Poljoprivredna savetodavna sluzba Ratarstvo Stocarstvo Vocarstvo Zastita bilja Ostali saveti

Обавештење
Ponedeljak 17 Oktobar 2016 - 11:45:14
Одржанa едукацијa за Модул 3 - Берба и чување воћа

У складу са „Годишњим планом усавршавања пољопривредних саветодаваца и пољопривредних произвођача“ за 2016. годину, одржана је едукација за Модул 3 - Берба и чување воћа, у организацији Министарства пољопривреде и заштите животне средине Републике Србије и Института за примену науке у пољопривреди, уз подршку Европске уније кроз партнерство на „Темпус“ пројекту – Изградња капацитета српског образовања у области пољопривреде ради повезивања са друштвом (CaSa).
Едукација је била дводневна и обухватила је теоријски и практични део. Полазници едукације били су саветодавци ПССС задужени за послове у области воћарства.
Теоријски део едукације одржан је 7. октобра у Институту за примену науке у пољопривреди, у Београду, када су обрађене следеће теме:
-          структура и састав плодова, дисање, климактеричне и неклимактеричне воћне врсте;
-          промене у плодовима током сазревања, физиолошка и технолошка зрелост;
-          методе за одређивање момента бербе;
-          берба и руковање плодовима после бербе;
-          технологија чувања, амбалажа и паковање плодова воћа;
-          физиолошка обољења плодова јабуке;
-          физиолошка и паразитарна обољења плодова јабуке и другог воћа;
-          препоруке за бербу и чување појединих воћних врста.
Практични део едукације одржан је 4. октобра, 2016. године у Малој Ремети (Фрушка Гора), када је обављена посета воћњаку и хладњачи „Atos Fructum“. Овај део едукације имао је за циљ да укаже саветодавцима ПССС на критичне тачке у воћњаку које су пресудне за квалитет плодова током и након чувања, као и да их упозна са савеременом хладњачом и поступцима у пријему, складиштењу, сортирању и паковању плодова.

Uvećaj 

Uvećaj

Uvećaj

Uvećaj

Uvećaj

Uvećaj
Предавачи на едукацији били су: Доц. др Ненад Магазин са Пољопривредног факултета Универзитета у Новом Саду,
Др Драган Раховић и Ивана Бакић, дипл. инж. из Института за примену науке у пољопривреди, Београд


Презентације

Извор: ИПН
 ::  Edukacije-PSSS  ::  Komentari:0  ::  email-uj nekome odštampaj ovu vest
Обавештење
Četvrtak 13 Oktobar 2016 - 13:18:09
Одржан други дан едукације за Модул 2 - Технологија пчеларске производње

У складу са „Годишњим планом усавршавања пољопривредних саветодаваца и пољопривредних произвођача“ за 2016. годину, други дан едукације за Модул 2 - Технологија пчеларске производње у организацији Министарства пољопривреде и заштите животне средине Републике Србије и Института за примену науке у пољопривреди, уз подршку Европске уније кроз партнерство на „Темпус“ пројекту – Изградња капацитета српског образовања у области пољопривреде ради повезивања са друштвом (CaSa).

Други дан едукације одржан је 5. октобра 2016. године, на Фрушкој гори, као практична обука у пчелињаку, уз примену знања стечених током првог дана едукације. Учесници едукације били су саветодавци ПССС из области сточарства.

Током посете пчелињаку саветодавци су упознати са правилима понашања на пчелињаку и начином приласка кошници, извршен је преглед пчелињег друштва и приказ матице, пчеле радилице и трута. Саветодавцима је практично показан и начин третирања пчела против варое.

Током едукације обављена је посета перађивачком погону „АЗА“ у Старим Лединцима, где су саветодавци упознати са начином откупа, складиштења, прераде, паковања и пласмана меда и других пчелињих производа.


Предавач на едукацији био је:

Доц. др Иван Пихлер са Пољопривредног факултета Универзитета у Новом Саду


Извор: ИПН

 ::  Edukacije-PSSS  ::  Komentari:0  ::  email-uj nekome odštampaj ovu vest
Обавештење
Četvrtak 13 Oktobar 2016 - 13:02:52
Одржана едукација за Модул 16 - Истраживање о воћњацима 

У складу са „Годишњим планом усавршавања пољопривредних саветодаваца и пољопривредних произвођача“ за 2016. годину, Министарство пољопривреде и заштите животне средине Републике Србије и Институт за примену науке у пољопривреди, уз подршку Републичког завода за статистику, организовали су едукацију за Модул 16 - Истраживање о воћњацима.

Циљ едукације био је да омогући саветодавцима стицање знања о структурном статистичком истраживању о воћњацма, као и да их оспособи за извођење пилот истраживања у 2016 и Истраживања о воћњацима у 2017. години.

Дводневна едукација за саветодавце ПССС задужене за послове у области воћарства одржана је у Шапцу, 29. и 30. септембра 2016. године. У оквиру теоријског дела едукације саветодавци су упознати са методологијом пилот истраживања о воћњацима и методологијoм прикупљања података о воћним врстама. Практични део едукације односио се на технику попуњавања веб упитника и тестирање апликације за пилот истраживање о воћњацима.

