Objava: OBILAZAK OGLEDNE FARME-PSSS Jagodina

On Novembar 13, 2017

At Jagodina

Posted by PSSS Jagodina

Categories: Realizovane Aktivnosti

Hits: 46


Dana 13.11.2017. godine, sa početkom u 08:30 održana je obilazak ogledne farme, mesto Roćevac , opština Svilajnac, Gazdinstvo Dragana Jovanovića sa temom:
1. 08:30 do 10:00 Preventivne mere za sprečavanje pojave mikotoksina u kukuruzu i skladištenje kukuruza , savetodavac Milanka Miladinović

Cilj obilaska ogledne farme je upoznati prisutne poljoprivredne proizvođače sa preventivnim merama koje treba preduzeti radi sprečavanje pojave mikotoksina kod kukuruza kao i pravilnim načinom skladištenja kukuruza na gazdinstvu.
Koordinator: Milanka Miladinović


Izvor: PSSS Jagodina