Objava: PREDAVANJE-PSSS Jagodina

On Januar 19, 2018
Posted by PSSS Jagodina
Hits: 47

Dana 19.01.2018. godine, sa početkom u 10:00 održana je predavanje, mesto Svilajnac , opština Svilajnac, Sala SO Svilajnac sa temama:
1. 10:00 do 10:30 Nacionalni program ruralnog razvoja za 2018. godinu , savetodavac Milanka Miladinović
2. 10:30 do 11:00 IPARD II program investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstvima , savetodavac Dragan Jakovljević
3. 11:00 do 11:30 Poboljšanje kvaliteta mleka , savetodavac Verica Lazarevic

PSSS Jagodina organizuje predavanje u saradnji sa lokalnom samoupravom opštine Svilajnac, cilj predavanja je upoznati poljorivredne proizvođače sa Nacionalnim programom razvoja za 2018. godinu, merama IPARD programa, ulaganje u fizičku imovinu poljoprivrednih proizvođača i merama za poboljšanje kvaliteta mleka.
Koordinator: Milanka Miladinović


Izvor: PSSS Jagodina