Uvećaj

Uvećaj

Uvećaj

Uvećaj
Предавачи на едукацији били су: Драгана Марковић, Јелена Пераћ, Дамјан Миладиновић и Слободан Грујић из Републичког завода за статистику, и др Славица Чолић и др Драган Раховић из Института за примену науке у пољопривреди, Београд.
Извор: ИПН

 ::  Edukacije-PSSS  ::  Komentari:0  ::  email-uj nekome odštampaj ovu vest
Обавештење
Ponedeljak 03 Oktobar 2016 - 13:05:54
Одржана едукација за Модул 8: Биогас постројења као потенцијални додатни извор прихода за пољопривредне произвођаче

У складу са „Годишњим планом усавршавања пољопривредних саветодаваца и пољопривредних произвођача“ за 2016. годину, Министарство пољопривреде и заштите животне средине Републике Србије и Институт за примену науке у пољопривреди (ИПН) организовали су едукацију за Модул 8 - Биогас постројења као потенцијални додатни извор прихода за пољопривредне произвођаче. Овај модул развијен је као резултат пројектне сарадње Министарства пољопривреде и заштите животне средине Републике Србије са Немачком организацијом за техничку сарадњу – GIZ (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GmbH), која у Србији имплементира програм под називом „Развој одрживог тржишта биоенергије у Србији (''Development of a Sustainable Bioenergy Market in Serbia'').

Учесници едукације били су саветодавци ПССС, специјалисти за области ратарства и сточарства. Дводневна едукација за прву групу учесника одржана је 27. и 28. септембра у Београду, у Институту за примену науке у пољопривреди, а за другу групу 29. и 30. септембра у Нишу 2016. године.

Едукација је обухватила предавања и практичне вежбе са темама:
·   
    
Основни појмови о биогасу;
Објашњење биохемијског процеса, главни параметри, предуслови и карактеристике процеса;
Селекција и опис пољопривредне сировине за биогас постројење, главне карактеристике и потенцијали, прорачун приноса гаса из различитих сировина;
Преглед технологије производње биогаса и поља примене;
Главни пројектни параметри за пољопривредна биогас постројења (когенерација);
Економски параметри: Капитални трошкови, оперативни трошкови, добит (подстицаји за повлашћене произвођаче електричне енергије);
Преглед правног оквира;
Преглед финансијских програма, главних актера и институција за подршку.

Uvećaj 

Uvećaj

Uvećaj 

Uvećaj

Uvećaj 

Uvećaj

Uvećaj 

Uvećaj

Uvećaj 

Uvećaj

Uvećaj 

Uvećaj
Циљ едукације био је да оспособи саветодавце ПССС за пружање информација о потенцијалу пољопривредних сировина за употребу у биогас постројењима, главним економским параметрима (трошковима инвестиција и добити), као и за пружање подршке и помоћи за припремање неопходне документације и омогућавање даљих контаката неопходних за успостављање биогас постројења.  
Предавач на едукацији био је:
Frank Hofmann, консултант за међународне послове, немачке асоцијације произвођача биогаса - Fachverband, Biogas e.V.

Презентације


Извор: ИПН
 ::  Edukacije-PSSS  ::  Komentari:0  ::  email-uj nekome odštampaj ovu vest
Обавештење
Četvrtak 29 Septembar 2016 - 12:54:31
Одржана Радионица 3 FADN систем: Представљање резултата пословања пољопривредног газдинства (Feedback Form)   

У складу са „Годишњим планом усавршавања пољопривредних саветодаваца и пољопривредних произвођача“ за 2016. годину, Министарство пољопривреде и заштите животне средине Републике Србије и Институт за примену науке у пољопривреди (ИПН) у периоду 20-21.09.2016. организовали су Радионицу 3 FADN систем: Представљање резултата пословања пољопривредног газдинства (Feedback Form).

Радионици је присустовало укупно 50 саветодаваца Пољопривредних саветодавних и стручних служби Србије, распоређених у две групе.

Током радионице саветодавци су упознати са садржајем обрасца резултата пословања пољопривредног газдинства и оспособљени да изврше анализу и представљање резултата пословања пољопривредног газдинства. Обука је обухватила и следеће целине: 1) Представљање листе за проверу исправности резултата пословања пољопривредног газдинства, 2) Примери анализа; 3) Тренутан ситуација са резултатима пољопривредних газдинстава – грешке, неспоразуми, први сусрет са резултатима пословања; 4) Резултати пословања – поређење у групи и препоруке произвођачу.


Предавачи на едукацији били су:

мр Мирјана Бојчевски, Министарство пољопривреде и заштите животне средине
Зорица Кукић, Министарство пољопривреде и заштите животне средине
Проф. др Сањин Ивановић, Пољопривредни факултет – Земун
Саша Тодоровић, асистент, Пољопривредни факултет – Земун
др Славица Чолић, Институт за примену науке у пољопривреди
ма Ведран Томић, Институт за примену науке у пољопривреди
Izvor: ИПН
 ::  Edukacije-PSSS  ::  Komentari:0  ::  email-uj nekome odštampaj ovu vest
Idi na stranu   <<        >>  
Render time: 1.4966 sec, 1.0486 of that for queries.