Objava: RADIONICA-PSSS Zaječar

On Maj 16, 2017
Posted by PSSS Zajecar
Hits: 88

Dana 16.05.2017. godine, sa početkom u 16:00 održana je radionica, mesto Mala Jasikova , opština Zaječar - grad, Gazdinstvo Jorgovanović Dragana sa temom:
1. 16:00 do 17:00 Praktičan prikaz pregleda zasada dunje na prisustvo štetočina , savetodavac Slavica Dželatović

Cilj radionice bio je da se na osnovu vizuelnog pregleda zasada dunje poljoprivredni proizvođači upoznaju sa simtomima koji ukazuju na prisustvo štetočina, determinišu štetočine (žilogriz, šiljokrilac ili drvotočac) kako bi se preduzele adekvatne mere zaštite.
Koordinator: Slavica Dželatović


Izvor: PSSS Zaječar