Category: PSSS Jagodina
Strana 1 od 15
Order Files by:
Default | Name | Author | Date | Hits
   
   
Files:

1.Gajenje priplodnih junica-Dragan Jakovljević
2.Ishrana bremenitih i koza u laktaciji-Verica Lazarević
3.Uticaj suše na pšenicu-Milanka Miladinović
4.Soja-mere nege-Miodrag Simić
5.Lubenica-Dragan Mijušković
6.Gajenje paradajza na otvorenom-Mira Miljković
7.Dupunska rezidba-rezidba na zrelo-Dejan Jocić
8.Sistem kap po kap-prednosti i glavni delovi sistema-Igor Andrejić
9.Zelena rezidba vinove loze-Ivana Gligorijević
10.Bolesti jabuke zaštita-Ljiljana Jeremić
11.Plamenjača krompira-Ružica Đukić

Date 2018-05-16
File Size 1.82 MB
Download 7


1.Odgoj prasadi-Dragan Jakovljević
2.Odlična krma za preživare-senaža-Verica Lazarević
3.Pravilno košenje lucerke-Milanka Miladinović
4.Hibridi kukuruza za kombajniranje u zrnu-Miodrag Simić
5.Paprika-Dragan Mijušković
6.Đubrenje kupusa-Mira Miljković
7.Formiranje vretenastog žbuna-Dejan Jocić
8.Formiranje poboljšane piramidalne krune kod jabuke i kruške-Igor Andrejić
9.Nega zasada jagode posle sadnje-Ivana Gligorijević
10.Suzbijanje korova u kukuruzu-Ljiljana Jeremić
11. Kruškina buva-Ljiljana Jeremić
12. Siva pegavost lista pšenice-Ružica Đukić

Date 2018-04-17
File Size 1.38 MB
Download 10

STOČARSTVO

- Ispitivanje polnog ponašanja ovnova - Dragan Jakovljević
- Odlučivanje prasadi - Verica Lazarević

RATARSTVO I POVRTARSTVO

- Prolećna setva lucerke - Milanka Miladinović
- Mineralna đubriva u proizvodnji soje - Miodrag Simić
- Problemi u rasadničkoj proizvodnji - Dragan Mijušković
- Sadnja crnog luka - Mira Miljković

VOĆARSTVO I VINOGRADARSTVO

- Savremena proizvodnja trešnje - Dejan Jocić
- Tipovi grančica voćaka - Igor Andrejić
- Rezidba jagode - Ivana Gligorijević

ZAŠTITA BILJA

- Bolesti i štetočine luka - Ružica Đukić

Date 2018-03-16
File Size 1.32 MB
Download 25

1. Održavanje mašine za mužu krava - Dragan Jakovljević
2. Značaj stajnjaka i uređenje đubrišta - Verica Lazarević
3. Gajenje alternativnih kultura (II deo) - Milanka Miladinović
4. Đubrenje suncokreta - Miodrag Simić
5. Gajenje graška - Dragan Mijušković
6. IPARD-Uslovi prilikom nabavke novog traktora - Mira Miljković
7. Zimska rezidba voćaka - Dejan Jocić
8. Principi porasta trešnje - Igor Andrejić
9. Šumska jagoda - Ivana Gligorijević
10. Kako pravilno pripremiti rastvor za tretiranje - Ljljana Jeremić
11. Bolesti lista ječma - Ljiljana Jeremić
12. Poleganje rasada - Ružica Đukić

Date 2018-02-13
File Size 1.3 MB
Download 33

1.Ishrana priplodnih ovnova u periodu za parenje - Dragan Jakovljević
2.Ishrana koza - Verica Lazarević
3.Gajenje alternativnih kultura - Milanka Miladinović
4.Prihrana preko lista - Miodrag Simić
5.Kalemljenje paradajza i paprike - Dragan Mijušković
6.Proizvesti kvalitetan rasad paprike - Mira Miljković
7.Upis u vinogradarski registar 2018. godine - Dejan Jocić
8.Kako rešiti problem teškog zemljišta-primena plugova razrivača - Igor Andrejić
9.Rezidba mladih stabala trešnje i višnje - Ivana Gligorijević
10.Primena mehaničkih mera u zasadima kao jedne od mera integralne zaštite bilja - Ljiljana Jeremić
11.Osnivački akt zadruge - Ružica Đukić

