Category: PSSS Kosovska Mitrovica
Strana 1 od 11
Order Files by:
Default | Name | Author | Date | Hits
   
   
Files:

1. Priprema toplih leja i setva u klijališta za proizvodnju paradajza - Zoran Milosavljević
2. Osnivanje zemljoradničke zadruge - Ljiljana Gvozdić
3. Jagnjenje ovaca - Kosovka Jakšić
4. Priprema sredstava za zaštitu bilja - Siniša Nedeljković

Date 2018-01-22
File Size 573.5 KB
Download 0

1. Gajenje graška - Zoran Milosavljević
2. Podizanje zasada dunje - Ljiljana Gvozdić
3. Postupak sa teletom nakon rođenja - Kosovka Jakšić
4. Šljivin smotavac- Cydia funebrana - Siniša Nedeljković

Date 2017-12-21
File Size 555.03 KB
Download 9

1. Stanje na pčelinjaku i radovi do kraja godine - Zoran Milosavljević
2. Gusta sadnja voćaka - Ljiljana Gvozdić
3. Pripremanje hraniva za svinje - Kosovka Jakšić
4. Administrativne mere u sprečavanju pojave i širenja biljnih bolesti - Siniša Nedeljković

Date 2017-11-23
File Size 751.39 KB
Download 15
 1. Skladištenje krompira - Zoran Milosavljević;
 2. Tehnologija proizvodnje rakija od jabuke - Ljiljana Gvozdić;
 3. Prisustvo plesni u hrani za životinje - Kosovka Jakšić;
 4. Mikotoksini u kukuruizu i njihova štetnost - Siniša Nedeljković.
Date 2017-10-23
File Size 705.47 KB
Download 20

1. Setva pšenice – Zoran Milosavljević
2. Berba i čuvanje plodova jabuke – Ljiljana Gvozdić
3. Zašto nam je potrebna zemljoradnička zadruga – Kosovka Jakšić
4. Siva trulež grožđa - Botrytinia fuckeliana – Siniša Nedeljković

Date 2017-09-20
File Size 788.36 KB
Download 13
 1. Zaoravanje strništa uraditi odmah posle žetve - Zoran Milosavljević
 2. Radovi u malinjaku posle berbe - Ljiljana Gvozdić
 3. Uzgoj i ishrana teladi - Kosovka Jakšić
 4. Mere za bezbednu i efikasnu upotrebu pesticida - Siniša Nedeljković
Date 2017-08-14
File Size 475.67 KB
Download 18
 1. Navodnjavanje kukuruza - Zoran Milosavnjević
 2. Navodnjavanje maline - Ljiljana Gvozdić
 3. Napajanje životinja - Kosovka Jakšić
 4. Program podsticaja za formiranje novih i postojećih poljoprivrednih zadruga - Siniša Nedeljković
Date 2017-07-14
File Size 605.08 KB
Download 29
 1. Žetva graška i upotreba - Zoran Milosavljević
 2. Berba maline - Ljiljana Gvozdić
 3. Iskorišćavanje pašnjaka - Kosovka Jakšić
 4. Suzbijanje plamenjače krompira - Siniša Nedeljković

 

Date 2017-06-21
File Size 677.8 KB
Download 31
 1. IPARD-program,korisnici i finansiranje - Milosavljević Zoran
 2. IPARD II - investicije i uslovi - Gvozdić Ljiljana
 3. Primena higijenskih mera u cilju povećanja kvaliteta mleka - Jakšić Kosovka
 4. Plamenjača paprike-Phytophthora capsici - Nedeljković Siniša
Date 2017-05-23
File Size 811.17 KB
Download 26
 1. Setva kukuruza - Milosavljević Zoran
 2. Đubrenje maline - Gvozdić Ljiljana
 3. Neplodnost kod goveda - uzroci i posledice - Jakšić Kosovka
 4. Pepelnica jabuke-Podosphaera leucotricha - Nedeljković Siniša
Date 2017-04-21
File Size 534.43 KB
Download 36