Objava: PREDAVANJE-PSSS Jagodina

On Oktobar 11, 2017
Posted by PSSS Jagodina
Hits: 51

Dana 11.10.2017. godine, sa početkom u 18:00 održana je predavanje, mesto Novo Lanište , opština Jagodina - grad, Dom kulture sa temama:
1. 18:00 do 18:30 Agrotehnika strnih žita , savetodavac Miodrag Simić
2. 18:30 do 19:00 Preventivne mere sprečavanja pojave mikotoksina u kukuruzu , savetodavac Ljiljana Jeremić

Predstavljanje proizvođačima primena preventivnih mera u cilju sprečavanja pojave mikotoksina u kukuruzu(u polju,tokom berbe, skladištenja kao i agrotehnika strnih žita,norma đubrenja,semena,vreme setve.Značaj upotrebe deklarisanog semena u cilju sprečavanja pojave bolesti strnih žita.
Koordinator: Miodrag Simić


Izvor: PSSS Jagodina