• Dana 26.05.2017. godine, sa početkom u 18:00 održaće se predavanje, mesto Rudna Glava , opština Majdanpek, Sala doma kulture sa temama:
  1. 18:00 do 18:20 Podsticaji Ministarstva poljoprivrede-Novi pravilnici , savetodavac Dejan Stefanović
  2. 18:20 do 18:40 Zaštita kukuruza , savetodavac Nenad Ilić
  3. 18:40 do 19:00 Higijena mleka na poljoprivrednim gazdinstvima , savetodavac Dragan Radosavljević

  Cilj predavanja je upoznati poljoprivredne proizvođače sa aktuelnim temama iz poljoprivredne proizvodnje kao i sa novim Pravilnicima MPZŽ...

  (Maj 26, 2017)
 • Dana 26.05.2017. godine, sa početkom u 11:00 održaće se obilazak ogledne farme, mesto Leskovac , opština Leskovac - grad, sa temom:
  1. 11:00 do 12:00 Ekonomska isplativost proizvodnje jagodičastog voća , savetodavac Dalibor Cvetanović

  Cilj posete oglednom gazdinstvu je da se ostalim proizvođačima prikaže savremen način uzgoja jagode kao i ekonomska isplativost proizvodnje jagodičastog voća.
  Koordinator: Dalibor Cvetanović


  Izvor: PSSS Leskovac...

  (Maj 26, 2017)
 • Dana 26.05.2017. godine, sa početkom u 20:00 održaće se predavanje, mesto Vukosavci , opština Aranđelovac, Mesna zajednica sa temama:
  1. 20:00 do 20:20 Spremanje senaze , savetodavac Miraš Zagrađanin
  2. 20:20 do 20:40 Zastita kukuruza , savetodavac Goran Varjačić
  3. 20:40 do 21:00 Pristupni IPARD fond u poljoprivredi , savetodavac Dragana Jelić

  Predavanje se organizuje u cilju da se poljoprivredni proizvodjaci upoznaju sa aktuelnim temama u poljoprivredi. Koordinator predavanja je Miras Zagradjanin.
  Koordinator: Miraš Zagrađan...

  (Maj 26, 2017)
 • Dana 26.05.2017. godine, sa početkom u 17:00 održaće se radionica, mesto Šišince , opština Leskovac - grad, Poljoprivredno gazdinstvo Petković Dragana sa temom:
  1. 17:00 do 18:00 Praktična primena merenja vlage zemljišta senzorom u plasteničkoj proizvodnji , savetodavac Igor Ristić

  Cilj održavanje radionice biće praktična primena senzora koji meri vlagu u zemljištu u plasteničkoj proizvodnji..
  Koordinator: Igor Ristić


  Izvor: PSSS Leskovac...

  (Maj 26, 2017)
 • Dana 26.05.2017. godine, sa početkom u 11:00 održaće se predavanje, mesto Kovačevac , opština Beograd-Mladenovac, Dom kulture Kovačevac sa temama:
  1. 11:00 do 11:40 Priprema zemljišta za podizanje višegodišnjih zasada , savetodavac Radmila Koprivica
  2. 11:45 do 12:25 Pripremanje senaže , savetodavac Branislav Radovanović

  Cilj ovog predavanja je se poljoprivredni proizvođači upoznaju sa pravilnom pripremom zemljišta za podizanje višegodišnjih zasada, kao i sa pravilnom pripremom senaže.
  Koordinator: Radmila Koprivica

  <...

  (Maj 26, 2017)
 • Dana 26.05.2017. godine, sa početkom u 10:00 održaće se radionica, mesto Toponica , opština Knić, Gazdinstvo Zorana Novićevića sa temom:
  1. 10:00 do 10:30 Priprodni faktori koji utiču na sušenje sadnica u zasadu dunje , savetodavac Biljana Milosavljević

  Cilj radionice je da se poljoprivrednim proizvođačima na terenu na gazdinstvu, prikaže koje su mere koje utiču na sušenje i propadanje sadnica dunje, i pored svih primenjenih agrotehničkih mera.
  Koordinator: Biljana Milosavljević


  Izvor: PSSS Kragujevac...

  (Maj 26, 2017)
 • Dana 26.05.2017. godine, sa početkom u 12:00 održaće se radionica, mesto Sebečevac , opština Kruševac - grad, Gazdinstvo Borjana Simonovića sa temom:
  1. 12:00 do 15:00 priprema senaže od trava i leguminoza sa primenom inokulanata , savetodavac Boban Rosić

  Obuka poljoprivrednih proizvođača u pravilnoj tehnologiji pripreme senaže trava i leguminoza. Obuka se izvodi u saradnji sa stručnjacima iz IPN-a.
  Koordinator: Boban Rosić


  Izvor: PSSS Kruševac...

  (Maj 26, 2017)
 • Dana 25.05.2017. godine, sa početkom u 10:00 održaće se radionica, mesto Sjenica , opština Sjenica, Gazdinstvo Fazlić Elvis Prijepoljska bb sa temom:
  1. 10:00 do 11:00 Praktični prikaz održavanja higijene aparata za mužu , savetodavac Zumreta Trtovac

  Cilj radionice je da se poljoprivrednim proizvođačima praktično objasni kako treba aparat za mužu detaljno oprati i dezinfikovati nakon svake upotrebe.
  Koordinator: Zumreta Trtovac


  Izvor: PSSS Novi Pazar...

  (Maj 25, 2017)
 • Dana 25.05.2017. savetodavac Nebojša Đurić posetiće udruženje Udruženje proizvođača mleka i priplodne stoke "Drinski simentalac", mesto Bajina Bašta, opština Bajina Bašta, u periodu od 12:00 do 12:40 časova
  Tema sastanka: Značaj kontrole proizvodnih i reproduktivnih osobina priplodnih krava Simentalske rase. Predsedniku i članovima udruženja biće predočen značaj kontrole proizvodnih i reproduktivnih osobina u koliko žele da nastupe na tržištu prodaje priplodnih grla Simentalske rase.


  Izvor: PSSS Užice...

  (Maj 25, 2017)
 • Dana 25.05.2017. godine, sa početkom u 10:00 održaće se tribina, mesto Mačkovac , opština Kruševac - grad, Gazdinstvo Snežane Milojević sa temom:
  1. 10:00 do 10:30 Pravilnik o podsticajima za invensticije u fizičku imovinu PG za nabvku novih mašina, opreme i kvalitetnih priplodnih grla za unapređenje primarne poljop.proizvodnje , savetodavac Radojka Nikolić

  Cilj tribine je prezentiranje aktuelnih Pravilnika Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine
  Koordinator: Radojka Nikolić


  Izvor: PSSS Kruševac...

  (Maj 25, 2017)
 • Dana 25.05.2017. godine, sa početkom u 10:00 održaće se tribina, mesto Brus , opština Brus, Prostorije Uprave za trezor sa temom:
  1. 10:00 do 10:30 Pravilnik za podsticaje za ostvarivanje prava na regres za đubrivo , savetodavac Nemanja Konstantinović

  Cilj tribine je da se prisutnim poljoprivrednim proizvođačima prezentuje pravilnik za ostvarivanje prava na regres za đubrivo.
  Koordinator: Nemanja Konstantinović


  Izvor: PSSS Kruševac...

  (Maj 25, 2017)
 • Dana 25.05.2017. godine, sa početkom u 12:00 održaće se predavanje, mesto Potkomlje , opština Leposavić, Seoska sala sa temama:
  1. 12:00 do 12:30 Suzbijanje korova u kukuruzu , savetodavac Siniša Nedeljković
  2. 12:30 do 13:00 Povećanje kvaliteta mleka primenom dobre higijenske prakse na poljoprivrednim gazdinstvima , savetodavac Kosovka Jakšić

  Cilj predavanja je upoznavanje proizvođača sa merama suzbijanja korova u kukuruzu kao i sa značajem praktične primene dobre higijenske prakse na gazdinstvima u cilju povećanja kvaliteta mlek...

  (Maj 25, 2017)
 • Dana 25.05.2017. godine, sa početkom u 13:00 održaće se radionica, mesto Rača , opština Bajina Bašta, Gazdinstvo Živanović Petra-selo Rača sa temom:
  1. 13:00 do 13:30 Analiza kvaliteta mleka CMT metodom , savetodavac Nebojša Đurić


  Koordinator: Nebojša Đurić


  Izvor: PSSS Užice...

  (Maj 25, 2017)
 • Dana 25.05.2017. godine, sa početkom u 19:00 održaće se predavanje, mesto Počekovina , opština Trstenik, Prostorije mesne kancelarije sa temama:
  1. 19:00 do 19:30 Savremeni sistemi gajenja kupine , savetodavac Radomir Bušatović
  2. 19:30 do 20:00 Plodored u povrtarskoj proizvodnji , savetodavac Snježana Vujinović

  Cilj predavanja je da se poljoprivrednim proizvođačima ukaže na važnost pravilne primene plodoreda u povrtarskoj proizvodnji i predstave savremeni sistemi gajenja kupine.
  Koordinator: Radomir Bušatović


  Izvor...

  (Maj 25, 2017)
 • Dana 25.05.2017. godine, sa početkom u 11:00 održaće se tribina, mesto Zaglavak , opština Bajina Bašta, Mesna zajednica sa temom:
  1. 11:00 do 11:30 Subvencije za nabavku mehanizacije i opreme za primarnu polj.proizvodnju , savetodavac Zorica Lazić


  Koordinator: Zorica Lazić


  Izvor: PSSS Užice...

  (Maj 25, 2017)
 • Dana 25.05.2017. savetodavac Saša Stanković posetiće udruženje Udruženje poljoprivrednih proizvođača "Ratar-K", mesto Katun, opština Aleksinac, u periodu od 13:00 do 13:30 časova
  Cilj posete udruženja je sugestija u pravcu upošljavanja kapaciteta sušare udruženja


  Izvor: PSSS Niš...

  (Maj 25, 2017)
 • Dana 25.05.2017. godine, sa početkom u 10:00 održaće se obilazak ogledne farme, mesto Šabac , opština Šabac - grad, sa temom:
  1. 10:00 do 11:00 Primena agroethnike i kondiciono stanje maline pred berbu , savetodavac Milorad Jocković

  Obilazak ogledne farme radi uvida u kondiciono stanje pred početak berbe.
  Koordinator: Milorad Jocković


  Izvor: PSSS Šabac...

  (Maj 25, 2017)
 • Dana 25.05.2017. godine, sa početkom u 09:30 održaće se obilazak ogledne farme, mesto Sipić , opština Rača, sa temom:
  1. 09:30 do 11:30 Objekti za tovnu junad na otvorenom , savetodavac Marko Veljković

  Poseta oglednoj farmi je najavljena u cilju da se drugi poljoprivredni proizvodjdaci upoznaju sa mogucnostima cuvanja tovnih junadi na otvorenom, i bice prezentovane prednosti i mane objekta. Koordinator je Marko Veljkovic
  Koordinator: Marko Veljković


  Izvor: PSSS Kragujevac...

  (Maj 25, 2017)
 • Dana 25.05.2017. godine, sa početkom u 13:00 održaće se tribina, mesto Lug , opština Bajina Bašta, gazdinstvo Matić Vojislava sa temom:
  1. 13:00 do 13:45 Aktuelne mere agrarne politike , savetodavac Bojana Nešić


  Koordinator: Bojana Nešić


  Izvor: PSSS Užice...

  (Maj 25, 2017)
 • Dana 24.05.2017. godine, sa početkom u 10:00 održaće se tribina, mesto Šljivova , opština Krupanj, Na poljoprivrednom gazdinstvu Ivana Popovića sa temom:
  1. 10:00 do 10:45 Pravilnici MPZŽS u 2017.godini , savetodavac Milica Popadić

  Cilj tribine je da se proizvođači upoznaju sa pravilnicima MPZŽS koji su važeći za 2017. godinu.
  Koordinator: Milica Popadić


  Izvor: PSSS Loznica...

  (Maj 24, 2017)
 • Dana 24.05.2017. godine, sa početkom u 19:00 održaće se tribina, mesto Stubica , opština Paraćin, Dom Kulture sa temama:
  1. 19:00 do 19:30 Podsticaji MPZŽS prilikom nabavke novog traktora , savetodavac Ružica Đukić
  2. 19:30 do 20:00 Podsticaji MPZŽS prilikom podizanja višegodišnjih zasada , savetodavac Igor Andrejić

  CILJ tribine je upoznavanje poljoprivrednih proizvođača sa podsticajnim merama MPZŽS prilikom nabavke novih traktora, i podizanja višegodišnjih zasada
  Koordinator: Igor Andrejić


  Izvor: PSSS Jagodin...

  (Maj 24, 2017)
 • Dana 24.05.2017. godine, sa početkom u 10:00 održaće se obilazak ogledne farme, mesto Guberevac , opština Knić, sa temom:
  1. 10:00 do 10:30 Značaj kontrole plodnosti i mere popravke zemljišta u cilju poboljšanja kvaliteta voća , savetodavac Biljana Milosavljević

  Cilj obilaska oglednog gazdinstva jeste da se ukaže na značaj kontrole plodnosti zemljišta.
  Koordinator: Biljana Milosavljević


  Izvor: PSSS Kragujevac...

  (Maj 24, 2017)
 • Dana 24.05.2017. godine, sa početkom u 18:00 održaće se tribina, mesto Lepenac , opština Brus, Gazdinstvo Čukuranović Zorana sa temom:
  1. 18:00 do 19:00 Mere agrarne politike , savetodavac Radomir Bušatović

  Cilj tribine je informisanje poljoprivrednih proizvođača o aktuelnim merama agrarne politike.
  Koordinator: Radomir Bušatović


  Izvor: PSSS Kruševac...

  (Maj 24, 2017)
 • Dana 24.05.2017. godine, sa početkom u 11:00 održaće se predavanje, mesto Lučka Reka , opština Zubin Potok, Osnovna škola sa temama:
  1. 11:00 do 11:30 Gajenje oraha , savetodavac Ljiljana Gvozdić
  2. 11:30 do 12:00 Agrotehnika kukuruza , savetodavac Zoran Milosavljević

  Cilj održavanja predavanja je upoznavanje poljoprivrednih proizvođača sa osnovnim merama gajenja oraha, kao i sa agrotehnikom kukuruza, čime bi se postigli što bolji rezultati proizvodnje.
  Koordinator: Ljiljana Gvozdić


  Izvor: PSSS K.Mitrovica...

  (Maj 24, 2017)
 • Dana 24.05.2017. godine, sa početkom u 11:00 održaće se predavanje, mesto Đerekare , opština Tutin, osnovna škola sa temama:
  1. 11:00 do 11:30 Značaj kontrole plodnosti i mere popravke zemljišta , savetodavac Smail Ejupović
  2. 11:30 do 12:00 Korišćenje mehanizacije i aplikacije za subvencije u 2017 godini , eksterni predavač Ismet Sajtarić

  Cilj predavanja je upoznavanje prisutnih poljoprivrednih proizvođača sa najavljenim temama.
  Koordinator: Smail Ejupović


  Izvor: PSSS Novi Pazar...

  (Maj 24, 2017)
 • Dana 24.05.2017. godine, sa početkom u 19:00 održaće se tribina, mesto Lazarevac , opština Kruševac - grad, Gazdinstvo Milenković B. Radoja sa temom:
  1. 19:00 do 19:40 Prezentacija aktuelnih pravilnika za subvencionisanje poljoprivredne proizvodnje , savetodavac Živomir Nikolić

  Cilj tribine je da se poljoprivredni proizvođači upoznaju sa najnovijim pravilnicima o subvencijama u poljoprivrednoj proizvodnji.
  Koordinator: Živomir Nikolić


  Izvor: PSSS Kruševac...

  (Maj 24, 2017)
 • Dana 24.05.2017. godine, sa početkom u 09:00 održaće se tribina, mesto Desimirovac , opština Kragujevac - grad, Na gazdinstvu Savić Danijele sa temom:
  1. 09:00 do 09:30 Tumačenje pravilnika MPZŽS za mlade proizvođače , savetodavac Dragana Jelić

  Cilj održavanja tribine je da sepoljoprivredni proizvođači upoznaju sa podsticajima koje nudi MPZŽS za mlade proizvođače u 2017.godini. Koorinator je Dragana Jelić, master menadžer
  Koordinator: Dragana Jelić


  Izvor: PSSS Kragujevac...

  (Maj 24, 2017)
 • Dana 24.05.2017. godine, sa početkom u 12:00 održaće se radionica, mesto Rogojevac , opština Kragujevac - grad, Na gazdinstvu Mirković Slobodana sa temom:
  1. 12:00 do 13:00 Izrada jednostavne verzije biznis planova za IPARD program , savetodavac Dragana Jelić

  Cilj održavanja radionice je da se poljoprivedni proizvođači upoznaju sa izradom jednostavne verzije izrade biznis plana za IPARD program
  Koordinator: Dragana Jelić


  Izvor: PSSS Kragujevac...

  (Maj 24, 2017)
 • Dana 24.05.2017. godine, sa početkom u 10:00 održaće se radionica, mesto Donja Bukovica , opština Valjevo - grad, Poljoprivredno gazdinstvo Krunić Miroslava sa temom:
  1. 10:00 do 11:00 Primena dobre higijenske prakse u cilju poboljšanja mikrobiološkog kvaliteta kravljeg mleka , savetodavac Radosav Vujić

  U saradnji sa ovlašćenom organizacijom IPN u predviđenom terminu biće održana radionica na temu :Primena dobre poljoprivredne prakse u cilju poboljšanja mikrobiološkog kvaliteta kravljeg mleka.
  Koordinator: Radosav Vujić


  ...

  (Maj 24, 2017)
 • Dana 24.05.2017. godine, sa početkom u 11:00 održaće se radionica, mesto Zaklopača , opština Beograd-Grocka, Gazdinstvo Moravčevića sa temom:
  1. 11:00 do 11:30 Zelena rezidba i proreda plodova breskve i nektarine , savetodavac Dejan Marinković

  Radionica će biti iskorišćena za pokazivanje pomotehničkih zahvata prorede plodova i zelene rezidbe u zasadu breskve.
  Koordinator: Dejan Marinković


  Izvor: PSSS Pad.Skela...

  (Maj 24, 2017)
 • Dana 24.05.2017. godine, sa početkom u 08:00 održaće se radionica, mesto Gornja Draguša , opština Blace, Poljoprivredno gazdinstvo Radulović Gordane sa temom:
  1. 08:00 do 08:30 Higijena muže krava , savetodavac Igor Petrović

  Cilj radionice biće praktična demonstracija redosleda postupaka prilikom muže koji imaju za cilj poboljšanje kvaliteta dobijenog mleka.
  Koordinator: Igor Petrović


  Izvor: PSSS Prokuplje...

  (Maj 24, 2017)
 • Dana 23.05.2017. godine, sa početkom u 10:00 održaće se radionica, mesto Međulužje , opština Beograd-Mladenovac, Gazdinstvo Arsenijević Milorada sa temom:
  1. 10:00 do 10:45 Podešavanje rasturivača mineralnog đubriva , savetodavac Željko Lazić

  Značaj podešavanja rasturivača mineralnog đubriva na kvalitet rada i pouzdanost u radu.
  Koordinator: Željko Lazić


  Izvor: PSSS Mladenovac...

  (Maj 23, 2017)
 • OTKAZUJE SE predavanje, zakazana za 23.05.2017. sa početkom u 09:30, mesto Maršić, opština Kragujevac - grad,OŠ 19 Oktobar
  Zbog tehničke greške prilikom najavljivanja otkazuje se najavljeno predavanje u Maršiću Koordinator: Lidija Vulović


  Izvor: PSSS Kragujevac...

  (Maj 23, 2017)
 • Dana 23.05.2017. godine, sa početkom u 10:30 održaće se radionica, mesto Gornje Krnjino , opština Babušnica, Gazdinstvo Dragutinović Lidije sa temom:
  1. 10:30 do 11:30 Praktičan primer nege paprike i paradajza u plasteničkoj proizvodnji , savetodavac Olivera Gavrilović

  Cilj radionice je praktična obuka poljoprivrednika - nega ranog paradajza i paprike u plasteničkoj proizvodnji , zakidanje zaperaka, đubrenje,malčovanje itd.
  Koordinator: Olivera Gavrilović


  Izvor: PSSS Pirot...

  (Maj 23, 2017)
 • Dana 23.05.2017. godine, sa početkom u 09:30 održaće se predavanje, mesto Maršić , opština Kragujevac - grad, OŠ 19 Oktobar sa temom:
  1. 09:30 do 10:00 Plamenjača krompira , savetodavac Lidija Vulović

  Cilj predavanja je da se poljoprivredni proizvođači na vreme edukuju o ekonomski najznačajnijoj bolesti krompira kao i o značaju silaže i senaže u ishrani stoke.
  Koordinator: Lidija Vulović


  Izvor: PSSS Kragujevac...

  (Maj 23, 2017)
 • Dana 23.05.2017. godine, sa početkom u 10:00 održaće se tribina, mesto Babušnica , opština Babušnica, Gazdinstvo Ljubov Marka sa temom:
  1. 10:00 do 10:30 Pravilnik o podsticajima za investicije u fizičku imovinu poljoprivrdenih gazdinstava kroz podršku podizanja višegodišnjih proizvodnih zasada voćaka,vinove loze i hmelja , savetodavac Mimica Kostić-Đorđević

  Cilj tribine je da se prisutnim proizvođačima prezentuje aktuelni Pravilnik MPZŽS,da se upoznaju sa načinom ostvarivanja prava na podsticaj, rokovima podnošenja zahteva i pot...

