Objava: RADIONICA-PSSS Novi Pazar

On Maj 18, 2017
Posted by PSSS Novi Pazar
Hits: 121

Dana 18.05.2017. godine, sa početkom u 11:30 održana je radionica, mesto Tutin , opština Tutin, Prostorije Z.Z. Tutin sa temom:
1. 11:30 do 12:30 Demonstracija izrade programa ishrane jabuke , savetodavac Silvija Hodžić

Cilj održane radionice, kojoj je prisustvovalo sedam poljoprivrednih proizvođača, bio je pružanje pomoći pri izradi programa ishrane jabuke tokom perioda vegetacije po fenofazama razvoja sa osvrtom na različite potrebe ove voćne vrste za hranivima u zavisnosti od razvojne faze u kojoj se nalaze.
Koordinator: Silvija Hodžić


Izvor: PSSS Novi Pazar