Одржан Пети семинар ПССС
Utorak 10 Decembar 2013 - 15:39:31
У организацији Института за примену науке у пољопривреди а под окровитељством Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Србије, Министарства пољопривреде Сједињених Америчких Држава и Европске уније, у хотелу „Мона“ на Златибору, од 2. до 5. 12. 2013. године, одржан је Пети семинар Пољопривредне саветодавне и стручне службе Републике Србије.
Семинар је отворио министар пољопривреде, шумарства и водопривреде, проф. др Драган Гламочић, а затим су се присутнима обратили и Његова екселенција амбасадор Сједињених Америчких Држава, Мајкл Кирби, помоћник министра просвете, науке и технолошког развоја, проф. др Ивица Радовић и директор Института за примену науке у пољопривреди, др Снежана Јанковић.


Uvećaj 

Uvećaj 

Uvećaj 

Uvećaj 

Uvećaj 

Uvećaj 

Uvećaj 

Uvećaj 

Uvećaj 

Uvećaj 

Uvećaj 

Uvećaj 

Uvećaj 

Uvećaj 

Uvećaj 

Uvećaj 

Uvećaj 

Uvećaj 

Uvećaj 

Uvećaj 

Uvećaj 

Uvećaj 

Uvećaj 

Uvećaj 

Uvećaj 

Uvećaj 

Uvećaj 

Uvećaj 

Uvećaj 

Uvećaj 

Uvećaj 

Uvećaj 


На Семинару су учествовали представници Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Србије, представници амбасаде Сједињених Америчких Држава и америчког Министарства пољопривреде, представници Европске уније, Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство, саветодавци и директори пољопривредних саветодавних и стручних служби Републике Србије, професори Пољопривредног факултета у Београду и Новом Саду, водећи стручњаци из научних института из појединих области пољопривредне производње, гости из земље и иностранства и представници медија.
Семинар је обухватио 310 учесника, који су се кроз 54 предавања у пленуму и по радионицама упознали са актуелним темама из области саветодавства и пољопривредне струке, а све у циљу да се нова сазнања до којих се дошло током Семинара имплементирају у све области пољопривредне производње и тако повећа ефикасност, профитабилност и конкурентност газдинстава, а тиме и укупан развој пољопривреде.
Пленарна предавања и радионице обухватиле су различите области пољопривредне производње: ратарство и повртарство, сточарство, воћарство и виноградарство, заштита биља, и FADN.

Семинар је оплеменила и изложба пољопривредних производа који су резултат рада пољопривредних саветодавних и стручних служби.


Извор: ИПН
 ::  Info  ::  Komentari:0  ::  email-uj nekome odštampaj ovu vest
The Fifth Conference of the Ag Extension Service of Serbia
Utorak 10 Decembar 2013 - 15:32:05
Organized by the Institute for Science Application in Agriculture and supported by the Ministry of Agriculture, Forestry and Water Management of the Republic of Serbia, the United States Ministry of Agriculture and the European Union, the Fifth Conference of Agricultural Extension Service of Serbia took place at the Hotel “Mona”in Zlatibor, from 2nd to 5th December 2013.

The conference was opened by Mr. Dragan Glamocic, Minister of Agriculture, Forestry and Water Management, after which His Excellency Michael D. Kirby, United States Ambassador to Serbia, Mr. Ivica Radovic, Assistant Minister of Education, Science and Technological Development of the Republic of Serbia and Ms. Snezana Jankovic, Director of the Institute for Science Application in Agriculture greeted the audience.

The conference was attended by the representatives of the Ministry of Agriculture, Forestry and Water Management of the Republic of Serbia, the United States Embassy in Belgrade and the United States Department of Agriculture, the representatives of the European Union, the Ministry of Education, Science and Technological Development of the Republic of Serbia, the Provincial Secretariat of Agriculture, Water Management and Forestry, extension agents and directors of the  regional offices of the Agricultural Extension Service of Serbia, professors from the agricultural faculties in Belgrade and Novi Sad, leading experts from research institutes, national and international guests and media representatives. 

A total of 310 participants attended the conference. There were 54 different trainings, both in the plenary sessions and workshops, during which the participants learn more about current topics in the field of extension and agriculture, in order to acquire new knowledge and implement it in all fields of agriculture production, therefore improving the efficiency, profitability and competitiveness of farms and agriculture in general. 
The plenary sessions and workshops comprised different components of agriculture: field crops and vegetable production, livestock production, fruit production and viticulture, plant protection and FADN.

The conference also included an exhibition of agricultural products, which represented the work of different offices of the Agricultural Extension Service of Serbia.


Source: IPN
 ::  Info  ::  Komentari:0  ::  email-uj nekome odštampaj ovu vest
Обавештење
Utorak 10 Decembar 2013 - 15:21:29
Одржане едукације по „Годишњем плану усавршавања пољопривредних саветодаваца и пољопривредних произвођача“ у 2013.години  

У складу са „Годишњим планом усавршавања пољопривредних саветодаваца и пољопривредних произвођача“ за 2013. годину, у понедељак, 2. децембра 2013. године, на Златибору, Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Србије и Институт за примену науке у пољопривреди организовали су други део едукација саветодаваца за следеће модуле:    
Модул 1 : „Савремена технологија у ратарској и повртарској производњи“ - Мере у превенцији суше у ратарству и повртарству с аспекта безбедности производа,    
Модул 2 : „Савремена технологија у сточарској производњи“ - Квалитет сточне хране с освртом на безбедност анималних производа и мере за побољшање квалитета млека,    
Модул 3 : „ Савремена технологија у воћарској производњи“ - Мере у превенцији суше у воћарству с аспекта безбедности производа и   
Модул 4 : „Савремена технологија заштите биља“ - Мере заштите биља у условима суше.