  (Maj 23, 2017)
 • Dana 23.05.2017. godine, sa početkom u 09:30 održaće se predavanje, mesto Maršić , opština Kragujevac - grad, OŠ 19.Oktobar sa temama:
  1. 09:30 do 10:00 Plamenjača krompira , savetodavac Lidija Vulović
  2. 10:00 do 10:30 Silaža i senaža , savetodavac Goran Joksić

  Cilj predavanja je da se poljoprivredni proizvođači edukuju o ekonomski najznačajnijoj bolesti krompira za čiji razvoj pogoduju trenutni vremenski uslovi, kao i o značaju silaže i senaže u ishrani stoke.
  Koordinator: Lidija Vulović


  Izvor: PSSS Kraguje...

  (Maj 23, 2017)
 • Dana 23.05.2017. godine, sa početkom u 10:00 održaće se radionica, mesto Velika Drenova , opština Trstenik, Gazdinstvo Bojana Đurđevića sa temom:
  1. 10:00 do 11:00 Uzorkovanje zemljišta za hemijsku analizu , savetodavac Snježana Vujinović

  Cilj radionice je da se poljoprivrednim proizvođačima praktično pokaže kako pravilno da uzorkuju zemljište za agrohemijsku analizu.
  Koordinator: Snježana Vujinović


  Izvor: PSSS Kruševac...

  (Maj 23, 2017)
 • Dana 23.05.2017. godine, sa početkom u 09:00 održaće se radionica, mesto Tabanović , opština Šabac - grad, gazdinsтvо Milivoja Živanovića sa temom:
  1. 09:00 do 10:00 Kondiciono stanje soje posle niskih temperatura , savetodavac Darko Simić

  Niske temperature su usoprile rast i razvoj soje u ovom periodu kada se u odnosu na vreme setve očekuje da se razvija mnogo brže i intezivnije, dalji problem je nemogućnost ulaska zbog padavina u njive i delovanje na korove, tako da je to dodatni otežavajući faktor u ovoj fazi porasta.
  Koordinat...

  (Maj 23, 2017)
 • Dana 23.05.2017. savetodavac Ljiljana Gvozdić posetiće udruženje Udruženje poljoprivrednih proizvođača jagodičastog voća Leposavić, mesto Leposavić, opština Leposavić, u periodu od 11:00 do 12:00 časova
  Cilj sastanka: tumačenje Pravilnika o podsticajima za investicije u poljoprivredi za unapređenje konkurentnosti i dostizanje standarda kvaliteta kroz podršku u primarnu proizvodnju biljnih kultura. Članovi udruženja će biti upoznati i sa ostalim podsticajima u 2017.godini, u zavisnosti od njihove zainteresovanosti.


  Izvor: PSSS K.Mitrovica...

  (Maj 23, 2017)
 • Dana 23.05.2017. godine, sa početkom u 11:00 održaće se radionica, mesto Staro Selo , opština Velika Plana, Gazdinstvo Joviše Todorovića sa temom:
  1. 11:00 do 12:00 Sadnja semenske paprike , savetodavac Dragomir Radić


  Koordinator: Dragomir Radić


  Izvor: PSSS Smederevo...

  (Maj 23, 2017)
 • Dana 23.05.2017. godine, sa početkom u 08:00 održaće se obilazak ogledne farme, mesto Kamendol , opština Beograd-Grocka, sa temom:
  1. 08:00 do 08:30 Zelena rezidba i proređivanje plodova kod breskve i nektarine , savetodavac Dejan Marinković

  Obilazak ogledne farme biće iskorišćen za prezentovanje pomotehničkih zahvata zelene rezidbe i proređivanja plodova kod breskve i nektarine.
  Koordinator: Dejan Marinković


  Izvor: PSSS Pad.Skela...

  (Maj 23, 2017)
 • Dana 23.05.2017. godine, sa početkom u 11:00 održaće se predavanje, mesto Koraćica , opština Beograd-Mladenovac, MZ Koraćica sa temama:
  1. 11:00 do 11:30 Priprema silaže od cele biljke kukuruza , savetodavac Branislav Radovanović
  2. 11:30 do 12:00 Zelena rezidba , savetodavac Radmila Koprivica

  Cilj predavanja je da se poljoprivredni proizvođači upoznaju sa pravilnim postupkom siliranja i korišćenja silaže od cele biljke kukuruza kao i zelenom rezidbom u voćarstvu.
  Koordinator: Branislav Radovanović


  Izvor: PSSS Mla...

  (Maj 23, 2017)
 • Dana 23.05.2017. godine, sa početkom u 10:00 održaće se predavanje, mesto Koštunići , opština Gornji Milanovac, Dom sa temama:
  1. 10:00 do 10:30 Značaj sistemske kontrole plodnosti , savetodavac Milan Damljanović
  2. 10:30 do 11:00 Pravovremene pomotehničke mere u zasadu maline , savetodavac Branko Tanasković

  Cilj predavanja je edukacija proizvođača aktuelnim temama iz biljne proizvodnje.
  Koordinator: Milan Damljanović


  Izvor: PSSS Čačak...

  (Maj 23, 2017)
 • Dana 23.05.2017. godine, sa početkom u 08:00 održaće se radionica, mesto Medveđa , opština Despotovac, Gazdinstvo Radisavljević Radiše sa temom:
  1. 08:00 do 09:00 Kultiviranje kao neizbežna agrotehnička mera , savetodavac Miodrag Simić


  Koordinator: Miodrag Simić


  Izvor: PSSS Jagodina...

  (Maj 23, 2017)
 • Dana 23.05.2017. godine, sa početkom u 11:00 održaće se predavanje, mesto Bjeluša , opština Arilje, O.Š ,,Svetolik Lazarević" Bjeluša sa temama:
  1. 11:00 do 11:30 Vezani sistem držanja grla , savetodavac Ljiljana Ćurčić
  2. 11:30 do 12:00 Matičenje u govedarstvu , eksterni predavač Тома Петровић

  Cilj predavanja da se polj. proizvošači upoznaju sa značajem ispunjenosti zadovoljavajući uslova smeštaja kod vezanog načina držanja kao i postupkom matičenja u govedarstvu.
  Koordinator: Ljiljana Ćurčić


  I...

  (Maj 23, 2017)
 • Dana 26.05.2017. godine, PSSS ,,Poljosavet" doo Loznica organizuje DAN POLJA OZIMIH STRNIH ŽITA na Oglednom polju (zaobilazni put oko Loznice, Lozničko Polje) sa početkom u 11:00 h. Ogledno polje se nalazi na parceli poljoprivrednog gazdinstva Duška Sladakovića iz Lozničkog Polja. Ovom prilikom pozivamo sve zainteresovane da posete naše Dane polja ozimih strnih žita, kako bi razmenili svoja iskustva i stekli nova saznanja. Pozivnicu sa programom Dana polja ozimih strnih žita možete preuzeti u prilogu.
  Koordinator ogleda: Milica Popadić, savetodavac za ratarstvo...


  (Maj 22, 2017)
 • Dana 22.05.2017. savetodavac Lidija Vulović posetiće udruženje Udruženje vinogradara i vinara " Oplenac", mesto Topola (varošica), opština Topola, u periodu od 09:00 do 09:30 časova
  Prilikom posete udruženju vinogradara i vinara "Oplenac" biće reči o aktuelnoj zaštiti vinograda s obzirom na učestalu kišu i veliku vlažnost vazduha koja pogoduje razvoju mnogih gljivičnih oboljenja u vinogradu.


  Izvor: PSSS Kragujevac...

  (Maj 22, 2017)
 • Dana 22.05.2017. godine, sa početkom u 18:00 održaće se predavanje, mesto Rudna Glava , opština Majdanpek, Sala Doma kulture sa temama:
  1. 18:00 do 18:20 Podsticaji Ministarstva poljoprivrede-novi pravilnici , savetodavac Dejan Stefanović
  2. 18:20 do 18:40 Zaštita kukuruza , savetodavac Nenad Ilić
  3. 18:40 do 19:00 Higijena mleka na poljoprivrednim gazdinstvima , savetodavac Dragan Radosavljević

  Cilj predavanja je upoznati poljoprivredne proizvođače sa aktuelnim temama iz poljoprivredne proizvodnje kao i sa novim Pravilnicima MPZŽ...

  (Maj 22, 2017)
 • Dana 22.05.2017. godine, sa početkom u 09:00 održaće se tribina, mesto Velika Krsna , opština Beograd-Mladenovac, OŠ. Bisa Simić sa temom:
  1. 09:00 do 09:45 Pravilnici MPZŽS za 2017. god. , savetodavac Željko Lazić

  Cilj tribine je prezentacija aktuelnih pravilnika MPZŽS.
  Koordinator: Željko Lazić


  Izvor: PSSS Mladenovac...

  (Maj 22, 2017)
 • Dana 22.05.2017. godine, sa početkom u 19:00 održaće se predavanje, mesto Rogača , opština Beograd-Sopot, Sala MZ Rogača sa temama:
  1. 19:00 do 19:45 Održavanje atomizera , savetodavac Željko Lazić
  2. 19:45 do 20:30 Zaštita kukuruza od korova , savetodavac Bojan Mijatović

  Cilj predavanja je da se poljoprivrednim proizvođačima ukaže na značaj Održavanja atomizera, kao i da se bliže upoznaju sa zaštitom od korova u kukuruzu.
  Koordinator: Bojan Mijatović


  Izvor: PSSS Mladenovac...

  (Maj 22, 2017)
 • Dana 22.05.2017. godine, sa početkom u 10:00 održaće se predavanje, mesto Donja Vrbava , opština Gornji Milanovac, Dom u Donjoj Vrbavi sa temama:
  1. 10:00 do 10:30 Prerada poljoprivrednih proizvoda , savetodavac Biljana Janjic
  2. 10:30 do 11:00 Organska proizvodnja , savetodavac Borko Ivanović

  Cilj predavanja je upoznavanje poljoprivrednih proizvođača sa preradom i prodajom finalnih proizvoda i postizanjem većih ekonomskih rezultata i prednostima organske proizvodnje
  Koordinator: Biljana Janjic


  Izvor: PSSS Čačak...

  (Maj 22, 2017)
 • Dana 22.05.2017. godine, sa početkom u 11:00 održaće se radionica, mesto Skobalj , opština Smederevo - grad, Farma Pantić Slobodana sa temom:
  1. 11:00 do 12:00 Mašinska striža ovaca , savetodavac Radiša Petrović

  Sa ekspanzijom ovčarske proizvodnje i ova mera poprima sve veći značaj. Potrebno je kvalitetno i pravovremeno obaviti strižu ovaca...
  Koordinator: Radiša Petrović


  Izvor: PSSS Smederevo...

  (Maj 22, 2017)
 • Dana 22.05.2017. godine, sa početkom u 10:00 održaće se radionica, mesto Azanja , opština Smederevska Palanka, Parcela Dragomira Gromovica sa temom:
  1. 10:00 do 13:00 Priprema rolo bala stocnog graska , savetodavac Goran Pavlović

  Praktican prikaz tehnologije pripreme stocnog graska i ovsa u rolo bale i to od momenta kosenja, susenja do baliranja.
  Koordinator: Goran Pavlović


  Izvor: PSSS Smederevo...

  (Maj 22, 2017)
 • Dana 22.05.2017. godine, sa početkom u 13:00 održaće se radionica, mesto Ribnice , opština Vranje - grad, polj. gazd Janjić Srdjan sa temom:
  1. 13:00 do 14:30 Praktičan prikaz terenske analize zemljišta i primene mikrobioloških djubriva kod pšenice u fazi vlatanja , savetodavac Nada Lazović - Đoković


  Koordinator: Nada Lazović - Đoković


  Izvor: PSSS Vranje...

  (Maj 22, 2017)
 • Dana 22.05.2017. godine, sa početkom u 08:00 održaće se obilazak ogledne farme, mesto Suvodol , opština Smederevo - grad, sa temom:
  1. 08:00 do 10:00 Proreda plodova breskve u cilju poboljšanja kvaliteta , savetodavac Boban Marković


  Koordinator: Boban Marković


  Izvor: PSSS Smederevo...

  (Maj 22, 2017)
 • Dana 22.05.2017. godine, sa početkom u 10:00 održaće se radionica, mesto Krnjevo , opština Velika Plana, Gazdinstvo Mije Radovanovića sa temom:
  1. 10:00 do 11:00 Bistrenje i pretakanje vina , savetodavac Vida Evstratiev


  Koordinator: Vida Evstratiev


  Izvor: PSSS Smederevo...

  (Maj 22, 2017)
 • Dana 22.05.2017. savetodavac Darko Simić posetiće udruženje Društvo pčelara Šabac, mesto Šabac, opština Šabac - grad, u periodu od 09:00 do 10:00 časova
  Cilj posete udruženju pčelara je da se predoče podsticaji u pčelarstvu za ovu godinu kao i kometarisanje pčelinju pašu bagrema koja je ove godine izostala iz razloga kišnih dana i slabog iznošenja meda iz bagremove paše,


  Izvor: PSSS Šabac...

  (Maj 22, 2017)
 • OTKAZUJE SE predavanje, zakazana za 22.05.2017. sa početkom u 18:00, mesto Rudna Glava, opština Majdanpek,Sala Doma kulture
  Predavanje za poljoprivredne proizvođače koje je danas trebalo održati odlaže se na molbu poljoprivrednih proizvođača zbog Slave Sveti Nikola. Koordinator: Dragan Radosavljević


  Izvor: PSSS Negotin...

  (Maj 22, 2017)
 • Dana 21.05.2017. godine, sa početkom u 14:00 održaće se radionica, mesto Vrelo , opština Ub, Gazdinstvo Miloša Savića sa temom:
  1. 14:00 do 15:00 Knjigovodstvo na poljoprivrednim gazdinstvima , savetodavac Radiša Panić

  Da se prisutni upoznaju sa značajem vođenja knjigovodstva na poljoprivrednim gazdinstvima i značajem planiranja proizvodnje.
  Koordinator: Radiša Panić


  Izvor: PSSS Valjevo...

  (Maj 21, 2017)
 • Dana 21.05.2017. godine, sa početkom u 09:00 održaće se radionica, mesto Batušinac , opština Merošina, Gazdinstvo Dinić Miloša sa temom:
  1. 09:00 do 09:30 Praktičan prikaz Optomalne gustine i uslova za sadnju celera , savetodavac Miljan Milojić

  Cilj ove radionice je da se poljoprivrednim proizvođačima praktično pokaže koja je optimalna gustina sadnje i koji su optimalni uslovi za sadnju
  Koordinator: Miljan Milojić


  Izvor: PSSS Niš...

  (Maj 21, 2017)
 • Dana 21.05.2017. godine, sa početkom u 18:00 održaće se predavanje, mesto Crnajka , opština Majdanpek, Sala Doma kulture sa temama:
  1. 18:00 do 18:30 Podsticaji Ministarstva poljoprivrede - Novi pravilnici , savetodavac Dejan Stefanović
  2. 18:30 do 19:00 Proizvodnja lekovitog bilja , savetodavac Vladica Stefanović
  3. 19:00 do 19:30 Preporuke za proizvodnju kukuruza i zasnivanje sejanih travnjaka , savetodavac Vladica Gavrilović

  Cilj najavljenog predavanja je da se poljoprivredni proizvođači upoznaju sa najnovijim tehnologijama u pol...

  (Maj 21, 2017)
 • Dana 20.05.2017. godine, sa početkom u 09:00 održaće se radionica, mesto Batušinac , opština Merošina, Gazdinstvo Dinić Miloša sa temom:
  1. 09:00 do 09:30 Optimalni uslovi i gustina sadnje celera , savetodavac Miljan Milojić

  Cilj ove radionice da se poljoprivrednm proizvođačima ukaže na pravilan način i gustinu sadnje
  Koordinator: Miljan Milojić


  Izvor: PSSS Niš...

  (Maj 20, 2017)
 • OTKAZUJE SE radionica, zakazana za 20.05.2017. sa početkom u 09:00, mesto Batušinac, opština Merošina,Gazdinstvo Dinić Miloša
  Zbog obaveza proizvođača Koordinator: Miljan Milojić


  Izvor: PSSS Niš...

  (Maj 20, 2017)
 • Dana 20.05.2017. godine, sa početkom u 10:00 održaće se tribina, mesto Makovište , opština Kosjerić, MZ Makovište sa temom:
  1. 10:00 do 10:45 Podsticaji za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednog gazdinstva , savetodavac Bojana Nešić


  Koordinator: Bojana Nešić


  Izvor: PSSS Užice...

  (Maj 20, 2017)
 • Dana 20.05.2017. godine, sa početkom u 18:00 održaće se predavanje, mesto Topolnica , opština Majdanpek, Sala Doma kulture sa temama:
  1. 18:00 do 18:30 Značaj kontrole plodnosti zemljišta , savetodavac Zorica Petkanić
  2. 18:30 do 19:00 Podsticaji Ministarstva poljoprivrede - Novi pravilnici , savetodavac Teodor Prvulović
  3. 19:00 do 19:30 Proizvodnja lekovitog bilja , savetodavac Vladica Stefanović

  Cilj najavljenog predavanja je da se poljoprivredni proizvođači upoznaju sa najnovijim tehnologijama u pojedinim oblastima poljoprivre...

  (Maj 20, 2017)
 • Dana 20.05.2017. godine, sa početkom u 14:00 održaće se obilazak ogledne farme, mesto Komorane , opština Kruševac - grad, sa temom:
  1. 14:00 do 16:00 Dobra poljoprivredna praksa , savetodavac Radomir Bušatović

  Poljoprivrednim proizvođačima biće predstavljena dobra poljoprivredna prakasa u proizvodnji jagode i jabuke.
  Koordinator: Radomir Bušatović


  Izvor: PSSS Kruševac...

  (Maj 20, 2017)
 • Dana 19.05.2017. savetodavac Slavica Stojkić posetiće udruženje Sveti Trifun, mesto Saraorci, opština Smederevo - grad, u periodu od 13:00 do 14:00 časova  Izvor: PSSS Smederevo...

  (Maj 19, 2017)
 • Dana 19.05.2017. savetodavac Bojana Karapandžić posetiće udruženje Udruženje korisnika voda i poljoprivrednih proizvođača Jablanica, mesto Turekovac, opština Leskovac - grad, u periodu od 10:00 do 11:00 časova
  Tema sasatanka sa članovima udruženja su moljci u povrtarskoj proizvodnji i mere kontrole. Sastank će biti održan na gazdinstvu Kocić Aleksandra, presednika udruženja u selu Svirce.


  Izvor: PSSS Leskovac...

  (Maj 19, 2017)
 • Dana 19.05.2017. godine, sa početkom u 20:00 održaće se predavanje, mesto Novi Milanovac , opština Kragujevac - grad, Dom kulture Novi Milanovac sa temama:
  1. 20:00 do 20:20 Zastita kukuruza od korova u vegetaciji , savetodavac Goran Varjačić
  2. 20:20 do 20:40 Skladistenje kukuruza u cilju ocuvanja kvaliteta , savetodavac Marko Veljković
  3. 20:40 do 21:00 Spremanje senaze , savetodavac Miraš Zagrađanin

  Predavanje se organizuje u cilju da se poljoprivredni proizvodjaci edukuju oko tema iz poljoprivredne oblasti i to iz zastite bilja ...

  (Maj 19, 2017)
 • Dana 19.05.2017. godine, sa početkom u 10:00 održaće se tribina, mesto Đerekare , opština Brus, Osnovna škola sa temama:
  1. 10:00 do 10:30 Pravilnik za diverzifikaciju dohotka kroz podršku mladim poljoprivrednicima , savetodavac Momir Nedić
  2. 10:30 do 11:00 Pravilnik za subvencionisanje investicija u primarnu poljoprivrednu proizvodnju , savetodavac Zoran Starinac

  Cilj tribine je informisanje poljoprivrednih proizvođača o aktuelnim merama agrarne politike.
  Koordinator: Momir Nedić


  Izvor: PSSS Kruševac...

  (Maj 19, 2017)
 • Dana 19.05.2017. godine, sa početkom u 10:00 održaće se radionica, mesto Selevac , opština Smederevska Palanka, Zasad breskve Vladana Šepšinca sa temom:
  1. 10:00 do 11:00 Identifikacija štetnih insekata u zasadu breskve i njihovo suzbijanje , savetodavac Slavica Stojkić


  Koordinator: Slavica Stojkić


  Izvor: PSSS Smederevo...

  (Maj 19, 2017)
 • Dana 19.05.2017. godine, sa početkom u 18:00 održaće se predavanje, mesto Klokočevac , opština Majdanpek, Sala Doma kulture sa temama:
  1. 18:00 do 18:30 Značaj kontrole plodnosti zemljišta , savetodavac Zorica Petkanić
  2. 18:30 do 19:00 Preporuke za proizvodnju kukuruza i zasnivanje sejanih travnjaka , savetodavac Vladica Gavrilović
  3. 19:00 do 19:30 Higijena mleka na poljoprivrednim gazdinstvima , savetodavac Dragan Radosavljević

  Cilj najavljenog predavanje je da se poljoprivredni proizvođači upoznaju sa najnovijim teh...


  (Maj 19, 2017)
 • Dana 19.05.2017. godine, sa početkom u 08:00 održaće se radionica, mesto Togočevce , opština Lebane, Gazdinstvo Ivanović Nebojše sa temom:
  1. 08:00 do 09:00 Praktični prikaz mehaničkog uklanjanja mladih izdanaka maline , savetodavac Aleksandar Mitic

  Cilj radionice je da se praktično prikaže poljoprivrednim proizvođačima mehaničko uklanjanje mladih izdanaka maline druge serije prirasta.
  Koordinator: Aleksandar Mitic


  Izvor: PSSS Leskovac...

  (Maj 19, 2017)
 • Dana 19.05.2017. godine, sa početkom u 11:00 održaće se radionica, mesto Popovce , opština Lebane, Gazdinstvo Stanke Jović iz Popovca sa temom:
  1. 11:00 do 12:00 Praktičan prikaz mehaničkog uklanjanja izdanaka kod maline , savetodavac Dalibor Cvetanović


  Koordinator: Dalibor Cvetanović


  Izvor: PSSS Leskovac...