Date 2018-01-15
File Size 1.26 MB
Download 42

1.Genetska selekcija (II deo) - Dragan Jakovljević
2.Privredni značaj pčelarstva - Verica Lazarević
3.Obrada zemljišta - Milanka Miladinović
4.Elementi u biljnoj ishrani injihova uloga - MIodrag Simić
5.Uslovi uspevanja špargle - Dragan Mijušković
6.Rezidba remontantnih (dvorodnih) sorti maline - Dejan Jocić
7.Stone i vinske sorte grožđa-razlike u agrotehnici - Igor Andrejić
8.Sadnja borovnice - Ivana Gligorijević
9.Problemi u proizvodnji u 2017.-oj godini - Ljiljana Jeremić
10.IPARD - Mira Miljković
11.Zadrugarstvo - Ružica Đukić

Date 2017-12-15
File Size 980.6 KB
Download 18
 1. Savremeno oplemenjivanje goveda - Dragan Jakovljević
 2. Autohtone rase goveda - Verica Lazarević
 3. Uticaj agrotehničkih mera na prezimljavanje strnih žita - Milanka Miladinović
 4. Fotosinteza - Miodrag Simić
 5. Gajenje povrća na malim površinama - Dragan Mijušković
 6. Čuvanje povrća - Mira Miljković
 7. Jesenja sadnja voća - Dejan Jocić
 8. Kvalitet grožđa će vam odrediti kvalitet vina - Igor Andrejić
 9. Nega zasada maline posle sadnje - Ivana Gligorijević
 10. Štetni insekti na strnim žitima kao vektori virusa - Ljiljana Jeremić
 11. Zadrugarstvo - Ružica Đukić
Date 2017-11-20
File Size 1.7 MB
Download 34

1.Savremeno oplemenjivanje goveda - Dragan Jakovljević
2.Uticaj mikotoksina na zdravlje i produktivnost domaćih životinja - Verica Lazarević
3.Setva pšeniše - Milanka Miladinović
4.Suncokret 2017 - Miodrag Simić
5.Sadnja rasada – Organsko povrtarstvo-Dragan Mijušković
6.Salata - Mira Miljković
7.Đubrenje kupine - Dejan Jocić
8.Podizanje zasada trešnje - Igor Andrejić
9.Formiranje oblika krune,rezidba u rodu i podmlađivanje kod leske - Ivana Gligorijević
10.Bolesti koje se prenose semenom strnih žita i mere suzbijanja - Ljiljana Jeremić
11.Bolesti belog i crnog luka - Ružica Đukić

Date 2017-10-18
File Size 1.19 MB
Download 47

1.Sprečavanje pojave i širenje zaraznih bolesti svinja (II deo) - Dragan Jakovljević
2.DFD sindrom - Verica Lazarević
3.Gajenje Ječma - Milanka Miladinović
4.Rezulteti makroogleda pšenica 2016-2017 - Miodrag Simić
5.Spanać - Dragan Mijušković
6.Optimalno vreme za sadnju luka srebrnjaka - Mira Miljković
7.Ogrozd - Dejan Jocić
8.Ribizla - Igor Andrejić
9.Priprema skladišta za prijem I čuvanje kukuruza - Ljiljana Jeremić
10.Štetočine kasnih kupusnjača - Ružica Đukić

Date 2017-09-12
File Size 1.31 MB
Download 45

1. Sprečavanje pojave i širenja zaraznih bolesti svinja - Dragan Jakovljević
2. Kako spremiti silažu od kukuruza lošeg kvaliteta - Verica Lazarević
3. Gajenje uljane repice - Milanka Miladinović
4. Crvena detelina-prednosti jesenje setve - Miodrag Simić
5. Uticaj suše na papriku - Dragan Mijušković
6. Letnja setva povrća - Mira Miljković
7. Berba voća - Dejan Jocić
8. Borovnica-tehnologija uzgoja - Igor Andrejić
9. Zlatasto žutilo i crvenilo vinove loze - Ljiljana Jeremić
10.Značaj plodoreda i navodnjavanja u zaštiti povrća - Ružica Đukić

Date 2017-08-15
File Size 1.09 MB
Download 44