OBJAVA: DAN POLJA STRNIH ŽITA - PSSS Jagodina

On Jun 16, 2017
Posted by Administrator
Categories: Dogadjanja
Hits: 81

PSSS Jagodina održala je 15.6.2017. tradicionalan dan polja strnih žita na oglednoj parceli Miladinović Gorana i Danila iz sela Roanda ( SO Despotovac). Manifestaciji je prisustvovalo 62 učesnika a proizvođači su doblili informacije o sortama zastupljenim u ogledu od prisutnih predstavnika semenskih kuća, kao i o zaštiti koja je sprovedena u ogledu. Posle oficijalnog dela druženje je nastavljeno na oglednoj parceli.

 Koordinator ogleda:

Miodrag Simić

Izvor: PSSS Jagodina