Najava: PREDAVANJE-PSSS Novi Pazar

On September 15, 2017
Posted by PSSS Novi Pazar
Categories: Najava Aktivnosti
Hits: 16
Dana 15.09.2017. godine, sa početkom u 11:00 održaće se predavanje, mesto Novi Pazar , opština Novi Pazar - grad, prostorije firme Vetfarm 2002 - Novi Pazar sa temama:
1. 11:00 do 11:45 Invazivnost i štetnost azijske voćne mušice (Drosophila suzukii) i moljca krompira , savetodavac Svetlana Šućević
2. 11:45 do 12:30 Sterilitet kod krava , eksterni predavač Dušan Ćirković

Predavanje obuhvata dve teme:1) Invazivnost i štetnost azijske voćne mušice (Drosophila suzukii) i moljca krompira i 2) Sterilitet kod krava
Koordinator: Svetlana Šućević


Izvor: PSSS Novi Pazar