Najava: POSETA UDRUŽENJU-PSSS Leskovac

On September 16, 2017

At Leskovac

Posted by PSSS Leskovac

Categories: Najava Aktivnosti

Hits: 35


Dana 16.09.2017. savetodavac Boban Stanković posetiće udruženje Udruženje korisnika voda i poljoprivrednih proizvoda"Selište", mesto Donje Stopanje, opština Leskovac - grad, u periodu od 11:00 do 12:00 časova
Cilj posete članovima udruženja: Organska, konvencionalna i integralna proizvodnja, razlike i prednosti.


Izvor: PSSS Leskovac