Najava: PREDAVANJE-PSSS Novi Pazar

On Oktobar 17, 2017
Posted by PSSS Novi Pazar
Categories: Najava Aktivnosti
Hits: 52
Dana 17.10.2017. godine, sa početkom u 19:00 održaće se predavanje, mesto Deževa , opština Novi Pazar - grad, OŠ "Rastko Nemanjić" sa temama:
1. 19:00 do 19:45 Preventivne mere za sprečavanje pojave mikotoksina u kukuruzu , savetodavac Silvija Hodžić
2. 19:45 do 20:30 Mikotoksini u stočnoj hrani , savetodavac Safet Vesnić

Po preporuci Komisije za ocenu stanja useva kukuruza i praćenje sadržaja mikotoksina u kukuruzu roda 2017. godine, Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije, planirano predavanje ima za cilj upoznavanje poljoprivrednika sa setom mera prevencije u svrhu sprečavanja pojave mikotoksina u kukuruzu i njihovom štetnom uticaju kada se nađu u stočnoj hrani.
Koordinator: Silvija Hodžić


Izvor: PSSS Novi Pazar