  (Maj 19, 2017)
 • Dana 19.05.2017. godine, sa početkom u 10:00 održaće se tribina, mesto Dubočka , opština Petrovac na Mlavi, Lovački dom sa temom:
  1. 10:00 do 10:30 Tumačenje pravilnika MPZŽS , savetodavac Ana Đorđević

  Cilj održavanja tribine je upoznati poljoprivredne proizvođače sa uslovima, načinima i mogućnostima konkurisanja za podsticaje na osnovu Pravilnika o podsticajima za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava za nabavku novih mašina i opreme kao i kvalitetnih priplodnih grla za unapređenje primarne poljoprivredne proizvodnje.


  (Maj 19, 2017)
 • Dana 19.05.2017. savetodavac Biljana Nikolić posetiće udruženje Udruženje žena SKOBALJ, mesto Skobalj, opština Smederevo - grad, u periodu od 11:00 do 12:00 časova
  Organizaciona priprema za učešće na tradicionalnoj manifestaciji " Ivandanski dani".


  Izvor: PSSS Smederevo...

  (Maj 19, 2017)
 • Dana 19.05.2017. godine, sa početkom u 14:00 održaće se predavanje, mesto Milatovići , opština Lučani, Dom kulture Milatovći sa temama:
  1. 14:00 do 14:30 Uslovi smeštaja muznih grla , savetodavac Ljiljana Ćurčić
  2. 14:30 do 15:00 Higijena u primarnoj proizvodnji sitnog voća , savetodavac Vesna Nišavić-Veljković

  Upoznavanje polj. proizvođača sa značajem ispunjenosti odgovarajućih uslova smeštaja muznih grla, kao i higijenom u primarnoj proizvodnji sitnog voća.
  Koordinator: Ljiljana Ćurčić


  Izvor: PSSS Čač...

  (Maj 19, 2017)
 • Dana 19.05.2017. godine, sa početkom u 10:00 održaće se tribina, mesto Međulužje , opština Beograd-Mladenovac, Sala MZ Međulužje sa temom:
  1. 10:00 do 10:40 Pravilnik o podsticajima za podizanje višegodišnjih zasada voća, vinove loze i hmelja ministarstva poljoprivrede , savetodavac Radmila Koprivica

  Cilj ove tribine je prezentacija novih - aktuelnih pravilnika Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine.
  Koordinator: Radmila Koprivica


  Izvor: PSSS Mladenovac...

  (Maj 19, 2017)
 • Dana 19.05.2017. godine, sa početkom u 18:00 održaće se tribina, mesto Lovci , opština Jagodina - grad, Prostorije MZ sa temama:
  1. 18:00 do 18:30 Podsticaji za podršku investicijama u preradu i marketing poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda , savetodavac Mira Miljković
  2. 18:30 do 19:00 Subvencije za nabavku novih traktora u voćarskoj i povrtarskoj proizvodnji , savetodavac Dragan Mijušković

  Podsticaji za podršku investicijama u preradu i marketing poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda i subvencije za nabavku novih traktora u v...

  (Maj 19, 2017)
 • Dana 18.05.2017. godine, sa početkom u 18:00 održaće se tribina, mesto Drenova , opština Prijepolje, Prostorije Mesne zajednice Drenova, opština Prijepolje sa temom:
  1. 18:00 do 19:00 "Uredba o utvrđivanju programa izvođenja radova na zaštiti, uređenju i korišćenju poljoprivrednog zemljišta ua 2017.godinu" , savetodavac Nebojša Brzaković


  Koordinator: Nebojša Brzaković


  Izvor: PSSS Užice...

  (Maj 18, 2017)
 • Dana 18.05.2017. godine, sa početkom u 11:00 održaće se predavanje, mesto Kamešnica , opština Sjenica, Osnovna škola sa temama:
  1. 11:00 do 11:40 Značaj kontrole plodnosti i mere popravke zemljišta , savetodavac Smail Ejupović
  2. 11:40 do 12:20 Korišćenje mehanizacije i aplikacije za subvencije u 2017 godini. , eksterni predavač Ismet Sajtarić

  Cilj predavanja je upoznavanje zainteresovanih poljoprivrednika sa najavljenim temama.
  Koordinator: Smail Ejupović


  Izvor: PSSS Novi Pazar...

  (Maj 18, 2017)
 • Dana 18.05.2017. godine, sa početkom u 09:00 održaće se tribina, mesto Stajkovce , opština Vlasotince, Gazdinstvo Petrović Branka sa temom:
  1. 09:00 do 09:45 Konkur za podršku mladim poljoprivrednicima , savetodavac Mirjana Petrović

  Cilj održavanja tribina je informisanje poljoprivrednih proizvođača o obrascima prijave, uslovima za ostvarivanje prava na podsticaje i potrebnoj dokumentaciji za Konkurs podrške mladim poljoprivrednicima.
  Koordinator: Mirjana Petrović


  Izvor: PSSS Leskovac...

  (Maj 18, 2017)
 • Dana 18.05.2017. savetodavac Radosav Vujić posetiće udruženje Udruženje odgajivača ovaca i koza "Rožanj", mesto Pecka, opština Osečina, u periodu od 09:00 do 10:00 časova
  Tokom posete udruženju prisutni će biti upoznati sa postupkom mašinske striže ovaca.Postupak će biti i praktično demonstriran.


  Izvor: PSSS Valjevo...

  (Maj 18, 2017)
 • Dana 18.05.2017. savetodavac Zoran Panajotović posetiće udruženje Klaster cvećara pirotska ciklama, mesto Pirot, opština Pirot, u periodu od 09:00 do 10:00 časova
  Tema sastanka sa članovima udruženja je suzbijanje sive truleži (Botrytis cinerea) na cveću.


  Izvor: PSSS Pirot...

  (Maj 18, 2017)
 • Dana 18.05.2017. godine, sa početkom u 19:30 održaće se predavanje, mesto Radevce , opština Aleksinac, prostorije mesne zajednice sa temama:
  1. 19:30 do 20:00 Analiza plodnosti zemljišta , savetodavac Suzana Rašić
  2. 20:00 do 20:30 Štetni organizmi u usevu kukuruza i mere zaštite , savetodavac Gordana Cvetković
  3. 20:30 do 21:00 Povećanje kvaliteta mleka primenom dobre poljoprivredne prakse na poljoprivrednim gazdinstvima , savetodavac Predrag Janković

  Cilj predavanja je proizvodjače upoznati sa zaštitom kukuruza, kvalitetom ml...

  (Maj 18, 2017)
 • Dana 18.05.2017. savetodavac Srđan Vidanović posetiće udruženje Udruženje stočara Stara planina, mesto Pirot, opština Pirot, u periodu od 13:30 do 15:00 časova
  Tema sastanka je aktuelna problematika vezana za organsku stočarsku proizvodnju i promena sertifikacione kuće za poljoprivrednike koji se bave organskom stočarskom proizvodnjom na Staroj Planini.


  Izvor: PSSS Pirot...

  (Maj 18, 2017)
 • Dana 18.05.2017. godine, sa početkom u 11:00 održaće se tribina, mesto Skakavci , opština Kosjerić, gazdinstvo Dejana Ivanovića sa temom:
  1. 11:00 do 11:30 "Aktuelne mere agrarne politike" , savetodavac Dejan Stanković


  Koordinator: Dejan Stanković


  Izvor: PSSS Užice...

  (Maj 18, 2017)
 • Dana 18.05.2017. godine, sa početkom u 10:00 održaće se predavanje, mesto Sjenica , opština Sjenica, Prostorije udruženja stočara - Rožajac sa temama:
  1. 10:00 do 10:30 Prerada i sušenje ovčijeg mesa , savetodavac Safet Vesnić
  2. 10:30 do 11:00 Higijena aparata za mužu krava , savetodavac Bilal Tajić
  3. 11:00 do 11:30 Higijena muže krava , savetodavac Zumreta Trtovac

  Cilj predavanja je da se poljoprivredni proizvođači upoznaju sa sledećim temama: Prerada i sušenje ovčijeg mesa, Higijena aparata za mužu krava i Higijena mu...

  (Maj 18, 2017)
 • Dana 18.05.2017. godine, sa početkom u 11:30 održaće se radionica, mesto Tutin , opština Tutin, Prostorije Z.Z. Tutin sa temom:
  1. 11:30 do 12:30 Demonstracija izrade programa ishrane jabuke , savetodavac Silvija Hodžić

  Demonstracija izrade programa ishrane jabuke, biće tema radionice sa kojom ću upoznati uzgajivače jabuke na ovoj radionici.
  Koordinator: Silvija Hodžić


  Izvor: PSSS Novi Pazar...

  (Maj 18, 2017)
 • Dana 17.05.2017. godine, sa početkom u 11:00 održaće se radionica, mesto Gornje Nedeljice , opština Loznica - grad, gazdinstvo Slavoljuba Nenadovića sa temom:
  1. 11:00 do 12:00 "Higijena muže" , savetodavac Gordana Vujaklija


  Koordinator: Gordana Vujaklija


  Izvor: PSSS Loznica...

  (Maj 17, 2017)
 • Dana 17.05.2017. godine, sa početkom u 11:00 održaće se tribina, mesto Dvorska , opština Krupanj, Prostorije O.Š. - Dvorska sa temom:
  1. 11:00 do 12:00 Pravilnici MPZŽS u 2017.godini , savetodavac Zlatica Krsmanović

  Cilj tribine je da se proizvođači upoznaju sa pravilnicima MPZŽS koji donose novosti u odnosu na predhodnu godinu.
  Koordinator: Zlatica Krsmanović


  Izvor: PSSS Loznica...

  (Maj 17, 2017)
 • Dana 17.05.2017. godine, sa početkom u 11:00 održaće se tribina, mesto Sirogojno , opština Čajetina, Poljoprivredno gazdinstvo Željka Zečević sa temama:
  1. 11:00 do 11:45 "Aktuelne mere agrarne politike" , savetodavac Andrija Radulović
  2. 11:50 do 12:35 " Zaštita maline pred cvetanje" , eksterni predavač Milenko Gavrilović


  Koordinator: Andrija Radulović


  Izvor: PSSS Užice...

  (Maj 17, 2017)
 • Dana 16.05.2017. godine, sa početkom u 10:00 održaće se predavanje, mesto Koštunići , opština Gornji Milanovac, Dom u Koštunićima sa temama:
  1. 10:00 do 10:30 Značaj sistemske kontrole plodnosti zemljišta , savetodavac Milan Damljanović
  2. 10:30 do 11:00 Pravovremene pomotehničke mere u zasadu maline , savetodavac Branko Tanasković


  Koordinator: Milan Damljanović


  Izvor: PSSS Čačak...

  (Maj 16, 2017)
 • OTKAZUJE SE predavanje, zakazana za 16.05.2017. sa početkom u 10:00, mesto Koštunići, opština Gornji Milanovac,Dom u Koštunićima
  Najava otkazana zato što softver nije prihvatio pravovremeno prijavljen komentar događaja. Koordinator: Milan Damljanović


  Izvor: PSSS Čačak...

  (Maj 16, 2017)
 • Dana 16.05.2017. godine, sa početkom u 19:00 održaće se predavanje, mesto Veliki Borak , opština Beograd-Barajevo, Sala MZ sa temama:
  1. 19:00 do 19:40 Dopunska obrada zemljišta , savetodavac Željko Lazić
  2. 19:40 do 20:20 Zaštita lešnika , savetodavac Bojan Mijatović

  Cilj predavanja upoznavanje poljoprivrednih proizvođača sa značajem dopunske obrade i zašitom lešnika.
  Koordinator: Željko Lazić


  Izvor: PSSS Mladenovac...

  (Maj 16, 2017)
 • Dana 16.05.2017. godine, sa početkom u 10:00 održaće se tribina, mesto Maljurevac , opština Požarevac - grad, Gazdinstvo Radivojević Miroslava sa temom:
  1. 10:00 do 10:30 Pravilnik za nabavku novih mašina, opreme i kvalitetnih priplodnih grla , savetodavac Monika Božanić

  Tribina se održava sa ciljem da se poljoprivredni proizvođači obaveste o opštim uslovima i načinu ostvarivanja prava na podsticaje u 2017.godini.
  Koordinator: Monika Božanić


  Izvor: PSSS Požarevac

  ...

  (Maj 16, 2017)
 • Dana 16.05.2017. godine, sa početkom u 10:00 održaće se obilazak ogledne farme, mesto Suvodol , opština Smederevo - grad, sa temom:
  1. 10:00 do 11:00 Proređivanje plodova u zasadu breskve , savetodavac Biljana Nikolić


  Koordinator: Biljana Nikolić


  Izvor: PSSS Smederevo...

  (Maj 16, 2017)
 • Dana 16.05.2017. godine, sa početkom u 13:00 održaće se predavanje, mesto Guberevci , opština Lučani, Sala Mesne zajednice sa temama:
  1. 13:00 do 13:30 Program ruralnog razvoja u Republici Srbiji , savetodavac Radovan Ševarlić
  2. 13:30 do 14:00 Plodnost zemljišta , savetodavac Snežana Dragićević-Filipović

  Cilj predavanja je edukacija poljoprivrednih proizvođača o značaju agrohemijske analize zemljišta, kao i o značaju i zakonskim odredbama koje se odnose na ruralni razvoj
  Koordinator: Radovan Ševarlić


  Izvor: P...

  (Maj 16, 2017)
 • OTKAZUJE SE predavanje, zakazana za 16.05.2017. sa početkom u 10:00, mesto Koštunići, opština Gornji Milanovac,Dom u Koštunićima
  Predavanje otkazano jer su telefoni u Koštunićima promenjeni pa se pomera za 23 05 17 da bi proizvođači mogli biti blagovremeno obavešteni. Koordinator: Milan Damljanović


  Izvor: PSSS Čačak...

  (Maj 16, 2017)
 • Dana 16.05.2017. godine, sa početkom u 10:00 održaće se predavanje, mesto Goračići , opština Lučani, Prostorije Mesne zajednice Goračići sa temama:
  1. 10:00 do 10:30 Popravka zemljišta , savetodavac Snežana Dragićević-Filipović
  2. 10:30 do 11:00 Zadrugarstvo , savetodavac Radovan Ševarlić

  Poljoprivredni proizvođači će imati priliku da čuju o popravci zemljišta i o prednostima i značaju zadrugarstva u organizovanju poljoprivredne proizvodnje.
  Koordinator: Snežana Dragićević-Filipović


  Izvor: PSSS Čačak...

  (Maj 16, 2017)
 • Dana 16.05.2017. godine, sa početkom u 10:00 održaće se radionica, mesto Mačkovac , opština Kruševac - grad, Gazdinstvo Đorđević Gorana sa temom:
  1. 10:00 do 11:00 Obuka poljoprivrednih proizvođača za izbor i norme primene preparata u cilju zaštite zasada jabuke. , savetodavac Sandra Miletaković

  Cilj radionice je ukazivanje poljoprivrednim proizvođačima na značaj aktuelne zaštite zasada jabuke. Kako su u proteklom periodu bili nestabilni vremenski uslovi koji mogu dovesti do nastanka infekcije prouzrokovačem čađave pegavosti...

  (Maj 16, 2017)
 • Dana 16.05.2017. godine, sa početkom u 10:00 održaće se predavanje, mesto Koštunići , opština Gornji Milanovac, Dom u Koštunićima sa temama:
  1. 10:00 do 10:30 Značaj sistemske kontrole plodnsti. , savetodavac Milan Damljanović
  2. 10:30 do 11:00 Pravovremene pomotehničke mere u zasadu maline. , savetodavac Branko Tanasković

  Cilj predavanja je upoznavanje proizviđača sa aktuelnim temama iz oblasti biljne proizvodnje.
  Koordinator: Milan Damljanović


  Izvor: PSSS Čačak...

  (Maj 16, 2017)
 • Dana 16.05.2017. godine, sa početkom u 09:30 održaće se obilazak ogledne farme, mesto Brezovac , opština Aranđelovac, sa temom:
  1. 09:30 do 10:00 Pracenje stanja i prevencija pojave stetocina u zasadima i usevima , savetodavac Suzana Nešković

  Poseta oglednoj farmi radi dogovora za postavljanje ogleda u 2017.godini. Gazdinstvo ce okupiti grupu proizvodjaca koji su u 2016.godini imali pojavu cikada u malini, da se objasni biologija i razvoj stetocine.
  Koordinator: Suzana Nešković


  Izvor: PSSS Kragujevac...

  (Maj 16, 2017)
 • Dana 16.05.2017. savetodavac Svetlana Jerinić posetiće udruženje Udruženje proizvođača mleka "Kravica", mesto Mionica (varošica), opština Mionica, u periodu od 12:00 do 13:00 časova
  Tokom posete udruženju biće pružene informacije o uslovima i načinima korišćenja podsticajnih sredstava za mlada gazdinstva.


  Izvor: PSSS Valjevo...

  (Maj 16, 2017)
 • Dana 16.05.2017. godine, sa početkom u 16:00 održaće se radionica, mesto Mala Jasikova , opština Zaječar - grad, Gazdinstvo Jorgovanović Dragana sa temom:
  1. 16:00 do 17:00 Praktičan prikaz pregleda zasada dunje na prisustvo štetočina , savetodavac Slavica Dželatović

  Cilj radionice je edukacija poljoprivrednih proizvođača praktičnim prikazom vizuelnog pregleda dunje na prisustvo štetočina.
  Koordinator: Slavica Dželatović


  Izvor: PSSS Zaječar...

  (Maj 16, 2017)
 • Dana 16.05.2017. savetodavac Suzana Rašić posetiće udruženje Udruženje za očuvanje tradicije "KOŽA - GiS" Svrljig, mesto Svrljig, opština Svrljig, u periodu od 11:00 do 11:50 časova
  Cilj posete je tumečenje pravilnika o posticajima u aktuelnim podsticajima MPZŽS u 2017.god.


  Izvor: PSSS Niš...

  (Maj 16, 2017)
 • Dana 16.05.2017. godine, sa početkom u 10:00 održaće se predavanje, mesto Kladovo , opština Kladovo, Kongresna sala hotel Djerdap sa temama:
  1. 10:00 do 10:20 Kontrola plodnosti zemljista, znacaj i postupak uzorkovanja , savetodavac Zorica Petkanić
  2. 10:20 do 10:40 Podizanje visegodisnjih zasada i subvencije , savetodavac Teodor Prvulović
  3. 10:40 do 11:00 Štete od prolećnih mrazeva i mere sanacije biljnih kultura , savetodavac Dejan Stefanović
  4. 11:00 do 11:20 Podsticaji u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji , savetodavac Vladica S...

  (Maj 16, 2017)
 • Dana 16.05.2017. godine, sa početkom u 10:00 održaće se radionica, mesto Dimitrovgrad , opština Dimitrovgrad, Gazdinstvo Andonov Saše sa temom:
  1. 10:00 do 11:00 Higijena muže , savetodavac Zoran Nikolić

  Cilj radionice je da se prisutnim proizvođačima ukaže na neophodne postupke pre, za vreme i posle muže a u cilju dobijanja mleka koje odgovara uslovima Pravilnika o kvalitetu mleka.
  Koordinator: Zoran Nikolić


  Izvor: PSSS Pirot...

  (Maj 16, 2017)
 • Dana 16.05.2017. godine, sa početkom u 10:00 održaće se radionica, mesto Selevac , opština Smederevska Palanka, Gazdinstvo Dragana Milašinovića sa temom:
  1. 10:00 do 11:00 Berba i priprema plodova jagode za plasman , savetodavac Vida Evstratiev


  Koordinator: Vida Evstratiev


  Izvor: PSSS Smederevo...

  (Maj 16, 2017)
 • Dana 16.05.2017. godine, sa početkom u 13:00 održaće se tribina, mesto Donja Orovica , opština Ljubovija, Prostorije O.Š. - Donja Orovica sa temom:
  1. 13:00 do 14:00 Podsticajne mere i pravilnici MPZŽS u 2017.godini , savetodavac Zlatica Krsmanović

  Cilj tribine je da se proizvođači detaljno upoznaju sa podsticajnim merama MPZŽS i promenama u odnosu na predhodne godine.
  Koordinator: Zlatica Krsmanović


  Izvor: PSSS Loznica...

  (Maj 16, 2017)
 • Dana 16.05.2017. godine, sa početkom u 19:00 održaće se predavanje, mesto Obrenovac , opština Beograd-Obrenovac, Svečana sala, opština sa temama:
  1. 19:00 do 19:30 Definisanje ciljeva projekta i ocena isplativosti investicije , savetodavac Todo Terzić
  2. 19:40 do 20:10 Značaj interesnog udruživanja i zemljoradničkih zadruga za unapređenje položaja poljoprivrednih gazdnstava , savetodavac Mladen Pavlović

  Cilj predavanja je da se poljoprivrednim proizvođačima koji žele da investiraju u proširenje proizvodnje ukaže na definisanje...

  (Maj 16, 2017)
 • Dana 16.05.2017. godine, sa početkom u 09:00 održaće se tribina, mesto Dimitrovgrad , opština Dimitrovgrad, Gazdinstvo Dimitrov Goška sa temom:
  1. 09:00 do 09:30 Pravilnik o podsticajima za investiciju u fizičku imovinu za izgradnju i opremanje objekata , savetodavac Zoran Panajotović

  Cilj održavanja tribine je da se proivođačima protumači aktuelni Pravilnik.
  Koordinator: Zoran Panajotović


  Izvor: PSSS Pirot...

