Objava: OBILAZAK OGLEDNE FARME-PSSS Čačak

On Jun 28, 2017
At Čačak
Posted by PSSS Cacak
Hits: 56

Dana 28.06.2017. godine, sa početkom u 11:00 održana je obilazak ogledne farme, mesto Kotraža , opština Lučani, sa temom:
1. 11:00 do 12:00 Prikaz savremenih zasada maline , savetodavac Biljana Janjic

Cilj posete oglednom gazdinstu je upoznavanje proizvodjača sa primerom dobre poljoprivredne prakse kao rezultatom saradnje gazdinstva i savetodavne službe.
Koordinator: Biljana Janjic


Izvor: PSSS Čačak