OBJAVA: DAN POLJA STRNIH ŽITA - PSSS Užice

On Jun 27, 2017
At Užice
Posted by Administrator
Categories: Dogadjanja
Hits: 164

22.06.2017. godine PSSS Užice organizovala je" Dane polja" sa kojima se završava ogled sa strnim žitima. Na "Danima polja" proizvođačima su prezentovani rezultati ogleda i sprovedene agrotehničke mere tokom vođenja ogleda. Upoznati su sa karakteristikama novog sortimenta i šta treba uraditi da se poboljšaju prinosi i kvalitet kod sorti koje su komecijalizovane. U ogledu je zastupljeno 23 sorte strnih žita, od 4 semenske kuće i to: Institut Novi Sad, „Osijek“, „Galenika“, „ Singenta“. U ogledu zastupljeno 13 sorata pšenice, 1 sorta ozimog ovsa, 3 sorte tritikalea, 4 sorte ječma, 1 sorta ozime raži. Setva ogleda je urađenja 02.11.2016.godine. Setvi je predhodilo duboko oranje, nakon skidanja useva kukuruza. Priprema je rađena u vreme otežanih uslova zbog čestih pojava kiša i zabarivanja parcele. Đubrenje je rađeno sa NPK 3x16, u količini od 350 kg/ha. Prihranjivanje je rađeno sa KAN-om u količini od 200 kg/ha. Sva đubrenja su rađena na bazi urađene analize zemljišta. Uništavanje korovske flore je rađeno 04.05.2017.godine sa „ Tezisom“ 40g/ha+“Bonaca“ 400 ml/ha i za bolesti „ Akord“ u količini 0,5l/ha. 01.06.2017.godine  urađen je tretman od bolesti sa „Antre +“ u količini 1,5l/ha. Pored svih nepovoljnih vremenskih prilika (učestalih kiša) dolazilo je do zabarivanja parcele, a početkom meseca juna usev je bio poplavljen, međutim do poleganja useva došlo što se može konstatovati da su ove sorte veoam otporne na poleganje. Procena prinosa će biti urađena naknadno(merenjem).

Sortiment ogleda:

Pšenica – simonida, 40 – s, pobeda, zvezdana, ilina, vlajna, bernarda, opsesija, renata, anica, darija, mosun, avenija, nikol.

Ovas: jadar; tritikale: odisej, paun, goran;

Ječam: nonijus, rudnik, ns – 565, bosut;

Raž: savo

KOORDINATOR: savetodavac za ratarstvo, Ljubodrag Pantelić, dipl.ing.

Izvor: PSSS Užice