  (Maj 16, 2017)
 • Dana 15.05.2017. godine, sa početkom u 10:00 održaće se predavanje, mesto Tutin , opština Tutin, Prostorije Udruženja stočara "Tutin" sa temama:
  1. 10:00 do 10:45 Higijena muže krava , savetodavac Zumreta Trtovac
  2. 10:45 do 11:30 Higijena aparata za mužu , savetodavac Bilal Tajić

  Cilj predavanja je da poljoprivredne proizvođače upoznamo sa pravilnom higijenom muže krava, kao i sa higijenom aparata za mužu.
  Koordinator: Zumreta Trtovac


  Izvor: PSSS Novi Pazar...

  (Maj 15, 2017)
 • Dana 15.05.2017. godine, sa početkom u 20:00 održaće se tribina, mesto Guberevac , opština Knić, Mesna zajednica Guberevac sa temama:
  1. 20:00 do 20:20 Podsticaji ministarstva za kupovinu stoke , savetodavac Miraš Zagrađanin
  2. 20:20 do 20:40 Podsticaji ministarstva u vocarstvu , savetodavac Goran Varjačić
  3. 20:40 do 21:00 Podsticaji ministarstva za kupovinu mehanizacije , savetodavac Marko Veljković

  Tribina se organizuje u cilju da se poljoprivredni proizvodjaci upoznaju sa aktuelnim merama i podsticajima ministarstva poljoprived...

  (Maj 15, 2017)
 • Dana 15.05.2017. godine, sa početkom u 11:00 održaće se predavanje, mesto Poljska Ržana , opština Pirot, Prostorija mesne zajednice sa temama:
  1. 11:00 do 11:30 Proizvodnja paprike na otvorenom , savetodavac Srđan Vidanović
  2. 11:30 do 12:00 Unapređenje kvaliteta mleka , savetodavac Zoran Nikolić
  3. 12:00 do 12:30 Zaštita kukuruza od korova , savetodavac Zoran Panajotović


  Koordinator: Srđan Vidanović


  Izvor: PSSS Pirot...

  (Maj 15, 2017)
 • Dana 15.05.2017. godine, sa početkom u 19:30 održaće se tribina, mesto Buštranje , opština Vranje - grad, Osnovna škola sa temama:
  1. 19:30 do 20:00 Pravilnik o podsticajima za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednog gazdinstva za nabavku novog traktora , savetodavac Nada Lazović - Đoković
  2. 20:00 do 20:30 Pravilnik o podsticajima za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednog gazdinstva za nabavku novih mašina, oprema i kvalitetnih priplodnih grla za unapređenje primarne poljoprivredne proizvodnje , savetodavac Srđan Zafirović <...

  (Maj 15, 2017)
 • Dana 15.05.2017. savetodavac Gordana Cvetković posetiće udruženje Udruženje proizvođača voća "Eko voće" Svrljig, mesto Svrljig, opština Svrljig, u periodu od 11:00 do 11:45 časova
  Tema sastanka sa članovima udruženja je prezentovanje Pravilnika o podsticajima programa za unapređenje konkurentnosti za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednog gazdinstva kroz podršku podizanja višegodišnjih zasada voća u 2017. godini.


  Izvor: PSSS Niš...

  (Maj 15, 2017)
 • Dana 15.05.2017. godine, sa početkom u 08:30 održaće se obilazak ogledne farme, mesto Lozovik , opština Velika Plana, sa temom:
  1. 08:30 do 09:30 Značaj mikroelemenata u ishrani povrća , savetodavac Dragomir Radić

  Cilj posete oglednom gazdinstvu je praktično pokazivanje simptoma nedostatka pojedinih mikroelemenata zbog hladnoće u negrejanom plasteniku.
  Koordinator: Dragomir Radić


  Izvor: PSSS Smederevo...

  (Maj 15, 2017)
 • Dana 15.05.2017. godine, sa početkom u 10:00 održaće se radionica, mesto Azanja , opština Smederevska Palanka, Gazdinstvo Vuka Vuletića sa temom:
  1. 10:00 do 11:00 Berba i priprema plodova jagode za plasman , savetodavac Biljana Nikolić


  Koordinator: Biljana Nikolić


  Izvor: PSSS Smederevo...

  (Maj 15, 2017)
 • Dana 15.05.2017. savetodavac Nada Lazović - Đoković posetiće udruženje Udruženje "BIO BAŠTA", mesto Vranje, opština Vranje - grad, u periodu od 09:45 do 10:45 časova
  Tema sastanka: Podsticaji za investicije u poljoprivredi za unapređenje konkurentnosti i dostizanje standarda kvaliteta kroz podršku u primarnu proizvodnju biljnih kultura.


  Izvor: PSSS Vranje...

  (Maj 15, 2017)
 • OTKAZUJE SE tribina, zakazana za 15.05.2017. sa početkom u 19:00, mesto Miloševo, opština Jagodina - grad,Dom kulture
  Tribina se otkazuje iz tehničkih razloga. Koordinator: Milanka Miladinović


  Izvor: PSSS Jagodina...

  (Maj 15, 2017)
 • Dana 15.05.2017. godine, sa početkom u 10:00 održaće se tribina, mesto Rujište , opština Ražanj, Na gazdinstvu polj.proizvodjača Cvetković Dragana, selo Rujište,opština Ražanj sa temom:
  1. 10:00 do 10:45 Uredba o utvrdjivanju programa izvodjenja radova na zaštiti uredjenju i korišćenju polj.zemljišta.Kontrola plodnosti zemljišta,iskop bunara u cilju navodnjavanja). , savetodavac Ivan Rangelov

  Cilj tribine je da se prisutnim polj.proizvodjačima bliže objasni uredba o utvrdjivanju programa izvodjenja radova na zaštiti uredjenju i kor...

  (Maj 15, 2017)
 • Dana 15.05.2017. godine, sa početkom u 08:30 održaće se radionica, mesto Uzveće , opština Bogatić, Poljoprivredno gazdinstvo Tanasić Srboljub sa temom:
  1. 08:30 do 09:30 Sadnja duvana - određivanje broja biljaka po ha , savetodavac Svetlana Zlatarić

  Cilj ove radionice biće, da se pri sadnji duvana odredi potreban broj biljaka po ha, proveri kondiciono i zdravasveno stanje rasada duvana.
  Koordinator: Svetlana Zlatarić


  Izvor: PSSS Šabac...

  (Maj 15, 2017)
 • Dana 15.05.2017. godine, sa početkom u 20:00 održaće se tribina, mesto Zlatokop , opština Vranje - grad, Osnovna škola sa temom:
  1. 20:00 do 20:30 Pravilnik o podsticajuma za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednog gazdinstva za nabavku novog traktora , savetodavac Dejan Mujakić

  Cilj održavanja tribine je upoznavanje poljoprivrednih proizvođača sa aktuelnim Pravilnicima odnosno podsticajnim merama Ministarstva poljoprivrede i zaštizte životne sredine Republike Srbije.
  Koordinator: Dejan Mujakić


  Izvor: PSSS Vranje

  (Maj 15, 2017)
 • Dana 15.05.2017. godine, sa početkom u 10:00 održaće se radionica, mesto Donje Vranovce , opština Lebane, Gazdinstvo Nikolić Dejana sa temom:
  1. 10:00 do 11:00 Značaj i cilj vođenja "Knjige tretiranja" na poljoprivrednom gazdinstvu , savetodavac Gordana Jovanović

  Cilj održavanja radionice biće da se prisutnim proizvođačima pojasni značaj vođenja "Knjige tretiranja" na poljoprivrednom gazdinstvu.
  Koordinator: Gordana Jovanović


  Izvor: PSSS Leskovac...

  (Maj 15, 2017)
 • Dana 15.05.2017. godine, sa početkom u 19:00 održaće se tribina, mesto Miloševo , opština Jagodina - grad, Dom kulture sa temama:
  1. 19:00 do 19:30 Pravilnik o podsticajima za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednog gazdinstva za nabavku novih mašina, opreme i kvalitetnih priplodnih grla za unapređenje primarne poljoprivredne proizvodnje. , savetodavac Milanka Miladinović
  2. 19:30 do 20:00 Pravilnik o podsticajima programima za diversifikaciju dohotka i unapređenje kvaliteta života u ruralnim područjima kroz podršku mladim poljoprivre...

  (Maj 15, 2017)
 • Dana 15.05.2017. godine, sa početkom u 09:30 održaće se radionica, mesto Bošnjace , opština Lebane, Porodično gazdinstvo Stankovič Zorana sa temom:
  1. 09:30 do 10:30 Praktična primena merenja vlage zemljišta senzorom u plasteničkoj proizvodnji , savetodavac Igor Ristić

  Cilj održavanje radionice biće praktična primena senzora koji meri vlagu u zemljištu u plasteničkoj proizvodnji.
  Koordinator: Igor Ristić


  Izvor: PSSS Leskovac...

  (Maj 15, 2017)
 • Dana 15.05.2017. godine, sa početkom u 19:00 održaće se tribina, mesto Miloševo , opština Jagodina - grad, Dom kulture sa temama:
  1. 19:00 do 19:30 Pravilnik o podsticajima za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednog gazdinstva za nabavku novih mašina, opreme i kvalitetnih priplodnih grla za unapređenje primarne poljoprivredne proizvodnje. , savetodavac Milanka Miladinović
  2. 19:30 do 20:00 Pravilnik o podsticajima programima za diverzifikaciju dohotka i unapređenje kvaliteta života u ruralnim područjima kroz podršku mladim poljoprivre...

  (Maj 15, 2017)
 • Dana 15.05.2017. godine, sa početkom u 10:00 održaće se tribina, mesto Pukovac , opština Doljevac, Gaydinstvo Laketić Milutuna sa temom:
  1. 10:00 do 10:30 Pravilnik o investicijama u fizičku imovinu poljoprivrednog gazdinstva za nabavku novih mašina, opreme i kvalitetnih priplodnih grla. , savetodavac Miljan Milojić

  Cilj ove tribine je da se poljoprivredni proizvođači upoznaju sa aktuelnim pravilnicima ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine.
  Koordinator: Miljan Milojić


  Izvor: PSSS Niš...

  (Maj 15, 2017)
 • Dana 14.05.2017. godine, sa početkom u 12:00 održaće se obilazak ogledne farme, mesto Negotin , opština Negotin, sa temom:
  1. 12:00 do 14:00 Primer uspešne organske proizvodnja grožđa , savetodavac Dejan Stefanović

  U selu Smedovac, opština Negotin na gazdinstvu Danice Ilić održaće se poseta poljoprivrednih proizvođača oglednoj farmi sa organskom vinogradarskom proizvodnjom. Cilj je da se poljoprivrednici u razmeni iskustava sa dugogodišnjim organskim proizvođačem upoznaju sa merama u organskoj proizvodnji grožđa, problemima i pred...

  (Maj 14, 2017)
 • Dana 14.05.2017. savetodavac Anka Kačarević posetiće udruženje Preliv, mesto Padinska Skela, opština Beograd-Palilula, u periodu od 20:00 do 21:00 časova
  Cilj posete je dogovor sa članovima udruženja oko organizacije manifestacije Prelivački kotlić u okviru Dana polja strnih žita.


  Izvor: PSSS Pad.Skela...

  (Maj 14, 2017)
 • Dana 14.05.2017. savetodavac Goran Pavlović posetiće udruženje Udruženje povrtara Pomoravac, mesto Velika Plana, opština Velika Plana, u periodu od 12:00 do 14:00 časova
  Sastanak sa članovima udruženja sa temom plan proizvodnje u 2017. godini i podsticaji za poljoprivrednu proizvodnju.


  Izvor: PSSS Smederevo...

  (Maj 14, 2017)
 • Dana 13.05.2017. godine, sa početkom u 19:00 održaće se tribina, mesto Knjaževac , opština Knjaževac, Poljoprivredno gazdinstvo Nikolić Nene sa temom:
  1. 19:00 do 20:00 Konkurs za podršku mladim poljoprivrednicima , savetodavac Valentina Aleksić

  Održavanje ove tribine ima za cilj da se mladi poljoprivredni proizvođači upoznaju sa novom merom agrarne politike MPZŽS RS - Konkursom za mlade poljoprivredne proizvođače , detaljima o uslovima , načinu , potreboj dokumentaciji za prijavu na Konkurs , kao i sa rokovima - trajanjem konkursa...

  (Maj 13, 2017)
 • Dana 13.05.2017. savetodavac Ana Đorđević posetiće udruženje Udruženje žena Stamnice "Stamničanke" Petrovac na Mlavi, mesto Petrovac na Mlavi, opština Petrovac na Mlavi, u periodu od 10:00 do 11:00 časova
  Cilj prisustvovanja sasatanku udruženja je tumačenje Pravilnika o podsticajima za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava za nabavku novih mašina i opreme kao i kvalitetnih priplodnih grla za unapređenje primarne poljoprivredne proizvodnje.


  Izvor: PSSS Požarevac...

  (Maj 13, 2017)
 • Dana 13.05.2017. savetodavac Jorgovanka Vlajkovac posetiće udruženje Udruzenje poljoprivrednih proizvođača " Stig" grada Pozarevaca, mesto Požarevac, opština Požarevac - grad, u periodu od 19:00 do 20:30 časova
  Cilj prisustvovanja sasatanku udruženja je tumačenje Pravilnika o podsticajima za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava za nabavku novih mašina i opreme kao i kvalitetnih priplodnih grla za unapređenje primarne poljoprivredne proizvodnje.


  Izvor: PSSS Požarevac...

  (Maj 13, 2017)
 • Dana 13.05.2017. godine, sa početkom u 12:30 održaće se radionica, mesto Lazarevac , opština Kruševac - grad, Gazdinstvo Miletić Zorana sa temom:
  1. 12:30 do 14:30 Proređivanje plodova breskve , savetodavac Radomir Bušatović

  Cilj radionice će biti upoznavanje poljoprivrednih proizvođača sa pravilnim proređivanjem plodova breskve.
  Koordinator: Radomir Bušatović


  Izvor: PSSS Kruševac...

  (Maj 13, 2017)
 • Dana 13.05.2017. savetodavac Eleonora Onć Jovanović posetiće udruženje Poljoprivrednici Pančevačkog rita, mesto Ovča, opština Beograd-Palilula, u periodu od 08:30 do 11:00 časova  Izvor: PSSS Pad.Skela...

  (Maj 13, 2017)
 • Dana 13.05.2017. savetodavac Sandra Miletaković posetiće udruženje Udruženje odgajivača goveda simentalske rase Leskovica, mesto Sezemče, opština Kruševac - grad, u periodu od 09:00 do 10:00 časova
  Cilj posete udruženju će biti prezentacija pravilnika o podsticajima za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednog gazdinstva za nabavku novih mašina, opreme i kvalitetnih priplodnih grla za unapređenje primarne poljoprivredne proizvodnje.


  Izvor: PSSS Kruševac...

  (Maj 13, 2017)
 • Dana 13.05.2017. godine, sa početkom u 10:00 održaće se tribina, mesto Blaževo , opština Brus, Osnovna škola sa temama:
  1. 10:00 do 10:20 Pravilnik za subvencionisanje investicija u primarnu polj.proizvodnju. , savetodavac Zoran Starinac
  2. 10:20 do 10:40 Pravilnik za subvencionisanje investicija u fizičku imovinu polj.gazdinstava za izgradnju i opremanje objekata za unapređenje primarne polj.proizvodnje. , savetodavac Zoran Starinac
  3. 10:40 do 11:00 Pravilnik za diverzifikaciju dohotka kroz podršku mladim poljoprivrednicima , savetodavac...

  (Maj 13, 2017)
 • Dana 13.05.2017. godine, sa početkom u 08:30 održaće se tribina, mesto Slatina , opština Bor, Dom penzionera Slatina sa temom:
  1. 08:30 do 09:30 Osnivanje udruženja i Pravilnici MPZŽS" , savetodavac Dragan Radosavljević

  Savetodavac Dragan Radosavljević će održati tribinu u selu Slatina, opština Bor na teme "Osnivanje udruženja i Pravilnici MPZŽS". Cilj je pomoć poljoprivrednim proizvođačima u osnivanju udruženja odgajivača ovaca i mogućnost iskorišćavanja subvencija MPZŽS.
  Koordinator: Dragan Radosavljević


  Izvor: ...

  (Maj 13, 2017)
 • Dana 12.05.2017. godine, sa početkom u 17:00 održaće se radionica, mesto Zaječar , opština Zaječar - grad, Plastenik Krstić Nenada sa temom:
  1. 17:00 do 18:00 Praktičan prikaz pinciranja (vođenje stabla biljke) paprike u plasteniku , savetodavac Slavica Kodžopeljić

  Cilj radionice je da se poljoprivrednim proizvođačima povrća praktično pokaže pinciranje paprike tj. vođenje stabla biljke u plasteniku, ovim postupkom se svaka biljka formira na dva stabla, time se broj biljaka sa 3 biljke/m2 podiže na 6 biljka/m2 .
  Koordinator: Sl...

  (Maj 12, 2017)
 • Dana 12.05.2017. godine, sa početkom u 09:00 održaće se tribina, mesto Kovačevac , opština Beograd-Mladenovac, Sala DK Kovačevac sa temama:
  1. 09:00 do 10:00 Pravilnik o podsticajima programa za diverzifikaciju dohodka i unapređenje kvaliteta života u ruralnim područjima kroz podršku mladim poljoprivrednim proizvođačima. , savetodavac Predrag Perić
  2. 10:00 do 10:45 Pravilnik o podsticajima za investicije u fizičku imovinu PG za izgradnju i opremanje objekata za unapređenje primarne poljoprivredne proizvodnje. , savetodavac Branislav Rado...

  (Maj 12, 2017)
 • Dana 12.05.2017. savetodavac Vladica Stefanović posetiće udruženje Društvo pčelara Hajduk Veljko, mesto Negotin, opština Negotin, u periodu od 09:00 do 10:30 časova
  Cilj posete" društvo pčelara Hajduk Veljko" je osnivanje regionalne asocijacije (klaster pčelara Timočke Krajine).


  Izvor: PSSS Negotin...

  (Maj 12, 2017)
 • Dana 12.05.2017. savetodavac Suzana Nešković posetiće udruženje Udruzenje poljoprivrednih proizvodjaca Lapovo, mesto Lapovo (varošica), opština Lapovo, u periodu od 11:00 do 11:30 časova
  Poseta clanovima udruzenja radi organizacije rada na sistematskoj kontroli plodnosti zemljista za clanove udruzenja i ostale.


  Izvor: PSSS Kragujevac...

  (Maj 12, 2017)
 • Dana 12.05.2017. godine, sa početkom u 20:00 održaće se tribina, mesto Lukovo , opština Vranje - grad, Osnovna škola sa temama:
  1. 20:00 do 20:30 Pravilnik o podsticajima za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednog gazdinstva za nabavku novih mašina, oprema i kvalitetnih priplodnih grla za unapređenje primarne poljoprivredne proizvodnje , savetodavac Mica Stajić
  2. 20:30 do 21:00 Pravilnik o podsticajima za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednog gazdinstva za nabavku novog traktora , savetodavac Nebojša Mladenović
  3. 21:00 do...

  (Maj 12, 2017)
 • Dana 12.05.2017. godine, sa početkom u 10:00 održaće se tribina, mesto Voljavče , opština Jagodina - grad, Dom kulture sa temom:
  1. 10:00 do 10:30 Podsticaji u biljnoj i stočarskoj proizvodnji , savetodavac Dejan Jocić

  Proizvođači će biti upoznati sa subvencijama u biljnoj i stočarskoj proizvodnji
  Koordinator: Dejan Jocić


  Izvor: PSSS Jagodina...

  (Maj 12, 2017)
 • Dana 12.05.2017. godine, sa početkom u 18:30 održaće se tribina, mesto Krušar , opština Ćuprija, Dom kulture sa temama:
  1. 18:30 do 19:00 Podsticaji prilikom nabavke novih mašina, opreme i kvalitetnih priplodnih grla u 2017. godini. , savetodavac Dragan Jakovljević
  2. 19:00 do 19:30 Podsticaji prilikom podizanja višegodišnjih zasada , savetodavac Igor Andrejić

  CILJ tribine je predstavljanje aktuelnih podsticaja MPZŽS okupljenim poljoprivrednim proizvođačima.
  Koordinator: Igor Andrejić


  Izvor: PSSS Jagodina...

  (Maj 12, 2017)
 • Dana 12.05.2017. godine, sa početkom u 11:00 održaće se radionica, mesto Ozrem , opština Gornji Milanovac, Prostorije Doma kulture sa temom:
  1. 11:00 do 11:30 Podsticaji iz oblasti stočarstva , savetodavac Ljiljana Ćurčić

  Upoznavanje proizvođača sa aktueunim podsticajima iz oblasti stočarstva.
  Koordinator: Ljiljana Ćurčić


  Izvor: PSSS Čačak...

  (Maj 12, 2017)
 • Dana 12.05.2017. savetodavac Aleksandar Mitic posetiće udruženje Udruženje vinogradara i voćara - Vlasotince, mesto Vlasotince, opština Vlasotince, u periodu od 11:00 do 12:00 časova
  Cilj sastanka sa članovima udruženja biće da se prisutnim članovima predstave aktuelni podsticaji MPZŽS za 2017. godinu. Koordinator: Mitić Aleksandar


  Izvor: PSSS Leskovac...

  (Maj 12, 2017)
 • Dana 12.05.2017. godine, sa početkom u 12:00 održaće se predavanje, mesto Vladičin Han , opština Vladičin Han, Opština Vladičin Han sa temama:
  1. 12:00 do 12:30 Bolesti, štetočine i korovi u Malini i njihovo suzbijanje , savetodavac Mica Stajić
  2. 12:30 do 13:00 Agrotehničke i pomotehničke mere u zasadima Maline u toku perioda vegetacije , savetodavac Nebojša Mladenović

  Cilj Predavanja ja upoznavanje poljoprivrednih proizvođača sa Agrotehničkim i pomotehničkim mera u zasadima Maline u toku perioda vegetacije, kao i sa Bolestim...

