleku - Marko Veljkovic
8. Ishrana krava - Miras Zagradjanin
9. Kontaminiranost kukuruza mikotoksinima - Violeta Petrovic Lukovic

Date 2017-10-04
File Size 1.06 MB
Download 32

1. Ne bacajte orezanu lozu - Biljana Milosavljevic
2. Stanje organske proizvodnje zita u Srbiji - Ma menadzer Dragana Jelic
3. Tretman domacih zivotinja u vreme ekstremno visokih temperatura - Goran Joksic
4. Svinjska kuga - Goran Joksic
5. Crna trulez grozdja - Goran Varjacic
6. Invazivne vrste - Lidija Vulović
7. Krecna djubriva/kalcijumova djubriva - Ljiljana Vuksanovic
8. Mleko i mlecna zlezda - Marko Veljkovic
9. Cuvanje proizvoda hladjenjem - Suzana Neskovic
10.Sadnja jagode - Mr Violeta Petrovic Lukovic
11.Standardi i IPARD - Mr Violeta Petrovic Lukovic

Date 2017-08-30
File Size 4.59 MB
Download 37

1. Hranljiva i upotrebna vrednost plodova kupine - Biljana Milosavljevic
2. Principi organske proizvodnje - Dragana Jelic
3. Integralna zastita bilja - Lidija Vulovic
4. Letnje sadjenje krompira - Ljiljana Vuksanovic
5. Malina 2017. godine - Suzana Neskovic
6. Obicna pegavost lista jagode - Goran Varjacic
7. Mogucnosti i prednosti proizvodnje na malim povrsinama - Violeta Petrovic Lukovic

Date 2017-08-02
File Size 9.87 MB
Download 46

1. Metode za određivanje optimalnog momenta berbe jabučastog voća - Biljana Milosavljević
2. Subvencionisani krediti za registrovana poljoprivredna gazdinstva - Dragana Jelić
3. Gajenje jagnjadi do zalučenja - Goran Joksić
4. Pepelnica u vinovoj lozi - Goran Varjačić
5. Istovremena primena različitih sredstava za zaštitu bilja - Lidija Vulović
6. Vreme žetve žitarica, skladištenje i čuvanje - LJiljana Vuksanović
7. Značaj mineralnih đubriva - Suzana Nešković
8. Velike tajne skrivene u koprivi - Violeta Petrović-Luković

Date 2017-06-28
File Size 2.89 MB
Download 51