OBJAVA: DAN POLJA STRNIH ŽITA - PSSS Šabac

On Jun 15, 2017
At Šabac
Posted by Administrator
Categories: Dogadjanja
Hits: 298

Dana 14.06.2017. održan je dan polja strnih žita u selu Bogatić, opština Bogatić na oglednom polju poljoprivrednog proizvođača Siniše Berića. Na ogledu su zastupljene tri semenske kuće: Galenika sa sortama pšenice Nikol i Avenija; AS HIBRIDI sa sortama pšenice Faustus, Salasar, Ortegus i hibridna pšenica Hy Star, Hy Fi, Hy Win; NS Institut sa sortama pšenice Pobeda, Simonida, NS 40S, Zvezdana, Ilina, Futura, Vlajna; sorte ječma NS 565, Nonijus, Rudnik, sorta raži Sava, sorta ovsa Jadar i sorte tritikala Odisej i Paun.

Na ogledu su pored poljoprivrednika bili pretstavnici svih zastupljenih semenskih kuća koji su svojim objašnjenjima pokušali da odgovore na sva pitanja. Na danu polja je pretstavljena puna agrotehnika i zaštita useva, a svi zainteresovani su mogli da pogledaju sortiment i uvere se u kvalitet svake sorte, kao i da daju svoj komentar. Na danu polja je bilo prisutno 63 zvanice. Ovu svečanost su pratile i regionalne i lokalne medije.

Izvor: PSSS Šabac