Objava: POSETA UDRUŽENJU-PSSS Kruševac

On Avgust 14, 2017
Posted by PSSS Krusevac
Hits: 19
Dana 14.08.2017. savetodavac Sandra Miletaković posetio je udruženje Udruženje odgajivača goveda simentalske rase Leskovica, mesto Sezemče, opština Kruševac - grad, u periodu od 08:00 do 09:00 časova
Cilj posete Udruženju je bila obuka poljoprivrednih proizvođača, članova Udruženja, za pripremu silaže od kukuruza u uslovima visokih temperatura i suše.


Izvor: PSSS Kruševac