Objava: PREDAVANJE-PSSS Novi Pazar

On Maj 18, 2017
Posted by PSSS Novi Pazar
Hits: 124

Dana 18.05.2017. godine, sa početkom u 10:00 održana je predavanje, mesto Sjenica , opština Sjenica, Prostorije udruženja stočara - Rožajac sa temama:
1. 10:00 do 10:30 Prerada i sušenje ovčijeg mesa , savetodavac Safet Vesnić
2. 10:30 do 11:00 Higijena aparata za mužu krava , savetodavac Bilal Tajić
3. 11:00 do 11:30 Higijena muže krava , savetodavac Zumreta Trtovac

Cilj predavanja je bio, da se poljoprivredni proizvođači upoznaju sa sledećim temama: Prerada i sušenje ovčijeg mesa, Higijena aparata za mužu krava i Higijena muže krava. Predavanju je prisustvovalo 17 poljoprivrednih proizvođača.
Koordinator: Safet Vesnić


Izvor: PSSS Novi Pazar