Objava: OBILAZAK OGLEDNE FARME-PSSS Kraljevo

On September 12, 2017

At Kraljevo

Posted by PSSS Kraljevo

Categories: Realizovane Aktivnosti

Hits: 39


Dana 12.09.2017. godine, sa početkom u 11:00 održana je obilazak ogledne farme, mesto Obrva , opština Kraljevo - grad, Ogledna farma Đurašević Radojice sa temom:
1. 11:00 do 12:00 Demonstracija pregleda kukuruza na prisustvo bolesti i štetočina , savetodavac Jelena Grbić

Cilj posete ogledne farme jbio e da se poljoprivredni proizvođači upoznaju sa značajnim bolestima i štetočinama u kukuruzu, kao i merama borbe.
Koordinator: Jelena Grbić


Izvor: PSSS Kraljevo