  (Maj 12, 2017)
 • Dana 12.05.2017. savetodavac Violeta Petrović Luković posetiće udruženje Šumadijske borovnice, mesto Kragujevac, opština Kragujevac - grad, u periodu od 18:30 do 19:00 časova
  Osnovna tema sastanka Udruženja je priprema dokumenata za implementaciju GAP.


  Izvor: PSSS Kragujevac...

  (Maj 12, 2017)
 • Dana 12.05.2017. godine, sa početkom u 11:00 održaće se radionica, mesto Bobovište , opština Aleksinac, Poljoprivredno gazdinstvo Golubović Radice sa temom:
  1. 11:00 do 11:45 Identifikacija štetnih organizama u rasadu paprike , savetodavac Dušan Stojanović


  Koordinator: Dušan Stojanović


  Izvor: PSSS Niš...

  (Maj 12, 2017)
 • Dana 12.05.2017. savetodavac Zoran Milosavljević posetiće udruženje Majka Devet Jugovića, mesto Zvečan, opština Zvečan, u periodu od 08:30 do 09:30 časova
  Cilj obilaska su sagledavanje aktuelnih radova u primarnu poljoprivrednu proizvodnju,preporuke i saveti.


  Izvor: PSSS K.Mitrovica...

  (Maj 12, 2017)
 • Dana 12.05.2017. savetodavac Dragana Jelić posetiće udruženje Agencija ; Mat ;, mesto Toponica, opština Knić, u periodu od 13:00 do 14:00 časova
  Cilj posete udruženja je upoznavanje poljoprivrednih proizvođača sa Pravilnikom o podsticajima prilikom kupovine novih priključnih mašina i priplodne stoke.


  Izvor: PSSS Kragujevac...

  (Maj 12, 2017)
 • Dana 12.05.2017. godine, sa početkom u 11:00 održaće se tribina, mesto Veliko Krčmare , opština Rača, Dom kulture u Velikim Krčmarima sa temom:
  1. 11:00 do 11:45 Podsticaji MPZŽS za mlade poljoprivredne proizvođače , savetodavac Ljiljana Vuksanović


  Koordinator: Ljiljana Vuksanović


  Izvor: PSSS Kragujevac...

  (Maj 12, 2017)
 • OTKAZUJE SE radionica, zakazana za 12.05.2017. sa početkom u 11:00, mesto Ozrem, opština Gornji Milanovac,Prostorije Doma kulture
  Zbog pogrešnog odabira vrste događaja Koordinator: Ljiljana Ćurčić


  Izvor: PSSS Čačak...

  (Maj 12, 2017)
 • Dana 12.05.2017. godine, sa početkom u 17:00 održaće se predavanje, mesto Trnava , opština Čačak - grad, Sala mesne zajednice Trnava Opština Čačak sa temama:
  1. 17:00 do 17:30 Higijena u primarnoj proizvodnji sitnog voća , savetodavac Vesna Nišavić-Veljković
  2. 17:30 do 18:00 Pravilan izbor sadnog materijala i pomotehničke mere u zasadu maline , savetodavac Snežana Dragićević-Filipović

  Zainteresovani poljoprivredni proizvođači će imati priliku da čuju o higijeni u primarnoj proizvodnji sitnog voća i o pravilnom izboru sad...

  (Maj 12, 2017)
 • OTKAZUJE SE predavanje, zakazana za 12.05.2017. sa početkom u 17:00, mesto Trnava, opština Čačak - grad,Sala Mesne zajednice Trnava Opština Čačak
  Otkazuje se najavljeno predavanje zbog pogrešnog unosa predavača. Koordinator: Snežana Dragićević-Filipović


  Izvor: PSSS Čačak...

  (Maj 12, 2017)
 • Dana 12.05.2017. godine, sa početkom u 17:00 održaće se predavanje, mesto Trnava , opština Čačak - grad, Sala Mesne zajednice Trnava Opština Čačak sa temom:
  1. 17:00 do 17:30 Higijena u primarnoj proizvodnji sitnog voća , savetodavac Vesna Nišavić-Veljković

  Poljoprivredni proizvođači će imati priliku da čuju o higijeni u primarnoj proizvodnji sitnog voća i o pravilnom izboru sadnog materijala i pomotehničkim merama u zasadima maline.
  Koordinator: Snežana Dragićević-Filipović


  Izvor: PSSS Čačak...

  (Maj 12, 2017)
 • Dana 12.05.2017. godine, sa početkom u 12:00 održaće se tribina, mesto Makovište , opština Kosjerić, MZ Makovište sa temom:
  1. 12:00 do 12:45 Aktuelne mere agrarne politike , savetodavac Bojana Nešić


  Koordinator: Bojana Nešić


  Izvor: PSSS Užice...

  (Maj 12, 2017)
 • Dana 12.05.2017. godine, sa početkom u 13:00 održaće se tribina, mesto Lozanj , opština Gornji Milanovac, Prostorije M.Z. u Loznju sa temom:
  1. 13:00 do 13:30 Podsticaji za mlade poljoprivredne proizvođače , savetodavac Vesna Nišavić-Veljković

  Cilj tribine je upoznavanje poljoprivrednih proizvođača sa podsticajima za mlade poljoprivredne proizvođače, kao i drugim aktuelnim podsticajima MPZŽS u 2017. god.
  Koordinator: Vesna Nišavić-Veljković


  Izvor: PSSS Čačak...

  (Maj 12, 2017)
 • Dana 12.05.2017. godine, sa početkom u 20:00 održaće se tribina, mesto Kragujevac , opština Kragujevac - grad, Mesna zajednica Koricani sa temama:
  1. 20:00 do 20:20 Podsticaji u vocarstvu za 2017. godinu , savetodavac Goran Varjačić
  2. 20:20 do 20:40 Podsticaji u stocarstvu za 2017. godinu , savetodavac Miraš Zagrađanin
  3. 20:40 do 21:00 Podsticaji za ratarstvo u 2017. godini , savetodavac Marko Veljković

  Tribina se organizuje u cilju da se poljoprivredni proizvodjaci upoznaju sa aktuelnim merama i podsticajima ministarstva poljopri...

  (Maj 12, 2017)
 • Dana 12.05.2017. godine, sa početkom u 10:00 održaće se tribina, mesto Banjevac , opština Krupanj, Etno kuća ,,Cvetinović" sa temom:
  1. 10:00 do 10:45 Pravilnik o podsticajima za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednog gazdinstva za nabavku novih mašina, opreme i kvalitetnih priplodnih grla za unapređenje primarne poljoprivredne proizvodnje , savetodavac Milica Popadić

  Cilj tribine je da se poljoprivredni proizvođači upoznaju sa novim Pravilnikom o podsticajima za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava za nabavk...

  (Maj 12, 2017)
 • Dana 12.05.2017. godine, sa početkom u 11:00 održaće se tribina, mesto Ozrem , opština Gornji Milanovac, Prostorije Doma kulture sa temom:
  1. 11:00 do 11:30 Podsticaji iz oblasti stočarstva , savetodavac Ljiljana Ćurčić

  Upoznavanje poljoprivtrdnih proiuzvođača sa aktuelnim podsticajima iz oblasti stočarstva.
  Koordinator: Ljiljana Ćurčić


  Izvor: PSSS Čačak...

  (Maj 12, 2017)
 • Dana 12.05.2017. savetodavac Smail Ejupović posetiće udruženje "Uvor", mesto Glogovik, opština Tutin, u periodu od 09:00 do 10:00 časova
  Cilj sastanka sa članovima udruženja je tumačenje pravilnika i načina apliciranja za subvencije mpzžs u 2017 godini.


  Izvor: PSSS Novi Pazar...

  (Maj 12, 2017)
 • Dana 12.05.2017. godine, sa početkom u 11:00 održaće se predavanje, mesto Makovište , opština Kosjerić, Prostorije Mesne zajednice Makovište sa temama:
  1. 11:00 do 11:30 " Pravilno uzorkovanje zemljišta i đubrenje nakon urađene analize" , savetodavac Ljubodrag Pantelić
  2. 11:35 do 12:05 " Sanacija maline nakon oštećenja od grada" , eksterni predavač Milenko Gavrilović


  Koordinator: Ljubodrag Pantelić


  Izvor: PSSS Užice...

  (Maj 12, 2017)
 • Dana 12.05.2017. godine, sa početkom u 19:00 održaće se predavanje, mesto Donji Dobrić , opština Loznica - grad, Osnovna škola sa temama:
  1. 19:00 do 19:30 Porez na dodatu vrednost i penzijsko invalidsko osiguranje poljoprivrednika , savetodavac Živko Stefanović
  2. 19:30 do 20:00 Zaštita soje od korova , savetodavac Radmila Ćalić

  Cilj predavanja je upoznavanje poljoprivrednih proizvođača sa temama iz agroekonomije i zaštite bilja.
  Koordinator: Živko Stefanović


  Izvor: PSSS Loznica...

  (Maj 12, 2017)
 • Dana 12.05.2017. savetodavac Gordana Jovanović posetiće udruženje Udruženje polj. proizvođača Južna Morava, mesto Donje Krajince, opština Leskovac - grad, u periodu od 09:00 do 09:30 časova
  Cilj sastanka sa članovima udruženja biće da se prisutnim članovima predstave instrukcije vezano za izvoz povrća za Rusku Federaciju i Belorusiju. Koordinator: mr Gordana Jovanović


  Izvor: PSSS Leskovac...

  (Maj 12, 2017)
 • Dana 12.05.2017. godine, sa početkom u 11:00 održaće se tribina, mesto Lebane , opština Lebane, Zgrada Komiteta, odeljenje za poljoprivredu opštine Lebane sa temama:
  1. 11:00 do 11:30 Uredba o uredjenju i korišćenju poljoprivrednog zemljišta , savetodavac Boban Stanković
  2. 11:30 do 12:00 Važeći Pravilnici Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine , savetodavac Gordana Jovanović

  Cilj tribine jeste da se proizvodjačima ukaže na značaj sistematske kontrole plodnosti zemljišta, i tumačenje važećih pravilnika Minista...

  (Maj 12, 2017)
 • Dana 12.05.2017. godine, sa početkom u 11:00 održaće se predavanje, mesto Bajina Bašta , opština Bajina Bašta, Bajina Bašta-sala Opštine sa temama:
  1. 11:00 do 11:30 Povećanje kvaliteta mleka primenom dobre higijenske prakse na poljoprivrednim gazdinstvima" , savetodavac Nebojša Đurić
  2. 11:35 do 12:05 Agrotehnika u zasadima maline , savetodavac Snežana Janjić


  Koordinator: Nebojša Đurić


  Izvor: PSSS Užice...

  (Maj 12, 2017)
 • Dana 12.05.2017. godine, sa početkom u 08:30 održaće se predavanje, mesto Ljutice , opština Požega, Selo Ljutice- Mesna zajednica sa temama:
  1. 08:30 do 09:00 Povećanje kvaliteta mleka primenom dobre higijenske prakse na poljoprivrednim gazdinstvima" , savetodavac Nebojša Đurić
  2. 09:05 do 09:35 Agrotehnika u zasadima maline , savetodavac Snežana Janjić


  Koordinator: Nebojša Đurić


  Izvor: PSSS Užice...

  (Maj 12, 2017)
 • Dana 12.05.2017. godine, sa početkom u 10:00 održaće se tribina, mesto Rača , opština Rača, Poljoprivredna apoteka DS Trend sa temom:
  1. 10:00 do 11:00 Pravilnici o podsticajima MPZŽS za mlade proizvođače , savetodavac Dragana Jelić


  Koordinator: Dragana Jelić


  Izvor: PSSS Kragujevac...

  (Maj 12, 2017)
 • Dana 12.05.2017. godine, sa početkom u 13:45 održaće se predavanje, mesto Žabren , opština Sjenica, Prostorije Osnovne škole - Bratstvo Jedinstvo sa temama:
  1. 13:45 do 14:30 Higijena muže krava , savetodavac Safet Vesnić
  2. 14:30 do 15:15 Organska proizvodnja u voćarstvu , savetodavac Silvija Hodžić

  Cilj predavanja je da se prisutni poljoprivrednici upoznaju sa sledećim temama: Higijena muže krava i Organska proizvodnja u voćarstvu.
  Koordinator: Safet Vesnić


  Izvor: PSSS Novi Pazar...

  (Maj 12, 2017)
 • Dana 12.05.2017. godine, sa početkom u 11:00 održaće se tribina, mesto Gojna Gora , opština Gornji Milanovac, Na gazdinstvu Jaćimović Nedeljka sa temom:
  1. 11:00 do 11:30 Aktuelni pravilnici u poljoprivredi za 2017,godinu , savetodavac Biljana Janjic

  Upoznavanje poljoprivrednih proizvođača sa aktuelnim merama agrarne politike u 2017.godini
  Koordinator: Biljana Janjic


  Izvor: PSSS Čačak...

  (Maj 12, 2017)
 • Dana 12.05.2017. savetodavac Jelena Stojiljković posetiće udruženje Udruženje polj. proizvođača Južna Morava, mesto Donje Krajince, opština Leskovac - grad, u periodu od 09:35 do 10:10 časova
  Cilj sastanka sa članovima udruženja biće da se prisutnim članovima pojasne aktuelni podsticaji MPZŽS u 2017. godini. Koordinator: Jelena Stojiljković


  Izvor: PSSS Leskovac...

  (Maj 12, 2017)
 • Dana 11.05.2017. godine, sa početkom u 12:00 održaće se radionica, mesto Drenovac , opština Paraćin, Gazdinstvo Radosavljević Radosava sa temom:
  1. 12:00 do 13:30 Praktični prikaz vizuelnog pregleda kruške na prisustvo štetočina i bolesti , savetodavac Ljiljana Jeremić

  Cilj radionice je upoznati poljoprivredne proizvođače sa načinom vizuelnih pregleda kruške na prisustvo štetočina(Cacopsylla piri i drugih) i patogena prvenstveno Erwinia amylovora i upoznati ih sa merama zaštite .
  Koordinator: Ljiljana Jeremić


  Izvor: <...

  (Maj 11, 2017)
 • OTKAZUJE SE predavanje, zakazana za 11.05.2017. sa početkom u 10:00, mesto Guberevci, opština Lučani,Sala Doma Kulture
  Loš odziv poljoprivrednih proizvođača Koordinator: Radovan Ševarlić


  Izvor: PSSS Čačak...

  (Maj 11, 2017)
 • Dana 11.05.2017. godine, sa početkom u 14:00 održaće se tribina, mesto Prilužje , opština Vučitrn, Sala SO sa temom:
  1. 14:00 do 14:45 Pravilnici za podsticaje u 2017 godini , savetodavac Zoran Milosavljević

  Upoznavanje poljoprivrednih proizvođača sa podsticajima u poljoprivredi,uslovima konkurisanja,potrebnoj dokumentaciji,rokovima i prednostima korišćenja koje sadrže pravilnici namenjeni za 2017 godinu.
  Koordinator: Zoran Milosavljević


  Izvor: PSSS K.Mitrovica...

  (Maj 11, 2017)
 • Dana 11.05.2017. godine, sa početkom u 18:30 održaće se tribina, mesto Mala Jasikova , opština Zaječar - grad, Gazdinstvo Joković Budimira sa temom:
  1. 18:30 do 19:00 Pravilnik o podsticajima za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednog gazdinstva za nabavku novih mašina, opreme i kvalitetnih priplodnih grla za unapređenje primarne poljoprivredne proizvodnje , savetodavac Duško Jovanović

  Cilj tribine je da se poljoprivredni proizvođači upoznaju sa novim pravilnikom o podsticajima za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednog gazd...

  (Maj 11, 2017)
 • Dana 11.05.2017. godine, sa početkom u 10:00 održaće se predavanje, mesto Boljevac , opština Boljevac, Sala lokalne samouprave sa temama:
  1. 10:00 do 10:30 Izbor terena za podizanje voćnih zasada , savetodavac Duško Jovanović
  2. 10:30 do 11:00 Bezbedna primena pesticida , savetodavac Slavica Dželatović

  Cilj održavanja predavanja je da se prisutni proizvođači upoznaju sa pravilnim izborom terena za podizanje voćnih zasada i bezbednom primenom pesticida.
  Koordinator: Duško Jovanović


  Izvor: PSSS Zaječar...

  (Maj 11, 2017)
 • Dana 11.05.2017. godine, sa početkom u 10:00 održaće se tribina, mesto Brus , opština Brus, Prostorije opštine Brus -sala za sednice sa temama:
  1. 10:00 do 10:30 Pravilnik o podsticajima PG za nabavku novih mašina , opreme i kvalitetnih priplodnih grla za unapređenje primarne poljo. proizvodnje , savetodavac Radojka Nikolić
  2. 10:30 do 11:00 Pravilnik o podsticajima programima za diversifikaciju dohotka i unapređenje kvaliteta života u ruralnim područjima kroz podršku mladim poljoprivrednicima , savetodavac Boban Rosić

  Cilj Ttibine...

  (Maj 11, 2017)
 • Dana 11.05.2017. godine, sa početkom u 11:00 održaće se radionica, mesto Grošnica , opština Kragujevac - grad, Gazdinstvo Stojičić Jovana sa temom:
  1. 11:00 do 11:45 Postavljanje naslona i žice za rodne grane kod maline , savetodavac Biljana Milosavljević


  Koordinator: Biljana Milosavljević


  Izvor: PSSS Kragujevac...

  (Maj 11, 2017)
 • Dana 11.05.2017. godine, sa početkom u 20:00 održaće se tribina, mesto Toponica , opština Knić, Ugostiteljski objekat Aleksandar sa temama:
  1. 20:00 do 20:20 Podsticaji u stocarstvu , savetodavac Miraš Zagrađanin
  2. 20:20 do 20:40 Podsticaji u vocarstvu , savetodavac Goran Varjačić
  3. 20:40 do 21:00 Podsticaji za mehanizaciju , savetodavac Marko Veljković

  Tribina se organizuje u cilju da se poljoprivredni proizvodjaci upoznaju sa aktuelnim merama i podsticajima ministarstva poljoprivede.
  Koordinator: Miraš Zagrađanin

  <...

  (Maj 11, 2017)
 • Dana 11.05.2017. godine, sa početkom u 10:00 održaće se predavanje, mesto Guberevci , opština Lučani, Sala Doma Kulture sa temama:
  1. 10:00 do 10:30 Program ruralnog razvoja u Republici Srbiji , savetodavac Radovan Ševarlić
  2. 10:30 do 11:00 Plodnost zemljišta , savetodavac Snežana Dragićević-Filipović

  Cilj predavanja je edukacija poljoprivednika o značaju analize i održavanja plodnosti obradivog poljoprivrednog zemljišta, kao i o značaju i zakonskim odredbama koje se odnose na ruralni razvoj.
  Koordinator: Radovan Ševarlić

  (Maj 11, 2017)
 • Dana 11.05.2017. godine, sa početkom u 17:00 održaće se predavanje, mesto Kuršumlija , opština Kuršumlija, Osnovna škola Drinka Pavlović sa temama:
  1. 17:00 do 17:30 IPARD - investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava , savetodavac Snežana Jović
  2. 17:30 do 18:00 Koraci za osnivanje zadruge , savetodavac Duška Petrović

  Cilj predavanja je edukacija poljoprivednika o značaju i prednostima osnivanja poljoprivrednih zadruga, kao i o značaju IPARD programa za poljoprivredna gazdinstva u Srbiji.
  Koordinator: Snežana Jo...

  (Maj 11, 2017)
 • Dana 11.05.2017. godine, sa početkom u 09:00 održaće se radionica, mesto Stajkovce , opština Vlasotince, Gazdinstvo Petrović Dragana sa temom:
  1. 09:00 do 10:00 Način pregelda kupusa i ostalih povrtarskih kultura radi utvrdjivanja prisustva kaliformijskog tripsa. , savetodavac Gordana Jovanović

  Cilj održavanja radionice je praktičan prikaz načina pregleda kupusa i ostalih povrtarskih kultura radi utvrdjivanja prisustva karantinske štetočine kaliformijskog tripsa .
  Koordinator: Gordana Jovanović


  Izvor: PSSS Leskovac...

  (Maj 11, 2017)
 • Dana 11.05.2017. godine, sa početkom u 09:30 održaće se radionica, mesto Stajkovce , opština Vlasotince, Gazdinstvo Jović Ivice sa temom:
  1. 09:30 do 10:30 Praktičan pregled kupusa na prisustvo štetočina i bolesti , savetodavac Mirjana Petrović

  Cilj održavanja radionice je praktičan pregled kupusa na prisustvo štetočina i bolesti, pakovanje kupusa u odgovarajuću ambalažu i vođenje knjige tretiranja kao uslov tokom plasmana robe na tržište.
  Koordinator: Mirjana Petrović


  Izvor: PSSS Leskovac...

  (Maj 11, 2017)
 • Dana 11.05.2017. godine, sa početkom u 19:30 održaće se tribina, mesto Panevlje , opština Vranje - grad, Osnovna škola sa temama:
  1. 19:30 do 20:00 Pravilnik o podsticajima za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednog gazdinstva za izgradnju i opremanje objekata za unapređenje primarne poljoprivredne proizvodnje. , savetodavac Nada Lazović - Đoković
  2. 20:00 do 20:30 Podsticaji za kvalitetna priplodna grla , savetodavac Srđan Zafirović


  Koordinator: Nada Lazović - Đoković


  Izvor: PSSS Vranje...

  (Maj 11, 2017)
 • Dana 11.05.2017. godine, sa početkom u 20:00 održaće se tribina, mesto Mozgovo , opština Aleksinac, Dom kulture sa temama:
  1. 20:00 do 20:30 Pravilnik o investicijama u fizičku imovinu poljoprivrednog gazdinstva za nabavku novih mašina, opreme i kvalitetnih priplodnih grla. , savetodavac Miljan Milojić
  2. 20:30 do 21:00 Pravilnik o podsticajima za diverzifikaciju dohotka i unapređenje kvaliteta života u ruralnim područjima kroz podršku mladim poljoprivrednicima , savetodavac Srećko Vukašinović
  3. 21:00 do 21:30 Pravilnik o podsticajima...

