Objava: POSETA UDRUŽENJU-PSSS Loznica

On September 11, 2017

At Loznica

Posted by PSSS Loznica

Categories: Realizovane Aktivnosti

Hits: 52


Dana 11.09.2017. savetodavac Gordana Vujaklija posetio je udruženje Udruženje poljoprivrednika "Jadar 2015", mesto Kozjak, opština Loznica - grad, u periodu od 11:00 do 12:00 časova
Zainteresovanim članovima udruženja ukazano je na najčešće greške i propuste koji se čine pri izgradnji odgajivališta za prasad i tovilišta, sa ciljem da se poštuje dobrobit životinja i zaštita životne sredine.


Izvor: PSSS Loznica