OBJAVA: DAN POLJA KUKURUZA - PSSS Kruševac

On September 12, 2017

At Kruševac

Posted by Administrator

Categories: Dogadjanja

Hits: 61


Dana 11.09.2017. godine sa početkom u 10:00 časova u organizaciji PSSS Kruševac, održana je manifestacija Dan polja kukuruza. Demonstracioni ogled je postavljen na gazdinstvu Slobodana Topličanina, parcela se nalazi u mestu Mala Vrbnica (KO Trebotin), Grad Kruševac. Poljoprivrednim proizvođačima  je predstavljeno 14 hibrida kukuruza iz četiri semenske kuće, kao i primenjene agrotehničke mere. Na danu polja je bilo prisutno 34 poljoprivredna proizvođača.
Cilj realizacije ogleda je utvrđivanje  koji od zasejanih hibrida je ispoljio najbolju adaptibilnost i prinos u uslovima ove proizvodne godine. Takođe, u ogledu je izmeren procenat vlage u zrnu. Sve ovo može biti od velike koristi proizvođačima prilikom odabira hibrida za narednu proizvodnu godinu.

Izvor: PSSS Kruševac