  (Maj 11, 2017)
 • Dana 11.05.2017. godine, sa početkom u 11:00 održaće se radionica, mesto Batušinac , opština Merošina, poljoprivredno gazdinstvo Gorana Milenkovića sa temom:
  1. 11:00 do 11:45 Praktičan prikaz praćenja brojnosti moljca paradajza feromonskim klopkama u zatvorenom prostoru , savetodavac Dušan Stojanović


  Koordinator: Dušan Stojanović


  Izvor: PSSS Niš...

  (Maj 11, 2017)
 • Dana 11.05.2017. savetodavac Jovan Milinković posetiće udruženje Udruženje vinograda i vinogradara "Gradina", mesto Mrčić, opština Valjevo - grad, u periodu od 12:00 do 13:00 časova
  Članovima Udruženja biće protumačen Pravilnik vezan za nabavku nove mehanizacije i opreme u biljnoj proizvodnji u 2017. god.-sadržaj pravilnika,potrebna dokumentacija maksimalni iznosi sredstava.


  Izvor: PSSS Valjevo...

  (Maj 11, 2017)
 • Dana 11.05.2017. godine, sa početkom u 10:30 održaće se tribina, mesto Donje Krnjino , opština Babušnica, Gazdinstvo Jelenković Vitomira sa temom:
  1. 10:30 do 11:00 Pravilnik o podsticajima za diverzifikaciju dohotka i unapređenje kvaliteta života u ruralnim područjima kroz podršku mladim poljoprivrednicima , savetodavac Olivera Gavrilović

  Cilj održavanja tribine je da se proivođačima protumači aktuelni Pravilnik.
  Koordinator: Olivera Gavrilović


  Izvor: PSSS Pirot...

  (Maj 11, 2017)
 • Dana 11.05.2017. savetodavac Svetlana Jerinić posetiće udruženje Udruženje proizvođača mleka "Kravica", mesto Mionica (varošica), opština Mionica, u periodu od 09:00 do 10:00 časova
  Tokom posete udruženju biće pružene informacije o uslovima i načinima korišćenja podsticajnih sredstava za mlada gazdinstva.


  Izvor: PSSS Valjevo...

  (Maj 11, 2017)
 • Dana 11.05.2017. godine, sa početkom u 11:00 održaće se radionica, mesto Gorčinci , opština Babušnica, Gazdinstvo Zlatković Vijoletice sa temom:
  1. 11:00 do 12:00 Praktičan prikaz pravilnog uklanjanja izdanaka u zasadu maline , savetodavac Mimica Kostić-Đorđević

  Cilj održavanja radionice je da se poljoprivrednim proizvođačima prikaže pravilno uklanjanje mladih izdanaka kao obavezne mere nege u zasadu maline.
  Koordinator: Mimica Kostić-Đorđević


  Izvor: PSSS Pirot...

  (Maj 11, 2017)
 • Dana 11.05.2017. godine, sa početkom u 19:30 održaće se tribina, mesto Meševo , opština Kruševac - grad, Na gazdinstvu Milosavljević Duške sa temom:
  1. 19:30 do 20:10 Prezentacija aktuelnih pravilnika za subvencionisanje poljoprivredne proizvodnje , savetodavac Živomir Nikolić

  Cilj tribine je da se poljoprivredni proizvođači upoznaju sa najnovijim pravilnicima o subvencijama u poljoprivrednoj proizvodnji.
  Koordinator: Živomir Nikolić


  Izvor: PSSS Kruševac...

  (Maj 11, 2017)
 • Dana 11.05.2017. godine, sa početkom u 12:00 održaće se predavanje, mesto Dren , opština Zubin Potok, Seoska sala sa temama:
  1. 12:00 do 12:30 Ishrana krava , savetodavac Kosovka Jakšić
  2. 12:30 do 13:00 Zaštita povrća od bolesti , savetodavac Siniša Nedeljković

  Cilj predavanja je upoznavanje poljoprivrednih proizvođača sa pravilnom ishranom krava, kao i merama zaštite povrća od bolesti.
  Koordinator: Kosovka Jakšić


  Izvor: PSSS K.Mitrovica...

  (Maj 11, 2017)
 • Dana 10.05.2017. godine, sa početkom u 19:00 održaće se predavanje, mesto Metriš , opština Zaječar - grad, Sala mesne kancelarije sa temama:
  1. 19:00 do 19:30 Proizvodnja voćnih rakija , savetodavac Duško Jovanović
  2. 19:30 do 20:00 Agrotehničke mere održavanja plodnosti zemljišta. , savetodavac Slavica Kodžopeljić

  Cilj održavanja predavanja je da se poljoprivredni proizvođači upoznaju sa pravilnom tehnologijom proizvodnje voćnih rakija, kao i agrotehničkim merama održavanja plodnosti zemljišta.
  Koordinator: Duško Jovanović


  (Maj 10, 2017)
 • Dana 10.05.2017. godine, sa početkom u 10:30 održaće se obilazak ogledne farme, mesto Melaje , opština Tutin, sa temom:
  1. 10:30 do 11:30 Primeri dobre poljoprivredne prakse , savetodavac Safet Vesnić

  Cilj posete oglednoj farmi je upoznavanje farmera sa - Primerima dobre poljoprivredne prakse na gazdinstvu.
  Koordinator: Safet Vesnić


  Izvor: PSSS Novi Pazar...

  (Maj 10, 2017)
 • Dana 10.05.2017. godine, sa početkom u 11:00 održaće se predavanje, mesto Prilužje , opština Vučitrn, Dom kulture sa temama:
  1. 11:00 do 11:30 Organska proizvodnja maline , savetodavac Ljiljana Gvozdić
  2. 11:30 do 12:00 Ključne tačke u proizvodnji tovnih pilića , savetodavac Kosovka Jakšić

  Cilj održavanja predavanja je upoznavanje poljoprivrednih proizvođača sa organskom proizvodnjom maline (preduslovima, izborom lokacije, sadnog materijala, agromerama idr.), kao i sa svim ključnim tačkama u proizvodnji tovnih pilića.
  Koordi...

  (Maj 10, 2017)
 • Dana 10.05.2017. godine, sa početkom u 20:00 održaće se predavanje, mesto Manjak , opština Vladičin Han, Osnovna škola sa temama:
  1. 20:00 do 20:30 Nega zasada maline u rodu u periodu vegetacije. , savetodavac Suzana Jerkić
  2. 20:30 do 21:00 Zaštita maline od bolesti i štetočina , savetodavac Dejan Mujakić


  Koordinator: Suzana Jerkić


  Izvor: PSSS Vranje...

  (Maj 10, 2017)
 • Dana 10.05.2017. godine, sa početkom u 08:15 održaće se radionica, mesto Dugojnica , opština Surdulica, polj.gaz .Marković Rade sa temom:
  1. 08:15 do 09:45 Praktičan prikaz pravilnog i pravovremenog uklanjanja prvih serija mladih izdanaka u zasadu maline. , savetodavac Suzana Jerkić

  Cilj radionice:Praktičan prikaz pravilnog i pravovremenog uklanjanja prvih serija mladih izdanaka u zasadu maline.
  Koordinator: Suzana Jerkić


  Izvor: PSSS Vranje...

  (Maj 10, 2017)
 • Dana 10.05.2017. godine, sa početkom u 11:00 održaće se predavanje, mesto Prilužje , opština Vučitrn, Dom kulture sa temom:
  1. 11:00 do 11:30 Organska proizvodnja maline , savetodavac Ljiljana Gvozdić


  Koordinator: Ljiljana Gvozdić


  Izvor: PSSS K.Mitrovica...

  (Maj 10, 2017)
 • OTKAZUJE SE predavanje, zakazana za 10.05.2017. sa početkom u 11:00, mesto Prilužje, opština Vučitrn,Dom kulture
  Najavljeno predavanje se otkazuje iz tehničkih razloga. Koordinator: Ljiljana Gvozdić


  Izvor: PSSS K.Mitrovica...

  (Maj 10, 2017)
 • Dana 10.05.2017. godine, sa početkom u 13:00 održaće se tribina, mesto Tabakovac , opština Zaječar - grad, Gazdinstvo Firulović Nebojše sa temom:
  1. 13:00 do 13:40 Pravilnik o podsticajima za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednog gazdinstva za nabavku novih mašina, opreme i kvalitetnih priplodnih grla za unapređenje primarne poljoprivredne proizvodnje , savetodavac Duško Jovanović

  Cilj tribine je da se poljoprivredni proizvođači upoznaju sa novim pravilnikom o podsticajima za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednog gazdin...

  (Maj 10, 2017)
 • Dana 10.05.2017. godine, sa početkom u 08:30 održaće se radionica, mesto Žitorađe , opština Vladičin Han, poljoprivredno gazdinstvo Kostić Gorana sa temom:
  1. 08:30 do 10:00 Praktičan prikaz terenske kontrole kiselosti zemljišta u zasadu maline (ručnim pH metrom) , savetodavac Nebojša Mladenović

  Cilj radionice: Praktičan prikaz terenske kontrole kiselosti zemljišta u zasadu maline (ručnim pH metrom) radi njenog održavanja u optimalnim granicama za uspešno gajenje maline, kao i uvođenje u praksu redovne kontrole kiselosti zemljišta...

  (Maj 10, 2017)
 • Dana 10.05.2017. godine, sa početkom u 10:30 održaće se radionica, mesto Planinica , opština Zaječar - grad, Gazdinstvo Sibinović Živorada sa temom:
  1. 10:30 do 11:30 Praktičan prikaz rane zelene rezidbe oblačinske višnje , savetodavac Duško Jovanović

  Cilj radionice je da se prisutnim proizvođačima pokaže pravilna rana zelena rezidba oblačinske višnje kod mladih voćnjaka.
  Koordinator: Duško Jovanović


  Izvor: PSSS Zaječar...

  (Maj 10, 2017)
 • Dana 10.05.2017. godine, sa početkom u 19:00 održaće se tribina, mesto Ribare , opština Kruševac - grad, Gazdinstvo Milosavljević Bratislava sa temom:
  1. 19:00 do 20:00 Pravilnici za posticaje iz poljoprivredne proizvodnje u 2017 godini , savetodavac Dragan Gunjak

  Cilj ove tribine je upoznavanje poljoprivrednih proizvođača sa subvencijama iz poljoprivredne proizvodnje u 2017 godini.
  Koordinator: Dragan Gunjak


  Izvor: PSSS Kruševac...

  (Maj 10, 2017)
 • Dana 10.05.2017. savetodavac Mica Stajić posetiće udruženje Udruženje voćara "Vlasinski voćni ukus ", mesto Surdulica, opština Surdulica, u periodu od 08:30 do 10:00 časova
  Teme sastanka : 1. Pravilan izbor i norme primene preparata za tretiranje voćaka; 2. Prezentovanje Pravilnika o podsticajima za investicije u poljoprivredi za unapređenje konkurentnosti i dostizanja standarda kvaliteta kroz podršku u primarnu poljoprivrednu proizvodnju.


  Izvor: PSSS Vranje...

  (Maj 10, 2017)
 • Dana 10.05.2017. godine, sa početkom u 10:00 održaće se radionica, mesto Mojković , opština Krupanj, Malinjak na gazdinstvu Mrkonjić Dragice sa temom:
  1. 10:00 do 10:45 Zaštita maline pred cvetanje i postavljanje klopki za D.suzukii , savetodavac Radmila Ćalić

  Cilj radionice je da se poljoprivredni proizvođači upoznaju sa adekvatnim merama zaštite maline u cvetanju i precvetavanju. Pored toga pokazno će se obaviti postavljanje lovnih klopki u zasadu radi praćenja pojave D.suzukii.
  Koordinator: Radmila Ćalić


  Izvor: PSSS Lozn...


  (Maj 10, 2017)
 • Dana 10.05.2017. savetodavac Svetlana Zlatarić posetiće udruženje Udruženje mačvanskih ovčara Belo jagnje, mesto Bogatić, opština Bogatić, u periodu od 08:30 do 09:30 časova
  Tema sastanka je Prezentacija novih pravilnika MPZŽS


  Izvor: PSSS Šabac...

  (Maj 10, 2017)
 • Dana 10.05.2017. godine, sa početkom u 10:00 održaće se tribina, mesto Kraljevo , opština Kraljevo - grad, Prostorije PSSS Kraljevo sa temama:
  1. 10:00 do 10:30 Pravilnik o podsticajima za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednog gazdinstva za nabavku novih mašina, opreme i kvalitetnih priplodnih grla za unapređenje primarne poljoprivredne proizvodnje , savetodavac Ljiljana Nerandžić
  2. 10:30 do 11:00 Uredba o utvrđivanju programa izvođenja radova na zaštiti, uređenju i korišćenju poljoprivrednog zemljišta za 2017. godinu , savetoda...

  (Maj 10, 2017)
 • Dana 10.05.2017. godine, sa početkom u 11:00 održaće se predavanje, mesto Gornja Crnuća , opština Gornji Milanovac, Dom u Gornjoj Crnući sa temama:
  1. 11:00 do 11:30 Ruralni razvoj u Republici Srbiji u 2017.godini , savetodavac Biljana Janjic
  2. 11:30 do 12:00 Sistemska kontrola plodnosti zemljišta , savetodavac Borko Ivanović

  Cilj predavanja je upoznati poljoprivredne proizvođače sa merama agrarne politike i ruralnom razvoju u Republici Srbiji u 2017 godini kao i upoznati poljoprivredne proizvođače o značaju sistemske kontrole plo...

  (Maj 10, 2017)
 • Dana 10.05.2017. godine, sa početkom u 10:00 održaće se radionica, mesto Kosančić , opština Bojnik, Gazdinstvo Milenković Božidara sa temom:
  1. 10:00 do 11:00 Praktičan prikaz pregleda zasada kupine na prisustvo štetnih organizama , savetodavac Bojana Karapandžić

  Cilj radionice je da se pregledom biljaka utvrdi prisustvo štetnih organizama, da se obuče proizvođači da prepoznaju simptome bolesti i štetočine u zasadu kupine, i da se preporuče odgovarajuće mere zaštite.
  Koordinator: Bojana Karapandžić


  Izvor: PSSS...

  (Maj 10, 2017)
 • Dana 10.05.2017. godine, sa početkom u 10:00 održaće se radionica, mesto Jasikovica , opština Trstenik, gazdinstvo Zorana Vukčevića sa temom:
  1. 10:00 do 13:00 Priprema senaže prvog otkosa trava i leguminoza sa primenom inokulanata , savetodavac Boban Rosić

  Priprema senaže prvog otkosa trava i leguminoza sa primenom inokulanata,
  Koordinator: Boban Rosić


  Izvor: PSSS Kruševac...

  (Maj 10, 2017)
 • Dana 09.05.2017. godine, sa početkom u 11:00 održaće se predavanje, mesto Mošnica , opština Leposavić, Seoska sala sa temama:
  1. 11:00 do 11:30 Troškovi proizvodnje paradajza u plasteničkoj proizvodnji. , savetodavac Zoran Milosavljević
  2. 11:30 do 12:00 Osiguranje u voćarskoj proizvodnji , savetodavac Ljiljana Gvozdić

  Cilj održavanja predavanja je upoznavanje poljoprivrednih proizvođača sa : Troškovima plasteničke proizvodnje paradajza kao i sa mogućnostima osiguranja u voćarskoj proizvodnji.
  Koordinator: Zoran Milosavlje...

  (Maj 09, 2017)
 • Dana 09.05.2017. godine, sa početkom u 11:00 održaće se predavanje, mesto Gulenovci , opština Dimitrovgrad, Prostorija mesne zajednice sa temama:
  1. 11:00 do 11:30 Higijena muže , savetodavac Zoran Nikolić
  2. 11:30 do 12:00 Suzbijanje korova u kukuruzu , savetodavac Zoran Panajotović
  3. 12:00 do 12:30 Proizvodnja paprike i paradajza na otvorenom , savetodavac Srđan Vidanović


  Koordinator: Zoran Nikolić


  Izvor: PSSS Pirot...

  (Maj 09, 2017)
 • Dana 09.05.2017. godine, sa početkom u 16:00 održaće se obilazak ogledne farme, mesto Zaječar , opština Zaječar - grad, sa temom:
  1. 16:00 do 17:00 Primeri dobre poljoprivredne prakse , savetodavac Duško Jovanović

  Cilj posete oglednoj farmi je upoznavanje poljoprivrednika sa primerima dobre poljoprivredne prakse i rezutatima uspešne saradnje gazdinstva sa savetodavnom službom.
  Koordinator: Duško Jovanović


  Izvor: PSSS Zaječar...

  (Maj 09, 2017)
 • Dana 09.05.2017. savetodavac Zorica Petkanić posetiće udruženje Voćar - Karbulovo, mesto Karbulovo, opština Negotin, u periodu od 08:00 do 10:00 časova
  Cilj posete Udruženju je upoznavanje članova udruženja sa aktuelnim pravilnicama Ministarstva poljoprivrede,vezanim za kupovinu priključnih mašina i opreme, kao i podsticajima za podizanje novih zasada.Poseta će biti realizovana na gazdinstvu predsednika Udruženja Stanković Slavoljuba.


  Izvor: PSSS Negotin...

  (Maj 09, 2017)
 • Dana 09.05.2017. godine, sa početkom u 18:30 održaće se tribina, mesto Vratarnica , opština Zaječar - grad, Gazdinstvo Stavrić Vladana sa temom:
  1. 18:30 do 19:10 Pravilnik o podsticajima programima za investicije u poljoprivredi za unapređenje konkurentnosti i dostizanje standarda kvaliteta kroz podršku podizanja višegodišnjih proizvodnih zasada voćaka, vinove loze i hmelja , savetodavac Duško Jovanović

  Cilj tribine je da se poljoprivredni proizvođači upoznaju sa novim Pravilnikom o podsticajima programima za investicije u poljoprivre...

  (Maj 09, 2017)
 • Dana 09.05.2017. godine, sa početkom u 09:00 održaće se tribina, mesto Debelica , opština Knjaževac, Prostorije mesne zajednice sa temom:
  1. 09:00 do 09:40 Aktuelne mere agrarne politike MPZŽS , savetodavac Srdjan Cvetkovic

  Cilj tribine je upoznavanje proizvođača sa aktuelnim pravilnicima i merama agrarne politike MPZŽS Srbije.
  Koordinator: Srdjan Cvetkovic


  Izvor: PSSS Poljoservis...

  (Maj 09, 2017)
 • Dana 09.05.2017. godine, sa početkom u 14:00 održaće se tribina, mesto Zaječar , opština Zaječar - grad, Prostorija PSSS Zaječar sa temom:
  1. 14:00 do 14:30 Pravilnik o podsticajima programima za investicije u poljoprivredi za unapređenje konkurentnosti i dostizanje standarda kvaliteta kroz podršku podizanja višegodišnjih proizvodnih zasada voćaka, vinove loze i hmelja , savetodavac Duško Jovanović

  Cilj tribine je da se poljoprivredni proizvođači upoznaju sa novim Pravilnikom o podsticajima programima za investicije u poljoprivredi za...

  (Maj 09, 2017)
 • Dana 09.05.2017. godine, sa početkom u 10:00 održaće se tribina, mesto Dubona , opština Beograd-Mladenovac, MZ. Dubona sa temama:
  1. 10:00 do 10:40 Pravilnik o aktuelnim podsticajima za mehanizaciju u 2017. godini , savetodavac Željko Lazić
  2. 10:40 do 11:20 Pravilnik o podsticajima za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednog gazdinstva za izgradnju i opremanje objekata za unapređenje primarne poljoprivredne proizvodnje , savetodavac Branislav Radovanović

  Značaj ove tribine je predstavljenje aktuelnih podsticaja u oblasti mehaniza...

  (Maj 09, 2017)
 • Dana 09.05.2017. godine, sa početkom u 10:00 održaće se tribina, mesto Veliki Šiljegovac , opština Kruševac - grad, Prostorije ZZ "Agroprojekt 10+ " sa temom:
  1. 10:00 do 10:30 Pravilnik o podsticajima za invensticije u fizičku imovinu PG za nabavku novih mašina , opremei kvalitetnih priplodnih grla za unapređenje primarne poljoprivredne proizvodnje. , savetodavac Radojka Nikolić

  Cilj tribine je prezentiranje aktuelnih Pravilnika Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine .
  Koordinator: Radojka Nikolić


  Izvor: PSSS Kr...


  (Maj 09, 2017)
 • Dana 09.05.2017. godine, sa početkom u 09:00 održaće se tribina, mesto Medveđa , opština Despotovac, Gazdinstvo Milošević Stojana sa temom:
  1. 09:00 do 09:30 Podsticaji u biljnoj i stočarskoj proizvodnji , savetodavac Dejan Jocić

  Poljoprivrednim proizvođačima biće predstavljeni podsticaji u biljnoj i stočarskoj proizvodnji za 2016-u godinu.
  Koordinator: Dejan Jocić


  Izvor: PSSS Jagodina...

  (Maj 09, 2017)
 • Dana 09.05.2017. godine, sa početkom u 20:00 održaće se tribina, mesto Vrtogoš , opština Vranje - grad, Mesna kancelarija sa temama:
  1. 20:00 do 20:30 Pravilnik o podsticajuma za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednog gazdinstva za nabavku novog traktora , savetodavac Mica Stajić
  2. 20:30 do 21:00 Pravilnik o podsticajima u fizičku imovinu poljoprivrednog gazdinstva za nabavku novih mašina, opreme i kvalitetnih priplodnih grla za unapređenje primarne poljoprivredne proizvodnje , savetodavac Nebojša Mladenović

  Cilj održavanja ...

