Objava: PREDAVANJE-PSSS Zaječar

On April 27, 2017
Posted by PSSS Zajecar
Hits: 73

Dana 27.04.2017. godine, sa početkom u 20:00 održana je predavanje, mesto Jablanica , opština Boljevac, Sala mesne kancelarije sa temama:
1. 20:00 do 20:30 Održavanje, korišćenje i popravka zemljišta u ratarskoj proizvodnji , savetodavac Mijodrag Đorđević
2. 20:30 do 21:00 Zaštita kukuruza od korova i insekata , savetodavac Slavica Dželatović

Na održanom predavanju poljoprivredni proizvođači upoznati su sa aktuelnim temama iz oblasti održavanja, korišćenja i popravke zemljišta u ratarskoj proizvodnji i iz oblasti zaštite bilja. Predavanju su prisustvovala 15 poljoprivredna proizvođača.
Koordinator: Mijodrag Đorđević


Izvor: PSSS Zaječar