Током едукације, за Модул 1 обрађене су следеће области:
1.       мелиорације,
2.       микотоксини у ратарским и повртарским производима и
3.       микотоксини у сточној храни

Предавачи на едукацији за Модул 1 били су:
-        проф. др Ружица Стричевић, Пољопривредни факултет, Универзитет у Београду, Београд - Земун
-        др Славица Станковић, Институт за кукуруз „Земун Поље“, Београд – Земун и
-        др Александра Бочаров Станчић, Институт за примену науке у пољопривреди, Београд.


Uvećaj 

Uvećaj

Uvećaj

Uvećaj

Uvećaj

Uvećaj

Uvećaj

Uvećaj

Uvećaj

Uvećaj

Uvećaj

Uvećaj

Uvećaj

Uvećaj

Uvećaj

Uvećaj


Током едукације, за Модул 2 обрађене су следеће области:
1.       исхрана домаћих животиња - безбедност анималних производа и
2.       исхрана домаћих животиња - мере побољшања квалитета млека  

Предавачи на едукацији за Модул 2 били су:
-        Јелена Недељковић Траиловић, Факултет ветеринарске медицине, Универзитет у Београду,
-        проф. др Горан Тописировић, Пољопривредни факултет, Универзитет у Београду, Београд - Земун
-        дипл. инж. Марина Гачић, ПССС Шабац
 -        дипл. инж. Гордана Вујаклија, ПССС Лозница
-        дипл. инж. Радиша Петровић, ПССС Смедерево

Током едукације, за Модул 3 обрађене су следеће области:
1.       агротехника у воћарској производњи и
2.       микотоксини у воћу.

Предавачи на едукацији за Модул 3 били су:
-        др Раде Милетић, Институт за воћарство, Чачак,
-        проф. др Ивана Вицо, Пољопривредни факултет, Универзитет у Београду, Београд – Земун.  

Током едукације, за Модул 4 обрађене су следеће области:
1.       фитопатологија и
2.       заштита биља.

Предавачи на едукацији за Модул 4 били су:
-        др Емил Рекановић, Институт за пестициде и заштиту животне средине, Београд, и
-        др Новица Милетић, Пољопривредни факултет, Универзитет у Београду, Београд - Земун. 

 
Извор: ИПН  
 ::  Info  ::  Komentari:0  ::  email-uj nekome odštampaj ovu vest
5th Conference of the Agricultural Ext. Service of Serbia
Sreda 20 Novembar 2013 - 11:02:20
Organized by the Institute for Science Application in Agriculture, and supported by the Ministry of Agriculture, Forestry and Water Management of the Republic of Serbia, the United States Department of Agriculture (USDA) and the European Union (FADN project), the Fifth Conference of the Agricultural Extension Service of Serbia will take place at the “Mona” Hotel in Zlatibor, from 2nd to 5th December 2013.

The purpose of the conference is to introduce extension agents with challenges in agriculture and rural development that lie ahead of Serbia on its way to the EU, as well as to help extension agents to continuously improve and innovate their knowledge of the most relevant fields of agriculture, exchange experiences and opinions in order to develop extension and be more efficient in the work with farmers.

The conference will have plenary sessions and workshops on different fields of agriculture: field crop and vegetable production, livestock production, fruit production and viticulture, plant protection and FADN project implementation.

Download the Conference Program here.


Source: IPN
 ::  Info  ::  Komentari:0  ::  email-uj nekome odštampaj ovu vest
Најава: Пети семинар ПССС Републике Србије
Sreda 20 Novembar 2013 - 10:58:50
У организацији Института за примену науке у пољопривреди, а под покровитељством Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Србије, Америчког Министарства пољопривреде (USDA) и Европске уније (FADN пројекат) у хотелу „Мона“ на Златибору, од 02. до 05. децембра 2013. године, одржава се Пети семинар Пољопривредне саветодавне и стручне службе Републике Србије.

Семинар се организује како би се саветодавци упознали са изазовима који чекају Србију на путу ка ЕУ у области пољопривреде и руралног развоја, као и ради континуираног усавршавања и иновирања знања из најважнијих области пољопривредне производње, размене мишљења и искустава развоја предлога а у циљу развоја саветодавства и пружању ефикасније помоћи пољопривредним произвођачима.

Предвиђен је рад у пленуму и по радионицама из различитих области пољопривреде: ратарство и повртарство, сточарство, воћарство и виноградарство, заштита биља, имплементација FADN пројекта.Програм можете преузети овде


Извор: ИПН
 ::  Info  ::  Komentari:0  ::  email-uj nekome odštampaj ovu vest
Idi na stranu   <<        >>  
Render time: 1.8039 sec, 1.3216 of that for queries.