  (Maj 09, 2017)
 • Dana 08.05.2017. godine, sa početkom u 10:00 održaće se tribina, mesto Velika Krsna , opština Beograd-Mladenovac, Sala MZ Velika Krsna sa temama:
  1. 10:00 do 10:40 Pravilnik o podsticajima za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednog gazdinstva za izgradnju i opremanje objekata za unapređenje primarne poljoprivredne proizvodnje , savetodavac Radmila Koprivica
  2. 11:20 do 12:00 Pravilnik o podsticajima programa za diverzifikaciju dohotka i unapređenje kvaliteta života u ruralnim područjima kroz podršku mladim poljoprivrednicima , savetod...

  (Maj 08, 2017)
 • Dana 08.05.2017. godine, sa početkom u 10:30 održaće se radionica, mesto Šaronje , opština Novi Pazar - grad, Poljoprivredno gazdinstvo Vidić Slaviše sa temom:
  1. 10:30 do 11:30 Praktičan pristup identifikaciji patogena u usevu pšenice i mere zaštite , savetodavac Svetlana Šućević

  Cilj ove radionice je da se praktično ukaže na prisustvo i pristupi identifikaciji patogena u usevu pšenice na osnovu uočenih simptoma ,... odrede mere zaštite u ovom periodu tj.trenutnoj fenofazi razvoja...
  Koordinator: Svetlana Šućević
  <...

  (Maj 08, 2017)
 • Dana 08.05.2017. godine, sa početkom u 10:00 održaće se tribina, mesto Doljane , opština Kruševac - grad, Prostorije crkvene kuće sa temama:
  1. 10:00 do 10:15 Pravilnik za subvencionisanje investicija u primarnu poljoprivrednu proizvodnju , savetodavac Zoran Starinac
  2. 10:15 do 10:45 Pravilnik o podsticajima za investicije u fizičku imovinu polj.gazdinstva za izgradnju i opremanje objekata za unapređenje primarne polj.proizvodnje. , savetodavac Zoran Starinac


  Koordinator: Zoran Starinac


  Izvor: PSSS Kruševac...

  (Maj 08, 2017)
 • Dana 08.05.2017. savetodavac Dalibor Cvetanović posetiće udruženje Udruženje korisnika voda i poljoprivrednih proizvoda"Selište", mesto Donje Stopanje, opština Leskovac - grad, u periodu od 12:00 do 13:00 časova
  Cilj sastanka sa članovima udruženja je upoznavanje sa aktuelnim pravilnicima MPZŽS.


  Izvor: PSSS Leskovac...

  (Maj 08, 2017)
 • Dana 08.05.2017. godine, sa početkom u 11:00 održaće se tribina, mesto Donji Katun , opština Varvarin, Gazdinstvo Čapaković Predraga sa temama:
  1. 11:00 do 11:30 Pravilnik o podsticajima za invensticije u fizičku imovinu PG za nabavku novih mašina , opreme i kvalitetnih priplodnih grla za unapređenje primarne poljoprivredne proizvodnje , savetodavac Radojka Nikolić
  2. 11:30 do 12:00 Pravilnik o podsticajima za diverzifikaciju dohotka i unapređenje kvaliteta života u ruralnom području kroz podršku mladim poljoprivrednicima , savetodavac Snj...

  (Maj 08, 2017)
 • Dana 08.05.2017. godine, sa početkom u 09:00 održaće se radionica, mesto Glušci , opština Bogatić, Gazdinstvo Vladana Dabića sa temom:
  1. 09:00 do 10:30 Redukovana obrada zemljišta , savetodavac Gordana Rehak

  Usled kašnjenja sa pripremom parcele za prolećnu setvu, posle pogodnih klimatskih uslova, stekli su se uslovi da se parcela obradi i pripremi, pa je savetovano da domaćin izvrši redukovanu obradu, odnosno pripremu zemljišta koja podrazumeva upotrebu teških tanjirača, čime će se izvršiti obrada do 15 cm dubine. Zbog nemogućnost...

  (Maj 08, 2017)
 • Dana 08.05.2017. godine, sa početkom u 15:00 održaće se predavanje, mesto Tvrđan , opština Leposavić, Seoska sala sa temom:
  1. 15:00 do 15:30 Ishrana svinja , savetodavac Siniša Nedeljković

  Cilj predavanja je upoznavanje poljoprivrednih proizvođača sa , pravilnom ishranom svinja, kao i sa merama suzbijanja azijske voćne mušice.
  Koordinator: Siniša Nedeljković


  Izvor: PSSS K.Mitrovica...

  (Maj 08, 2017)
 • OTKAZUJE SE predavanje, zakazana za 08.05.2017. sa početkom u 15:00, mesto Tvrđan, opština Leposavić,Seoska sala
  Najava predavanja se odlaže iz tehničkog razloga Koordinator: Siniša Nedeljković


  Izvor: PSSS K.Mitrovica...

  (Maj 08, 2017)
 • Dana 08.05.2017. godine, sa početkom u 10:00 održaće se tribina, mesto Parcane , opština Varvarin, Gazdinstvo Marković Snežane sa temom:
  1. 10:00 do 10:40 Pravilnik o podsticajima za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednog gazdinstva za nabavku novih mašina, opreme i kvalitetnih priplodnih grla za unapređenje primarne poljoprivredne proizvodnje. , savetodavac Sandra Miletaković

  Cilj tribine će biti prezentacija pravilnika o podsticajima za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednog gazdinstva za nabavku novih mašina, opreme i k...

  (Maj 08, 2017)
 • Dana 08.05.2017. godine, sa početkom u 14:30 održaće se predavanje, mesto Tvrđan , opština Leposavić, Seoska sala sa temama:
  1. 14:30 do 15:00 Azijska voćna mušica , savetodavac Siniša Nedeljković
  2. 15:00 do 15:30 Ishrana svinja , savetodavac Kosovka Jakšić

  Cilj predavanja je upoznavanje poljoprivrednih proizvođača sa merama suzbijanja azijske voćne mušice,kao i sa pravilnom ishranom svinja.
  Koordinator: Siniša Nedeljković


  Izvor: PSSS K.Mitrovica...

  (Maj 08, 2017)
 • Dana 08.05.2017. godine, sa početkom u 19:00 održaće se predavanje, mesto Šepšin , opština Beograd-Mladenovac, Osnovna škola Momčilo Živojinović sa temama:
  1. 19:00 do 19:45 Priprema prskalice za aplikaciju pesticida , savetodavac Željko Lazić
  2. 19:45 do 20:30 Organska proizvodnja u višegodišnjim zasadima , savetodavac Bojan Mijatović

  Cilj predavanja je da se poljoprivredni proizvođači upoznaju sa pripremom prskalica za aplikaciju pesticida kao i sa metodama organske proizvodnje u višegodišnjim zasadima. Koordinator Željko ...

  (Maj 08, 2017)
 • Dana 08.05.2017. savetodavac Slavica Maksimović posetiće udruženje Udruženje pčelara "KOCELJEVA", mesto Koceljeva, opština Koceljeva, u periodu od 10:00 do 11:00 časova
  Cilj posete Udruženju je da se pčelarima naglase mere preventive prilikom izvođenja mera zaštite u usevima i voćnim zasadima, a sve u cilju očuvanja pčeljinjih društava bez posledica po brojno stanje u košnicama samih društava. Takođe biće predstavljene mere podsticaja za pčelare u tekućoj godini


  Izvor: PSSS Šabac...

  (Maj 08, 2017)
 • Dana 08.05.2017. godine, sa početkom u 10:00 održaće se tribina, mesto Slatina , opština Beograd-Sopot, Gazdinstvo Savković Branislava sa temom:
  1. 10:00 do 11:00 Aktuelni pravilnici za podsticaje u poljoprivredi i ruralnom razvoju. , savetodavac Predrag Perić

  Cilj tribine je prezentacija aktuelnih pravilnika MPZŽS.
  Koordinator: Predrag Perić


  Izvor: PSSS Mladenovac...

  (Maj 08, 2017)
 • Dana 08.05.2017. godine, sa početkom u 10:00 održaće se tribina, mesto Lajkovac (varoš) , opština Lajkovac, Zacep, Lajkovac sa temom:
  1. 10:00 do 11:00 Mere agrarne politike za 2017. godinu , savetodavac Radosav Vujić

  Tokom tribine biće pružene informacije o uslovima i načinima korišćenja podsticaja u poljoprivrednoj proizvodnji i ruralnom razvoju u 2017. godini.
  Koordinator: Radosav Vujić


  Izvor: PSSS Valjevo...

  (Maj 08, 2017)
 • Dana 08.05.2017. godine, sa početkom u 10:00 održaće se radionica, mesto Zvečan , opština Zvečan, Gazdinstvo Krsmanović Andrije sa temom:
  1. 10:00 do 11:00 Praktičan prikaz uklanjanja prve serije letorasta u zasadu maline , savetodavac Ljiljana Gvozdić

  Cilj održavanja radionice je praktično prikazivanje uklanjanja prve serije letorasta u zasadu maline, kao značajne mere u nezi tokom vegetacije.
  Koordinator: Ljiljana Gvozdić


  Izvor: PSSS K.Mitrovica...

  (Maj 08, 2017)
 • OTKAZUJE SE radionica, zakazana za 08.05.2017. sa početkom u 14:00, mesto Donji Suvi Do, opština Kosovska Mitrovica,Osnovna škola
  Iz tehničkih razloga se otkazuje najavljena radionica Koordinator: Zoran Milosavljević


  Izvor: PSSS K.Mitrovica...

  (Maj 08, 2017)
 • Dana 08.05.2017. godine, sa početkom u 14:00 održaće se tribina, mesto Donji Suvi Do , opština Kosovska Mitrovica, Osnovna škola sa temom:
  1. 14:00 do 14:45 Pravilnici za podsticaje u 2017 godini , savetodavac Zoran Milosavljević

  Podsticaji u poljoprivredi u 2017 godini :Pravilnik za investicije u poljoiprivredi za unapređenje konkurentnosti i dostizanje standarda kvaliteta kroz podršku u primarnu proizvodnju biljnih kultura kao i Pravilnik za nabavku novih traktora.
  Koordinator: Zoran Milosavljević


  Izvor: PSSS K.Mitrovica

  (Maj 08, 2017)
 • Dana 08.05.2017. godine, sa početkom u 14:00 održaće se radionica, mesto Donji Suvi Do , opština Kosovska Mitrovica, Osnovna škola sa temom:
  1. 14:00 do 14:45 Pravilnici za podsticaje u 2017 godini , savetodavac Zoran Milosavljević

  Podsticaji u poljoprivredi u 2017 godini :Pravilnik za investicije u poljoiprivredi za unapređenje konkurentnosti i dostizanje standarda kvaliteta kroz podršku u primarnu proizvodnju biljnih kultura kao i Pravilnik za nabavku novih traktora.
  Koordinator: Zoran Milosavljević


  Izvor: PSSS K.Mitrovica...

  (Maj 08, 2017)
 • Dana 08.05.2017. savetodavac Mimica Kostić-Đorđević posetiće udruženje Udruženje za negovanje i očuvanje starih i umetničkih zanata, mesto Pirot, opština Pirot, u periodu od 12:00 do 13:15 časova
  Tema sastanka sa članovima udruženja je tumačenje aktuelnih Pravilika Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine.


  Izvor: PSSS Pirot...

  (Maj 08, 2017)
 • Dana 08.05.2017. godine, sa početkom u 19:30 održaće se tribina, mesto Srezojevci , opština Gornji Milanovac, Dom kulture sela Srezojevci, opština Gornji Milanovac sa temama:
  1. 19:30 do 20:00 Podsticaji Ministarstva poljoprivrede za unapređenje primarne poljoprivredne proizvodnje. , savetodavac Branko Tanasković
  2. 20:00 do 20:30 Podsticaji Ministarstva poljoprivrede za nabavku opreme i mehanizacije u 2017. god. , savetodavac Borko Ivanović

  Cilj ove aktivnosti je bolje upoznavanje poljoprivrednih proizvođača sa podsticajima Ministarst...

  (Maj 08, 2017)
 • Dana 08.05.2017. savetodavac Bilal Tajić posetiće udruženje Udruženje poljoprivrednika "Leča", mesto Leča, opština Novi Pazar - grad, u periodu od 10:00 do 12:00 časova
  Pravilnik o podsticajima u stočarstvu Biće tema sa kojom ću upoznati poljoprivredne proizvodjače koji ći prisustvovati poseti udruženju.


  Izvor: PSSS Novi Pazar...

  (Maj 08, 2017)
 • Dana 08.05.2017. savetodavac Tanja Živković posetiće udruženje Udruženje Trnava voće, mesto Gornja Trnava, opština Niš-Crveni Krst, u periodu od 11:00 do 12:00 časova
  Cilj posete je upoznavanje proizvođača o uslovima i načinima korišćenja podsticajnih sredstava po novim pravilnicima Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine.


  Izvor: PSSS Niš...

  (Maj 08, 2017)
 • Dana 08.05.2017. godine, sa početkom u 19:00 održaće se tribina, mesto Mala Kruševica , opština Varvarin, Gazdinstvo Milutinović Dejana sa temom:
  1. 19:00 do 19:40 Prezentacija aktuelnih pravilnika za subvencionisanje poljoprivredne proizvodnje , savetodavac Živomir Nikolić

  Cilj tribine je da se poljoprivredni proizvođači upoznaju sa najnovijim pravilnicima o subvencijama u poljoprivrednoj proizvodnji.
  Koordinator: Živomir Nikolić


  Izvor: PSSS Kruševac...

  (Maj 08, 2017)
 • Dana 08.05.2017. savetodavac Teodor Prvulović posetiće udruženje Udruženje vinara negotinske krajine, mesto Negotin, opština Negotin, u periodu od 10:00 do 11:00 časova
  Sastanak će se održati na gazdinstvu Janucic Predraga, Negotin, Opština Negotin. Cilj posete Udruženju je upoznavanje članova udruženja sa aktuelnim pravilnicama Ministarstva poljoprivrede.


  Izvor: PSSS Negotin...

  (Maj 08, 2017)
 • Dana 08.05.2017. godine, sa početkom u 11:00 održaće se predavanje, mesto Suvodanje , opština Valjevo - grad, prostorijeVeterinarske stanice ,,Stave,, sa temama:
  1. 11:00 do 11:30 Higijena muže , savetodavac Slavica Petrović
  2. 11:30 do 12:00 Azijska vinska mušica- Drosophila suzukii , savetodavac Vesna Janković

  Tokom predavanja prisutni će biti upoznati sa higijenom muže i sa štetnim organizmom - nova pretnja voću- azijska vinska mušica.
  Koordinator: Slavica Petrović


  Izvor: PSSS Valjevo...

  (Maj 08, 2017)
 • Dana 07.05.2017. savetodavac Eleonora Onć Jovanović posetiće udruženje Etnoart, mesto Ovča, opština Beograd-Palilula, u periodu od 09:00 do 13:00 časova
  Sastanak je organizovan radi odlaska na izlozbu u Pančevu, sa temom proizvodi I ručni radovi sa temom "Jagoda", koja će biti takmičarskog I prodajnog karaktera


  Izvor: PSSS Pad.Skela...

  (Maj 07, 2017)
 • Dana 07.05.2017. godine, sa početkom u 10:00 održaće se tribina, mesto Aleksandrovac , opština Aleksandrovac, Sala opštine sa temama:
  1. 10:00 do 10:20 Pravilnik za izgradnju i opremanje objekata , savetodavac Zoran Starinac
  2. 10:20 do 10:40 Pravilnik za subvencionisanje investicija u primarnu polj.proizvodnju. , savetodavac Zoran Starinac
  3. 10:40 do 11:00 Pravilnik za subvencionisanje nabavke novog traktora , savetodavac Radomir Bušatović
  4. 11:00 do 11:20 Pravilnik za diverzifikaciju dohotka kroz podršku mladim poljoprivrednicima , s...

  (Maj 07, 2017)
 • Dana 06.05.2017. godine, sa početkom u 11:30 održaće se tribina, mesto Stragari , opština Trstenik, Gazdinstvo Milićević Branislava sa temom:
  1. 11:30 do 12:10 Prezentacija aktuelnih pravilnika za subvencionisanje poljoprivredne proizvodnje , savetodavac Živomir Nikolić

  Cilj tribine je da se poljoprivredni proizvođači upoznaju sa najnovijim pravilnicima o subvencijama u poljoprivrednoj proizvodnji.
  Koordinator: Živomir Nikolić


  Izvor: PSSS Kruševac...

  (Maj 06, 2017)
 • Dana 06.05.2017. savetodavac Dejan Stefanović posetiće udruženje Društvo pčelara Hajduk Veljko, mesto Negotin, opština Negotin, u periodu od 10:00 do 11:00 časova
  Sastanak će se održati u prostorijama udruženja pčelara u Negotinu. Tema sastanka je organizacija pčelara u okviru Majskih svečanosti i učešća na međunarodnom sajmu meda i vina.


  Izvor: PSSS Negotin...

  (Maj 06, 2017)
 • Dana 06.05.2017. savetodavac Dragan Radosavljević posetiće udruženje Društvo pčelara Hajduk Veljko, mesto Negotin, opština Negotin, u periodu od 11:00 do 12:00 časova
  Sastanak će se održati u prostorijama udruženja pčelara u Negotinu. Tema sastanka su podsticaji i Konkurs opštine Negotin za pčelare u 2017.godini. U okviru sastanka biće razgovora i o predstojećem Međunarodnom sajmu meda i vina u Negotinu, nastupu pčelara i organizaciji istog.


  Izvor: PSSS Negotin...

  (Maj 06, 2017)
 • Dana 06.05.2017. godine, sa početkom u 08:00 održaće se radionica, mesto Mrmoš , opština Aleksandrovac, Gazdinstvo Gorana Milinčića sa temom:
  1. 08:00 do 09:00 Obuka poljoprivrednih proizvođača za pravilan izbor herbicida za suzbijanje korova u kukuruzu. , savetodavac Sandra Miletaković

  Cilj radionice će biti obuka poljoprivrednih proizvođača za pravilan izbor herbicida za suzbijanje korova u kukuruzu.
  Koordinator: Sandra Miletaković


  Izvor: PSSS Kruševac...

  (Maj 06, 2017)
 • Dana 05.05.2017. godine, sa početkom u 19:00 održaće se tribina, mesto Trmčare , opština Kruševac - grad, Osnovna škola sa temom:
  1. 19:00 do 20:00 Posticaji u poljoprivrednoj proizvodnji za 2017 godini , savetodavac Dragan Gunjak

  Ciljove tribine je upoznavanje poljoprivrednih proizvođača sa posticajima u poljoprivredi u 2017 godini.
  Koordinator: Dragan Gunjak


  Izvor: PSSS Kruševac...

  (Maj 05, 2017)
 • Dana 05.05.2017. godine, sa početkom u 19:00 održaće se tribina, mesto Trebotin , opština Kruševac - grad, Osnovna škola sa temom:
  1. 19:00 do 20:00 Posticaji iz poljoprivredne proizvodnje u 2017 godini , savetodavac Dragan Gunjak

  Cilj ove tribine je upoznavanje poljoprivrednih proizvođača sa posticajima u poljoprivredi
  Koordinator: Dragan Gunjak


  Izvor: PSSS Kruševac...

  (Maj 05, 2017)
 • Dana 05.05.2017. godine, sa početkom u 19:00 održaće se predavanje, mesto Moštanica , opština Vranje - grad, Mesna kancelarija sa temama:
  1. 19:00 do 19:30 Gajenje maline , savetodavac Suzana Jerkić
  2. 19:30 do 20:00 Zaštita voća , savetodavac Dejan Mujakić


  Koordinator: Suzana Jerkić


  Izvor: PSSS Vranje...

  (Maj 05, 2017)
 • OTKAZUJE SE tribina, zakazana za 05.05.2017. sa početkom u 19:00, mesto Trebotin, opština Kruševac - grad,Osnovna škola
  Tribina umesto u Trmčare greškom zakazana u Trebotinu. Koordinator: Dragan Gunjak


  Izvor: PSSS Kruševac...

  (Maj 05, 2017)
 • Dana 05.05.2017. godine, sa početkom u 10:00 održaće se predavanje, mesto Svrljig , opština Svrljig, sala SO Svrljig sa temama:
  1. 10:00 do 10:30 Organska poljoprivreda , savetodavac Suzana Rašić
  2. 10:30 do 11:00 Zaštita bilja u organskoj proizvodnji , savetodavac Gordana Cvetković
  3. 11:00 do 11:30 Organsko stočarstvo , savetodavac Suzana Rašić
  4. 12:00 do 12:30 Organsko povrtarstvo , savetodavac Miljan Milojić

  Cilj predavanja je upoznati proizvodjače sa organskom proizvodnjom, zakonskim regulativama, sertifikacijom i mera...

  (Maj 05, 2017)
 • OTKAZUJE SE predavanje, zakazana za 05.05.2017. sa početkom u 10:00, mesto Svrljig, opština Svrljig,sala SO Svrljig
  tehnička greška Koordinator: Suzana Rašić


  Izvor: PSSS Niš...

  (Maj 05, 2017)
 • Dana 05.05.2017. godine, sa početkom u 10:00 održaće se predavanje, mesto Svrljig , opština Svrljig, sala SO Svrljig sa temama:
  1. 10:00 do 10:30 Organska poljoprivreda , savetodavac Suzana Rašić
  2. 10:30 do 11:00 Zaštita bilja u organskoj proizvodnji , savetodavac Gordana Cvetković
  3. 11:00 do 11:30 Organsko stočarstvo , savetodavac Predrag Janković
  4. 12:00 do 12:30 Organsko povrtarstvo , savetodavac Miljan Milojić

  Cilj predavanja je upoznati proizvodjače sa organskom proizvodnjom, zakonskim regulativama, sertifikacijom i m...

  (Maj 05, 2017)
 • Dana 05.05.2017. godine, sa početkom u 11:00 održaće se radionica, mesto Cikote , opština Kosjerić, Poljoprivredno gazdinstvo Vladimira Nikolić sa temama:
  1. 11:00 do 11:45 " Uklanjanje prve serije letorasta u zasadu maline" , savetodavac Andrija Radulović
  2. 11:50 do 12:35 " Nega i zaštita u zasadu maline u fazi precvetavanja" , eksterni predavač Milenko Gavrilović


  Koordinator: Andrija Radulović


  Izvor: PSSS Užice

  ...

  (Maj 05, 2017)
 • Dana 05.05.2017. savetodavac Vladimir Kostić posetiće udruženje Udruženje pčelara - Raška, mesto Raška, opština Raška, u periodu od 10:00 do 11:00 časova
  Cilj sastanka je upoznavanje sa aktuelnim pravilnicima Ministarsva poljoprivrede.


  Izvor: PSSS Kraljevo...

  (Maj 05, 2017)
 • OTKAZUJE SE tribina, zakazana za 05.05.2017. sa početkom u 18:00, mesto Rogača, opština Beograd-Sopot,Sala MZ Rogača
  Tribina se otkazuje tehničkih razloga. Koordinator: Radmila Koprivica


  Izvor: PSSS Mladenovac...

  (Maj 05, 2017)
 • OTKAZUJE SE radionica, zakazana za 05.05.2017. sa početkom u 10:00, mesto Jasikovica, opština Trstenik,Gazdinstvo Zorana Vukčevića
  Radionica je otkazana zbog vremenskih neprilika. Koordinator: Boban Rosić


  Izvor: PSSS Kruševac...

  (Maj 05, 2017)
 • Dana 05.05.2017. godine, sa početkom u 18:00 održaće se tribina, mesto Rogača , opština Beograd-Sopot, Sala MZ Rogača sa temama:
  1. 18:00 do 18:45 Pravilnik o podsticajima za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednog gazdinstva za izgradnju i opremanje objekata za unapređenje primarne poljoprivredne proizvodnje , savetodavac Radmila Koprivica
  2. 19:00 do 19:45 Pravilnik o podsticajima programa za diverzifikaciju dohotka i unapređenje kvaliteta života u ruralnim područjima kroz podršku mladim poljoprivrednicima , savetodavac Predrag Pe...

  (Maj 05, 2017)
 • Dana 05.05.2017. godine, sa početkom u 10:00 održaće se radionica, mesto Jasikovica , opština Trstenik, Gazdinstvo Zorana Vukčevića sa temom:
  1. 10:00 do 13:00 Priprema senaže prvog otkosa trava i leguminoza sa primenom inokulanata , savetodavac Boban Rosić

  Piprema senaže prvog otkosa trava i leguminoza sa primenom inokulanata.
  Koordinator: Boban Rosić


  Izvor: PSSS Kruševac...

  (Maj 05, 2017)
 • Dana 05.05.2017. savetodavac Boban Rosić posetiće udruženje Udruženje odgajivača goveda simentalske rase " Trstenik " Trstenik, mesto Trstenik, opština Trstenik, u periodu od 08:30 do 09:45 časova
  Sastanak sa članovima udruženja povodom predstojeće pripreme kabaste stočne hrane od prvog otkosa trava i leguminoza.


  Izvor: PSSS Kruševac...

  (Maj 05, 2017)
 • Dana 04.05.2017. godine, sa početkom u 10:00 održaće se predavanje, mesto Sjenica , opština Sjenica, Prostorije Udruženja stočara Plojović sa temama:
  1. 10:00 do 10:45 Higijena muže krava , savetodavac Zumreta Trtovac
  2. 10:45 do 11:30 Higijena aparata za mužu , savetodavac Bilal Tajić

  Cilj predavanja je da poljoprivredne proizvođače upoznamo sa pravilnom higijenom muže krava, kao i sa higijenom aparata za mužu.
  Koordinator: Zumreta Trtovac


  Izvor: PSSS Novi Pazar...

  (Maj 04, 2017)
 • Dana 04.05.2017. godine, sa početkom u 20:00 održaće se predavanje, mesto Priboj , opština Vladičin Han, Mesna Kancelarija sa temama:
  1. 20:00 do 20:30 Nega zasada maline u periodu vegetacije. , savetodavac Suzana Jerkić
  2. 20:30 do 21:00 Zaštita sitnog voća , savetodavac Dejan Mujakić


  Koordinator: Suzana Jerkić


  Izvor: PSSS Vranje

  ...

  (Maj 04, 2017)
 • Dana 04.05.2017. savetodavac Dejan Randjelović posetiće udruženje Jablanički simentalac-udruženje odgajivača goveda, mesto Leskovac, opština Leskovac - grad, u periodu od 10:00 do 11:00 časova
  Cilj sastanka sa članovima udruženja je prezentovanje aktuelnih pravilnika MPZŽS iz oblasti stočarstva.


  Izvor: PSSS Leskovac...

  (Maj 04, 2017)
 • Dana 04.05.2017. savetodavac Smail Ejupović posetiće udruženje "Pešterski vrhovi", mesto Sjenica, opština Sjenica, u periodu od 12:00 do 13:00 časova
  Cilj posete je prezentovanje pravilnika za 2017 i mogućnost apliciranja udruženja za date subvencije.


  Izvor: PSSS Novi Pazar...

  (Maj 04, 2017)
 • Dana 04.05.2017. godine, sa početkom u 10:00 održaće se obilazak ogledne farme, mesto Sjenica , opština Sjenica, sa temom:
  1. 10:00 do 11:00 Prerada žitarica i heljde , savetodavac Smail Ejupović

  Cilj obilaska ogledne farme je prezentovanje rada, procesa proizvodnje i prerade poljoprivrednih proizvoda.
  Koordinator: Smail Ejupović


  Izvor: PSSS Novi Pazar...

  (Maj 04, 2017)
 • Dana 04.05.2017. godine, sa početkom u 10:00 održaće se radionica, mesto Trebotin , opština Kruševac - grad, Gazdinstvo Topličanin Slobodana sa temom:
  1. 10:00 do 13:00 Određivanje setvene norme hibrida kukuruza različitih FAO grupa zrenja , savetodavac Radojka Nikolić

  Cilj radionice je određivanje setvene norme hibrida kukuruza različitih FAO grupa zrenja.
  Koordinator: Radojka Nikolić


  Izvor: PSSS Kruševac

  ...

  (Maj 04, 2017)
 • Dana 04.05.2017. godine, sa početkom u 14:00 održaće se predavanje, mesto Jošanica , opština Leposavić, Seoska sala sa temama:
  1. 14:00 do 14:30 Karakteristike svinja i izbor prasadi za tov , savetodavac Kosovka Jakšić
  2. 14:30 do 15:00 Azijska voćna mušica , savetodavac Siniša Nedeljković

  Cilj predavanja je upoznavanje poljoprivrednih proizvođača sa karakteristikama, pravilnom ishranom i važnijim mesnatim rasama svinja za tov, kao i sa merama suzbijanja azijske voćne mušice.
  Koordinator: Kosovka Jakšić


  Izvor:

  (Maj 04, 2017)
 • Dana 04.05.2017. godine, sa početkom u 10:00 održaće se tribina, mesto Petrovčić , opština Beograd-Surčin, Mesna zajednica sa temom:
  1. 10:00 do 11:00 Tumačenje aktuelnih pravilnika Ministarstva poljoprivrede , savetodavac Anka Kačarević

  Cilj održavanja tribine je da se poljoprivredni proizvođači upoznaju sa aktuelnim merama podrške ruralnom razvoju koje se odnose na način ostvarivanja podsticaja za izgradnju i opremanje objekata u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji, za nabavku novih traktora, priključnih mašina i opreme, način ...

  (Maj 04, 2017)
 • Dana 04.05.2017. godine, sa početkom u 08:30 održaće se tribina, mesto Kragujevac , opština Kragujevac - grad, U prostoriji udruženja odgajivača goveda simentalske rase u Kragujevcu sa temom:
  1. 08:30 do 09:00 Podsticajne mere za stočarstvo u 2017.god. , savetodavac Goran Joksić


  Koordinator: Goran Joksić


  Izvor: PSSS Kragujevac...

  (Maj 04, 2017)
 • OTKAZUJE SE radionica, zakazana za 04.05.2017. sa početkom u 10:00, mesto Sebečevac, opština Kruševac - grad,Gazdinstvo Borjana Simonovića
  Radionica je otkazana zbog vremenskih neprilika. Koordinator: Boban Rosić


  Izvor: PSSS Kruševac...

  (Maj 04, 2017)
 • Dana 04.05.2017. godine, sa početkom u 10:00 održaće se radionica, mesto Sebečevac , opština Kruševac - grad, Gazdinstvo Borjana Simonovića sa temom:
  1. 10:00 do 13:00 Priprema senaže prvog otkosa trava i leguminoza sa upotrebom inokulanata , savetodavac Boban Rosić

  Priprema senaže prvog otkosa od leguminoza i trava sa primenom inokulanata.
  Koordinator: Boban Rosić


  Izvor: PSSS Kruševac...

  (Maj 04, 2017)
 • Dana 04.05.2017. savetodavac Ljiljana Vuksanović posetiće udruženje Agencija ; Mat ;, mesto Toponica, opština Knić, u periodu od 12:00 do 12:30 časova
  Upoznavanje članova udruženja sa načinima i mogučnostima ostvarivanja podsticaja za kupovinu priključnih mašina i priplodne stoke.


  Izvor: PSSS Kragujevac...

  (Maj 04, 2017)
 • Dana 03.05.2017. godine, sa početkom u 20:00 održaće se predavanje, mesto Lepenica , opština Vladičin Han, Dom kulture sa temama:
  1. 20:00 do 20:30 Agrotehničke i pomotehničke mere u zasadima višnje u toku perioda vegetacije , savetodavac Nebojša Mladenović
  2. 20:30 do 21:00 Patogeni organizmi pod posebnim nadzorom u voću , savetodavac Mica Stajić

  Cilj predavanja: Pravilna i pravovremena primena agrotehničkih i pomotehničkih mera u zasadima višnje u toku perioda vegetacije kao i upoznavanje sa patogenim organizmima pod posebnim nadzorom u ...


  (Maj 03, 2017)
 • Dana 03.05.2017. godine, sa početkom u 18:00 održaće se tribina, mesto Vukmanovac , opština Rekovac, Dom kulture sa temama:
  1. 18:00 do 18:30 Pravilnik o podsticajima pri podizanju zasada voćaka, vinove loze i hmelja , savetodavac Igor Andrejić
  2. 18:30 do 19:00 Podsticaji prilikom nabavke novih mašina, opreme i kvalitetnih priplodnih grla , savetodavac Ružica Đukić

  CILJ tribine je predstavljanje pravilnika MPZŽS okupljenim poljoprivrednim proizvođačima
  Koordinator: Igor Andrejić


  Izvor: PSSS Jagodina...

  (Maj 03, 2017)
 • Dana 03.05.2017. godine, sa početkom u 10:00 održaće se tribina, mesto Latvica , opština Arilje, Poljoprivredno gazdinstvo Lazara Kotlajića sa temom:
  1. 10:00 do 10:30 Pravilnik o podsticajima za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednog gazdinstva za izgradnju i opremanje objekata za unapređenje primarne poljoprivredne proizvodnje , savetodavac Vesna Nišavić-Veljković

  Poljoprivrednici će imati priliku da se upoznaju sa aktuelnim pravilnikom za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednog gazdinstva, kao i drugim aktuelnim podsticaji...

  (Maj 03, 2017)
 • Dana 03.05.2017. godine, sa početkom u 12:00 održaće se radionica, mesto Tunovo , opština Novi Pazar - grad, Malinjak na poljoprivrednom gazdinstvu Radojice Majdaka sa temom:
  1. 12:00 do 13:00 Demonstracija pravilnog izbora izdanaka maline za plodonošenje , savetodavac Silvija Hodžić

  Cilj planirane radionice je pružanje pomoći novim malinarima u pravilnom i blagovremenom sprovođenju pomotehnike koja podrazumeva, između ostalog, operaciju izbora izdanaka za plodonošenje.
  Koordinator: Silvija Hodžić


  Izvor: PSSS Novi Pazar

  ...

  (Maj 03, 2017)
 • Dana 03.05.2017. godine, sa početkom u 11:00 održaće se tribina, mesto Azanja , opština Smederevska Palanka, Gazdinstvo Vuka Vuletića sa temom:
  1. 11:00 do 12:00 Tumačenje aktuelnih pravilnika Ministarstva poljoprivrede , savetodavac Slavica Stojkić


  Koordinator: Slavica Stojkić


  Izvor: PSSS Smederevo...

  (Maj 03, 2017)
 • Dana 03.05.2017. godine, sa početkom u 12:00 održaće se tribina, mesto Stupčevići , opština Arilje, Domaćinstvo Obradović Blagoja sa temom:
  1. 12:00 do 12:30 Podsticaji iz oblasti stočarstva , savetodavac Ljiljana Ćurčić

  Upoznavanje poljoprivrednih proizvođača sa podsticajima iz oblasti stočarstva.
  Koordinator: Ljiljana Ćurčić


  Izvor: PSSS Čačak...

  (Maj 03, 2017)
 • Dana 03.05.2017. savetodavac Nenad Ilić posetiće udruženje Udružеnjа kupinаrа istоčnе Srbiје, mesto Miloševo, opština Negotin, u periodu od 09:00 do 10:00 časova
  Sastanak će se održati u prostorijama opštine Negotin. Cilj sastanka sa udruženjem je utvrđivanje strategije zaštite zasada kupine od prouzrokovača bolesti i štetočina


  Izvor: PSSS Negotin...

  (Maj 03, 2017)
 • Dana 03.05.2017. godine, sa početkom u 10:00 održaće se tribina, mesto Izvor , opština Pirot, Domaćinstvo Jelenković Vladimira sa temom:
  1. 10:00 do 10:30 Podsticaji u biljnoj proizvodnji , savetodavac Ljubiša Đorđević

  Upoznavanje poljoprivrednih proizvođača sa podsticajima Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine u biljnoj proizvodnji.
  Koordinator: Ljubiša Đorđević


  Izvor: PSSS Pirot...

  (Maj 03, 2017)
 • Dana 03.05.2017. godine, sa početkom u 11:00 održaće se radionica, mesto Takovo , opština Ub, poljoprivredno gazdinstvo Vesić Snežane sa temom:
  1. 11:00 do 12:00 Postavljanje feromonske klopke u usevu paradajza za štetnog organizma - Tuta absoluta ( zaštićen prostor) , savetodavac Vesna Janković


  Koordinator: Vesna Janković


  Izvor: PSSS Valjevo...

  (Maj 03, 2017)
 • Dana 03.05.2017. godine, sa početkom u 13:00 održaće se radionica, mesto Todorovce , opština Leskovac - grad, Gazdinstvo Mladenović Srđana sa temom:
  1. 13:00 do 14:00 Demonstracioni prikaz pranja, masaže i dezinfekcije vimena , savetodavac Dejan Randjelović

  Cilj radionice je da se poljoprivrednim proizvođačima praktično pokaže postupak pranja, masaže i dezinfekcije vimena pre i posle muže.
  Koordinator: Dejan Randjelović


  Izvor: PSSS Leskovac...

  (Maj 03, 2017)
 • OTKAZUJE SE radionica, zakazana za 03.05.2017. sa početkom u 11:00, mesto Takovo, opština Ub,poljoprivredno gazdinstvo Vesić Snežane
  tehnička greška Koordinator: Vesna Janković


  Izvor: PSSS Valjevo...

  (Maj 03, 2017)
 • Dana 03.05.2017. godine, sa početkom u 11:00 održaće se radionica, mesto Takovo , opština Ub, poljoprivredno gazdinstvo Vesić Snežane sa temom:
  1. 11:00 do 12:00 Postavljanje feromonske klopke u usevu paradajza za štetnog organizma - Tuta absoluta ( zaštićen prostor) , savetodavac Vesna Janković

  Tokom radionice prisutnima će biti pokazan tip klopke i način postavljanja za štetnog organizma - Tuta absoluta ( moljac paradajza) u usevu paradajza ( zaštićen prostor - plastenik).
  Koordinator: Vesna Janković


  Izvor: PSSS Valjevo


  (Maj 03, 2017)
 • Dana 03.05.2017. godine, sa početkom u 10:00 održaće se radionica, mesto Samarinovac , opština Negotin, gazdinstvo Jovanović Vitomira sa temom:
  1. 10:00 do 11:00 Odredjivanje azota u usevu pšenice , savetodavac Vladica Stefanović

  Циљ ове радионице је утврђивање потребне количине азота у усеву пшенице, мерењем азота уређајем Греен Сеекер.Са ГреенСеекер, може се одредити варијабилност на терену примен...

  (Maj 03, 2017)
 • Dana 03.05.2017. godine, sa početkom u 12:00 održaće se predavanje, mesto Niš (Palilula) , opština Niš-Palilula, Prostorije Poljoprivredne stručne službe Niš sa temama:
  1. 12:00 do 12:30 Unapređenje saradnje OCD sa javnim institucijama u održivom ruralnom razvoju u cilju unapređenja infrastrukturne opremljenosti sela , eksterni predavač Ana Milosavljević
  2. 13:00 do 13:30 IPARD program , savetodavac Miljan Milojić

  Cilj ovog predavanja je da se poljopšrivredni proizvođači upoznaju sa ipard programom u Srbiji
  Koordinator: M...

  (Maj 03, 2017)
 • Dana 03.05.2017. godine, sa početkom u 09:00 održaće se radionica, mesto Pojate , opština Ćićevac, Gazdinstvo Obradović Mladena sa temom:
  1. 09:00 do 11:00 Praktična priprema senaže od lucerke. , savetodavac Dragan Gunjak

  Cilj ove radionice je upoznavanje poljoprivrednih proizvođača sa praktičnom pripremom senaže od lucerke.
  Koordinator: Dragan Gunjak


  Izvor: PSSS Kruševac...

  (Maj 03, 2017)
 • Dana 30.04.2017. godine, sa početkom u 09:00 održaće se radionica, mesto Glogovac , opština Jagodina - grad, Gazdinstvo Zorana Milojevića sa temom:
  1. 09:00 do 10:30 Setva suncokreta, određivanje setvene norme i dubine setve. , savetodavac Milanka Miladinović

  Cilj radionice je praktično određivanje setvene norme, odnosno optimalnog sklopa biljaka prilikom setve suncokreta kao i određivanje opimalne dubine setve i podešavanje sejalice za setvu.
  Koordinator: Milanka Miladinović


  Izvor: PSSS Jagodina...

  (April 30, 2017)
 • Dana 30.04.2017. godine, sa početkom u 18:00 održaće se tribina, mesto Planinica , opština Trstenik, Gazdinstvo Vukosavljević Dragane sa temom:
  1. 18:00 do 19:00 Pravilnici za posticaje u poljoprivredi za 2017 godinu , savetodavac Dragan Gunjak

  Cilj ove tribine je upoznavanje poljoprivrednih proizvođača sa posticajima u poljoprivredi u 2017.godini.
  Koordinator: Dragan Gunjak


  Izvor: PSSS Kruševac...

  (April 30, 2017)
 • Dana 29.04.2017. godine, sa početkom u 19:00 održaće se tribina, mesto Mala Drenova , opština Trstenik, Gazdinstvo Blagojević Dušana sa temom:
  1. 19:00 do 19:40 Prezentacija aktuelnih pravilnika za subvencionisanje poljoprivredne proizvodnje , savetodavac Živomir Nikolić

  Cilj tribine je da se poljoprivredni proizvođači upoznaju sa najnovijim pravilnicima o subvencijama u poljoprivrednoj proizvodnji.
  Koordinator: Živomir Nikolić


  Izvor: PSSS Kruševac...

  (April 29, 2017)
 • OTKAZUJE SE radionica, zakazana za 28.04.2017. sa početkom u 10:00, mesto Korbovo, opština Kladovo,газдинство Слободана Мањевића
  Radionica se otkazuje jer je Slobodan Manjević, poljoprivrednika na čijem je gazdinstvu zakazana radionica,sprečen i nije u mogučnosti da prisustvuje radionici. Koordinator: Vladica Stefanović


  Izvor: PSSS Negotin...

  (April 28, 2017)
 • OTKAZUJE SE tribina, zakazana za 28.04.2017. sa početkom u 19:00, mesto Tibužde, opština Vranje - grad,Prostorije osnovne škole
  Tribina se otkazuje iz tehničkih razloga. Koordinator: Mica Stajić


  Izvor: PSSS Vranje...

  (April 28, 2017)
 • Dana 21.04.2017. godine, sa početkom u 14:00 održaće se radionica, mesto Pretrkovac , opština Ražanj, poljoprivredno gazdinstvo Aranđelović Darka sa temom:
  1. 14:00 do 14:45 Praktičan prikaz pregleda zasada kupine na prisustvo štetnih organizama , savetodavac Gordana Cvetković


  Koordinator: Gordana Cvetković


  Izvor: PSSS Niš

  ...

  (April 18, 2017 10:30)
 • Dana 21.04.2017. godine, sa početkom u 09:00 održaće se tribina, mesto Ub , opština Ub, Prostorije Osnovne odgajivačke organizacije "Med i mleko" sa temama:
  1. 09:00 do 10:00 Tumačenje pravilnika "Investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava za izgradnju i opremanje objekata,nabavku novog traktora ,novih mašina i opreme kao i kvalitetnih priplodnih grla za unapređenje primarne poljoprivredne proizvodnje" , savetodavac Svetlana Jerinić
  2. 10:00 do 10:30 Tumačenje pravilnika "Unapređenje konkurentnosti kroz podršku investicijama u preradu i m...


  (April 18, 2017 07:52)